Εμφανίζει 17 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ιστορικό Αρχείο Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Έγγραφα Ηπειρωτικής Εταιρείας

 • EHE
 • Αρχείο
 • 1912 - 1913

Χειρόγραφα σημειώματα για εθνικές υποθέσεις, χειρόγραφος κανονισμός τμημάτων, κύκλων και ομάδων Ηπειρωτικής Εταιρείας, βιογραφικό Δημητρίου Α. Παναγιωτίδη (Μέξη), επιστολή Γ. Γάγαρη προς Άγγελο Φορέστη, σύντομο χειρόγραφο βιογραφικό σημείωμα του Αγγέλου Φορέστη δια χειρός Γ. Γάγαρη και έκθεση "Εταίρου Τιτάνα" περί του Μητροπολίτου Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδωνος Βλάχου

Ηπειρωτική Εταιρεία

Έγγραφα Κωνσταντίνου Πλουμιδάκη

 • ΑΚΠ
 • Αρχείο
 • 1914

Δελτίο ανταποκριτή εφημερίδας "Το Σύνταγμα" στο Νικόλαο Πλουμιδάκη, έκθεση αξιωματικών προς Ε.Κ. Βενιζέλο για την πολεμική δράση, επιστολή αξιωματικών προς Τσόντο - Βάρδα, σχέδιο επιστολής δημοσιογράφου Χρυσόθεμι προς Τσόντο - Βάρδα, γραμματόσημα Αυτονόμου Ηπείρου

Πλουμιδάκης, Κωνσταντίνος

Έγγραφα Χρήστου Κωνσταντόπουλου

 • ΕΧΚ
 • Αρχείο
 • 1941

Τηλεγραφήματα στρατιωτικού περιεχομένου προς υπολοχαγό Χ. Κωνσταντόπουλο και πέντε στρατιωτικές διαταγές

Κωνσταντόπουλος, Χρήστος

Αρχείο Αθανάσιου Τσεκούρα

 • ΑΑΤ
 • Αρχείο
 • 1913 - 1938

Φωτοαντίγραφο πολυγραφημένου κειμένου του Αθανάσιου Τσεκούρα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, τετράδιο με τη μορφή βιβλιαρίου "Αποδείξεις υλικού Αυτονόμου Ηπείρου από 10/7/1914 - 17/8/1914", δύο πρόχειρα τετράδια φέροντα τον τίτλο "Βιβλίον αποστολών", βιβλίο που φέρει τον τίτλο "Καθολικόν", στο οποίο καταγράφονται όλα τα έξοδα της Επιμελητείας για ιματισμό, οπλισμό, μισθοδοσία οπλιτών - εθελοντών, καταστατικό του Συλλόγου "Εθνική Εστία Ελλήνων Αγωνιστών", πιστοποιητικά Αθανασίου Τσεκούρα, μία βεβαίωση για τον Αθανάσιο Τσεκούρα, τηλεγραφήματα και αποδείξεις αποστολής ή παραλαβής αποστολών ή αιτημάτων μεταξύ αγωνιστών Βορειοηπειρωτικού Αγώνα και Επιμελητείας Ιωαννίνων, λεπτομερή σημειώματα αποστολών ειδών ιματισμού, διατροφής και πολεμοφοδίων, ένα πρόχειρο τετράδιο με ονόματα αγωνιστών Βορειοηπειρωτικού Αγώνα και οπλισμό που τους δόθηκε, ένα καθαρογραμμένο κιτάπι με λεπτομερή καταγραφή προμηθειών, αποστολών και δαπανών Επιμελητείας Ιωαννίνων για Βορειοηπειρωτικό Αγώνα, ένα αντίγραφο προκήρυξης του Δ. θεοδωράκη, πρώτου Φρουράρχου Κορυτσάς και μία φωτοτυπία φωτογραφίας του Πλάτωνος Αμούργη, εφέδρου αξιωματικού και τρία έγγραφα που αφορούν προσωπικά στον Αθανάσιο Τσεκούρα.

Τσεκούρας, Αθανάσιος

Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου

 • ΓΔΗ
 • Αρχείο
 • 1912 - 1947

Σχολεία - δημοδιδάσκαλοι Βορείου Ηπείρου, διώξεις Βορειοηπειρωτών από Αλβανούς, περί βορειοηπειρωτών αυτομόλων Αλβανών, φωτογραφικό υλικό.

