Αμάσρα (Τουρκία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμάσρα (Τουρκία)

Αντίστοιχοι όροι

Αμάσρα (Τουρκία)

  • UF Άμαστρις
  • UF Άμαστρη (Τουρκία)
  • UF Amasra (Τουρκία)

Σχετικοί όροι

Αμάσρα (Τουρκία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αμάσρα (Τουρκία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο οικογένειας Μουρατίδη

  • Αρ.Εισ. 484
  • Αρχείο
  • 1917-1969

Πιστοποιητικό γέννησης-βάπτισης του Παναγή Μουράτογλου από τη μητρόπολη Νεοκαισάρειας (1917)· ρωσικά χαρτονομίσματα (1898-1910) επιστολικά δελτάρια του Στέλιου και του Παναγιώτη Μουρατίδη προς την οικογένειά τους κατά την επίσκεψή τους στα μέρη: Άμαστρη, Παρθένι και Σαφράμπολη (1963-1969)

Μουρατίδη, οικογένεια