Άνω Καμήλα (Σέρρες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Καμήλα (Σέρρες)

Equivalent terms

Άνω Καμήλα (Σέρρες)

Σχετικοί όροι

Άνω Καμήλα (Σέρρες)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Καμήλα (Σέρρες)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Καμήλας Σερρών

  • GR GRGSA-SER EDU077.01
  • Αρχείο
  • 1945 - 1996

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά Σχολικής Εφορείας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλιάρια οικονομικής διαχείρισης, εγκύκλιοι επιθεωρητών, κάθε είδους υπηρεσιακή αλληλογραφία

Δημοτικό Σχολείο Άνω Καμήλας Σερρών