Εμφανίζει 37 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Κεφαλονιά (Επτάνησα)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Libro Ordini, Dezisioni et Terminazioni per Cefalonia. Il Governo Venetiano" (Χφ20)
"Libro Ordini, Dezisioni et Terminazioni per Cefalonia. Il Governo Venetiano" (Χφ20)
"Ακολουθία του Ανθίμου εκ Κεφαλληνίας" (Κ54β_1)
"Ακολουθία του Ανθίμου εκ Κεφαλληνίας" (Κ54β_1)
Blessa, Joanne έγγραφο (Κ72ζ)
Blessa, Joanne έγγραφο (Κ72ζ)
Dorothy Horrax Sutton Papers
Dorothy Horrax Sutton Papers
Αρχείο Άθω Ρωμάνου
Αρχείο Άθω Ρωμάνου
Αρχείο Βαλλιάνου
Αρχείο Βαλλιάνου
Αρχείο Ιονίου Γερουσίας. Εκκλησιαστικά-Εκπαιδευτικά
Αρχείο Ιονίου Γερουσίας. Εκκλησιαστικά-Εκπαιδευτικά
Βιβλίο επιστολών Ναού της Θεοτόκου (Αργοστόλι) (Κ54β_2)
Βιβλίο επιστολών Ναού της Θεοτόκου (Αργοστόλι) (Κ54β_2)
Βικάτου, οικογένεια
Βικάτου, οικογένεια
Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου - Πρακτικά
Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου - Πρακτικά
Καρούσος, Δημήτριος (αρχείο) (Κ89)
Καρούσος, Δημήτριος (αρχείο) (Κ89)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ26δ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ26δ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72α)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72α)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72γ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72γ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72δ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72δ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72στ)
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72στ)
Κεφαλονιά (Συλλογή εγγράφων)
Κεφαλονιά (Συλλογή εγγράφων)
Κολέντης, Διονύσιος
Κολέντης, Διονύσιος
Κώδικας Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (Χφ45)
Κώδικας Αρχιεπισκοπής Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (Χφ45)
Κώδικας νοταριακός Βασιλοκάδων Κεφαλλονιάς (Χφ169)
Κώδικας νοταριακός Βασιλοκάδων Κεφαλλονιάς (Χφ169)
Κώδικας οικογένειας Καρδάκη (Κεφαλονιά) (Χφ170)
Κώδικας οικογένειας Καρδάκη (Κεφαλονιά) (Χφ170)
Μακρή-Ηλιοπούλου, Κατίνα
Μακρή-Ηλιοπούλου, Κατίνα
Μαντζαβινάτων Κεφαλληνίας νοταριακός κώδικας (Χφ3)
Μαντζαβινάτων Κεφαλληνίας νοταριακός κώδικας (Χφ3)
Μεταξά, οικογένεια (Κ46η)
Μεταξά, οικογένεια (Κ46η)
Μιστριώτη, οικογένεια (συλλογή) (Κ129)
Μιστριώτη, οικογένεια (συλλογή) (Κ129)
Μπλέσσα, οικογένεια (Κ72ε)
Μπλέσσα, οικογένεια (Κ72ε)
Πατριαρχικά έγγραφα (συλλογή) (Κ54β_3)
Πατριαρχικά έγγραφα (συλλογή) (Κ54β_3)
Πινιατώρου, οικογένεια
Πινιατώρου, οικογένεια
Σβορώνος - Κατσίγερας, Γεράσιμος
Σβορώνος - Κατσίγερας, Γεράσιμος
Σκωπτικά άσματα (Κ54β_4)
Σκωπτικά άσματα (Κ54β_4)
Σολομού, οικογένεα
Σολομού, οικογένεα
Σολομός, Αλέξης
Σολομός, Αλέξης
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ87)
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ87)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_α)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_α)
Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη
Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη
Συλλογή Μητρογιαννόπουλου Νίκου
Συλλογή Μητρογιαννόπουλου Νίκου
Σύμμεικτα (1529, 1796, 1798, 1819, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1529, 1796, 1798, 1819, Χ.χ.)