Αρχείο 4/2012Θ - Παπαϊωάννου, Άγγελος (ψηφιοποιημένη συλλογή καρτ-ποστάλ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET 4/2012Θ

Τίτλος

Παπαϊωάννου, Άγγελος (ψηφιοποιημένη συλλογή καρτ-ποστάλ)

Ημερομηνία(ες)

  • Τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1212 ψηφιακά αρχεία (1193 καρτ-ποστάλ, δύο χάρτες, 17 γκραβούρες) καθώς και αντίγραφα των 20 βιβλίων στα οποία ήταν τοποθετημένες οι καρτ-ποστάλ και στα οποία υπήρχε τεκμηρίωση για καθεμία.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Άγγελος Παπαϊωάννου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950. Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια, και σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στην Ελβετία και στις Η.Π.Α. Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στο εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων. Διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολεγίου Ανατόλια καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα.
Από τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε να συλλέγει γραμματόσημα και παλιά βιβλία. Η ενασχόλησή του αυτή τον ώθησε στη συλλογή τεκμηρίων σχετικών με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στη συλλογή του, μία από τις πλουσιότερες για την πόλη της Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνονται βιβλία, χάρτες, φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ, χαρακτικά και εφήμερα. Τμήματα των συλλογών του υπάρχουν ψηφιοποιημένα στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Πολλές ιστορικές εκθέσεις και εκδόσεις έχουν βασιστεί σε υλικό των συλλογών του.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Η συλλογή σχηματίστηκε από τον Άγγελο Παπαϊωάννου μέσω αγορών.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων από τον Άγγελο Παπαϊωάννου. Τα πρωτότυπα παραμένουν στην κατοχή του ίδιου.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συλλογές καρτ-ποστάλ της Θεσσαλονίκης που εκδόθηκαν στα τελευταία χρόνια της οθωμανικής περιόδου. Οι καρτ-ποστάλ, ταξινομημένες και τεκμηριωμένες από τον ίδιο το συλλέκτη με βάση τις γειτονιές που απεικονίζουν αλλά και θεματικά, καλύπτουν χωρικά όλη την τότε πόλη (δυτικά προάστια, Άνω Πόλη, κέντρο, αγορά, παραλία, ανατολικές συνοικίες ή «Εξοχές»), επαγγέλματα, σημαντικές προσωπικότητες της πόλης καθώς και σημαντικά γεγονότα (έκρηξη βομβών στην πόλη την άνοιξη του 1903, επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908, επίσκεψη του σουλτάνου Μεχμέτ Ρεσάτ το 1911, Βαλκανικοί Πόλεμοι και είσοδος του Ελληνικού Στρατού στην πόλη). Εικονογραφούν μία έντονα μεταβατική εποχή για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγιναν εκκαθαρίσεις

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες

Σύστημα Ταξινόμησης

Διάγραμμα ταξινόμησης:

CPPAP_01 Souvenirs de Salonique
CPPAP_02 Δυτική Θεσσαλονίκη
CPPAP_03 Αγίου Δημητρίου / Κασσάνδρου
CPPAP_04 Πέριξ της Εγνατίας
CPPAP_05 Ιστορικό κέντρο
CPPAP_06 Παραλία
CPPAP_07 Παραλία
CPPAP_08 Λευκός Πύργος
CPPAP_09 Χαμιδιέ
CPPAP_10 Ανατολική Θεσσαλονίκη
CPPAP_11 Ανατολική Θεσσαλονίκη
CPPAP_12 Επαγγέλματα
CPPAP_13 Μακεδονική ενδοχώρα
CPPAP_14 Νεότουρκοι
CPPAP_15 Σουλτάνος
CPPAP_16 Βαλκανικοί Πόλεμοι
CPPAP_17 Βαλκανικοί Πόλεμοι
CPPAP_18 Ιστορικά πρόσωπα/γεγονότα
CPPAP_19 Ιστορικά πρόσωπα/γεγονότα
PANORAMA 12 πανοραμικές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή κατόπιν άδειας του Άγγελου Παπαϊωάννου.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, οθωμανικά τουρκικά, γερμανικά.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Ψηφιακά τεκμήρια (εικόνες jpeg και tiff).

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική κι έντυπη μορφή.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Αρχείο Άγγελου Παπαϊωάννου

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχείο καρτ-ποστάλ ΕΛΙΑ, αρχείο Γιώργου Δέλλιου (φωτογραφικό).

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Η συλλογή αποτέλεσε το βασικό πυρήνα του βιβλίου: Γιάννης Επαμεινώνδας, Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, Η Δύση της Ανατολής, Θεσσαλονίκη 1870-1912. Τα χρόνια του μετασχηματισμού, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012 που συνόδευσε την ομώνυμη έκθεση που οργάνωσε το ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στα τεκμήρια δόθηκε ο κωδικός CPPAP και αριθμός φακέλου (ο τελευταίος σύμφωνα με την αρχική ταξινόμηση του συλλέκτη).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Οκτώβριος 2013

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Κουμαρίδης

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres