Άνω Βούναινα (Λάρισα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Βούναινα (Λάρισα)

Equivalent terms

Άνω Βούναινα (Λάρισα)

Σχετικοί όροι

Άνω Βούναινα (Λάρισα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Βούναινα (Λάρισα)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βούναινων

  • GR GRGSA_LAR EDU119.01
  • Αρχείο
  • 1960 - 1992

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βούναινων καλύπτει τα έτη 1960 - 1992 και αποτελείται από 23 βιβλία πράξεων, πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Άνω Βούναινων και σειρά ΙΙ. ΝΕΛΕ Καρδίτσης, Επιμορφωτικό Κέντρο Άνω Βούναινων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Βούναινων