Γενική Διοίκηση Ηπείρου

Αρχείο Γεωργίου Γεωργουλάκη

 • ΑΓΓ
 • Αρχείο
 • 1910 - 1945

Ημερήσιες διαταγές και εντολές διοικήσεως Στρατιωτικής Διοίκησης Αυτονόμου Ηπείρου, τηλεγραφήματα, επιστολές από Γ. Τσόντο - Βάρδα, βιογραφικά και πιστοποιητικά Γ. Γεωργουλάκη, ύμνος της Αυτονόμου Ηπείρου

Γεωργουλάκης, Γεώργιος

Αρχείο Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών

 • ΙΒΕ
 • Αρχείο
 • 1912 - 1941

Φωτογραφίες που καλύπτουν την περίοδο 1912 -13 με θεματικές: εικόνες από το μέτωπο της Ηπείρου, απελευθέρωση των Ιωαννίνων, στρταιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες, ενδυμαδίες εποχής. Επίσης, αντίγραφα φωτογραφιών "αλβανικού έπους 1940" και από την βορειοηπειρωτική κοινότητα.

Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών

Αρχείο Κωνσταντίνου Σκενδέρη

 • ΚΣΑ
 • Αρχείο
 • 1911 - 1957

Περιλαμβάνει έγγραφα απολύτως προσωπικά του, έγγραφα ευρύτερου ενδιαφέροντος και τμήμα (ή το όλον) του Αρχείου της ενώσεως αποστράτων γνωστής ως "Πανελληνίου Φάλαγγος Αγωνιστών". Επίσης, καλύπτει τις δραστηριότητες του Σκενδέρη από της εκδόσεως της εφημερίδας του "Πελασγός" (1911), μέχρι και το θάνατό του (1959).

Το προσωπικό αρχείο αφορά τα έτη 1914-1949 και το γενικό τα έτη 1911-1957.

Σκενδέρης, Κωνσταντίνος

Αρχείο Μάνου Π. Δόβα

 • ΑΜΔ
 • Αρχείο
 • 1913 - 1914

Το πληρεξούσιο με το οποίο παρουσιάσθηκαν οι αντιπρόσωποι της Βορείου Ηπείρου στην πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου, περίληψη των ακροάσεων που είχε η Επιτροπή Βορειοηπειρωτών με τους πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων, υπόμνημα στα ελληνικά, υπόμνημα στα γαλλικά, μία επιστολή και δύο τηλεγραφήματα σχετικά με το διορισμό του Θ. Μπαμίχα ως αντιπροσώπου της επαρχίας Δελβίνου, φωτοτυπίες επιστολών προς Πατριάρχη από το Ημερολόγιο του Γερβασίου Ωρολογά.

Δόβας, Μάνος

Αρχείο Μιχαήλ Κουλούρα

 • ΑΜΚ
 • Αρχείο
 • 1945 - 1947

Αιτήματα - ευχές - επιστολές αξιωματούχων, πολιτών, αναξιοπαθούντων προς Σπυρίδωνα Βλάχο, σημειωματάριο με χειρόγραφες σημειώσεις αγορών, χειρόγραφη πραγματεία "Περί των Αγίων Εικόνων", έντυπος λίβελλος της Ο.Χ.Ο. "Μαράν-Αθά" κατά του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού

Κουλούρας, Μιχαήλ

Αρχείο Νίκου Παπαδόπουλου

 • ΑΝΠ
 • Αρχείο
 • 1914 - 1984

Καταστατικό Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών (1979), επιστολές, προσωπικές σημειώσεις - ομιλίες, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικά, φωτογραφικό υλικό.

Παπαδόπουλος, Νικόλαος

Αρχείο Πανελληνίου Φάλαγγος Αγωνιστών

 • ΠΦΑ
 • Αρχείο
 • 1934 - 1948

Αλληλογραφία, καταστατικό, καταστάσεις μελών, πίνακες Βορειοηπειρωτών - προσφύγων στην ελεύθερη Ήπειρο

Πανελλήνιος Φάλαξ Αγωνιστών

Αρχείο Σπυρίδωνος Στούπη

 • ΑΣΣ
 • Αρχείο
 • 1876 - 1922

Αστικά έγγραφα (αποδείξεις πληρωμής, πωλητήρια, συμφωνητικά, συμβόλαια, επιστολές, προικοσύμφωνο), χειρόγραφες σημειώσεις, τμήμα αρχείου Ηπειρωτικού Συλλόγου Κερκύρας (1922), οθωμανικά έγγραφα

Στούπης, Σπυρίδων

Αρχείο Χαραλάμπους Δονάτου

 • ΑΧΔ
 • Αρχείο
 • 1914 - 1919

Αρχειακό υλικό εκπαιδευτικού κυρίως περιεχομένου

Δονάτος, Χαράλαμπος

Τμήμα οικογενειακού αρχείου Παναγιώτη Γιοβάνη

 • ΑΠΓ
 • Αρχείο
 • 1841 - 1865

Φωτοαντίγραφα εγγράφων περί αποδόσεως τιμητικών διακρίσεων από την ελληνική πολιτεία σε μέλη της οικογενείας Γιοβάνη για συμμετοχή τους στην Επανάσταση του 1821

Γιοβάνης, Παναγιώτης