Άνω Δώριο (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Δώριο (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Άνω Δώριο (Μεσσηνία)

  • UF Σουλιμά (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άνω Δώριο (Μεσσηνία)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Δώριο (Μεσσηνία)

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Πιστοποιητικό του αγωνιστή Γιαννάκη Τάση (Κ72β)

  • GRGSA-CA- PRI028.05
  • Αρχείο
  • 1834

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τον Δημογεροντικό Έφορο Σουλιμάς Επαρχίας Τριφυλίας προς τον Τάση Γιαννάκη, παλιό Πεντηκόνταρχο του άτακτου στρατεύματος.