Ίκλαινα (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ίκλαινα (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Ίκλαινα (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Ίκλαινα (Μεσσηνία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ίκλαινα (Μεσσηνία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ίκλαινας

  • GR GRGSA-MES EDU174.01
  • Αρχείο
  • 1969-1979

βιβλίο παρουσίας προσωπικού, ημερήσιος έλεγχος, έλεγχοι προόδου και διαγωγής.

Δημοτικό σχολείο Ίκλαινας