Αμβέρσα (Βέλγιο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμβέρσα (Βέλγιο)

Αντίστοιχοι όροι

Αμβέρσα (Βέλγιο)

  • UF Anvers (Βέλγιο)

Σχετικοί όροι

Αμβέρσα (Βέλγιο)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αμβέρσα (Βέλγιο)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακόλουθου στην Αμβέρσα

  • GRGSA-CA- ADM211.01
  • Αρχείο
  • 1936 - 2013

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία και φακέλους αλληλογραφίας. Υπηρεσιακά βιβλία: Απόπλου-κατάπλου, μεταβολών πληρωμάτων εμπορικών πλοίων, πρωτοκόλλου απορρήτων εγγράφων, θεωρήσεων πιστοποιητικών ξένης υπηρεσίας, κινήσεως πάγιας προκαταβολής Προξενικού Λιμεναρχείου Αμβέρσης, πρωτότυπων ναυτολογίων, γενικού πρωτοκόλλου. Φάκελοι: Πίνακες καταπλευσάντων πλοίων με ελληνική σημαία στην Αμβέρσα, αλληλογραφία με ΥΕΝ και υπηρεσίες του ΥΕΝ (κυρίως Διεύθυνση Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας/ΔΩΝ, Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών/ΔΥΑΣΟ, Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων/ΕΕΠ), πίνακες κίνησης πλοίων με ελληνική σημαία, ναυτικά ατυχήματα.

Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στην Αμβέρσα (Βέλγιο)