Γουδί (Αθήνα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γουδί (Αθήνα)

Αντίστοιχοι όροι

Γουδί (Αθήνα)

Σχετικοί όροι

Γουδί (Αθήνα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Γουδί (Αθήνα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Οργανισμός Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) - Μονή Πετράκη

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 20/02
  • Αρχείο
  • 1837-1954

Το υλικό του αρχείου περιλαμβάνει δικαστικές αποφάσεις, αγωγές, γνωμοδοτήσεις, αποδείξεις, σχεδιαγράμματα, αλληλογραφία με το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σχετικά με οικονομικές και κτηματικές διαφορές της Ιεράς Μονής Πετράκη με το ελληνικό Δημόσιο, τον Δήμο Αθηναίων, την κοινότητα Ζωγράφου, τον 45ο Συνεταιρισμό Δημοσίων Υπαλλήλων και διάφορους ιδιώτες (Νικόλαο Μάνο κ.ά.). Οι υποθέσεις αφορούν κτήματα στις περιοχές του Γουδιού και των Αμπελοκήπων.

Οργανισμός Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) - Μονή Πετράκη