Γουμένισσα (Κιλκίς)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γουμένισσα (Κιλκίς)

Αντίστοιχοι όροι

Γουμένισσα (Κιλκίς)

Σχετικοί όροι

Γουμένισσα (Κιλκίς)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Γουμένισσα (Κιλκίς)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Μεταξάς, Σταύρος

  • GR ELIA-MIET αρ. comp. 240
  • Αρχείο
  • 1940-1947

Υπηρεσιακή αλληλογραφία (στρατιωτικές διαταγές, υπόμνημα, αλληλογραφία με Άγγλους, τηλεγραφήματα) που αφορά τη δράση των Ε.Ο.Ε.Α., τη φροντίδα για υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων των περιοχών που ελέγχονταν από τον Ε.Δ.Ε.Σ., τη συμμετοχή του Μεταξά στη Σύσκεψη του Λιβάνου και την παραμονή του στο Κάϊρο (σημειώσεις και γνωματεύσεις σχετικές με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την απελευθέρωση της χώρας όσον αφορά την εσωτερική νομοθεσία κ.ά.), τις διώξεις στελεχών του Ε.Α.Μ. μετά την απελευθέρωση (1943-1945). βεβαιώσεις συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση μαχητών των Ε.Ο.Ε.Α.(1945-1947), προσωπική αλληλογραφία του Σταύρου Μεταξά, γερμανικές και ιταλικές άδειες κυκλοφορίας, οδηγίες του πρωθυπουργικού γραφείου προς τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, Παπαδόπουλο (1942) κ.ά.

Μεταξάς, Σταύρος