Γραμβούσα (Κρήτη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γραμβούσα (Κρήτη)

Αντίστοιχοι όροι

Γραμβούσα (Κρήτη)

  • UF Γραμπούσα (Κρήτη)

Σχετικοί όροι

Γραμβούσα (Κρήτη)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Γραμβούσα (Κρήτη)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Έγγραφα Γραμπούσας

  • Α 3150-3314
  • Αρχείο
  • 1825-1827

Ανυπόγραφα σχέδια πράξεων και άλλων εγγράφων, ανάμεσα στα οποία αρκετά χρεωστικά ομόλογα για προμήθειες και υπηρεσίες· στο τέλος κατάστιχο «χρεών της Επιτροπής»

Προσωρινή Διευθυντική Επιτροπή της Κρήτης