Άνω Βασιλικά (Λάρισα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Βασιλικά (Λάρισα)

Equivalent terms

Άνω Βασιλικά (Λάρισα)

  • UF Άνω Δουβλατάν (Λάρισα)

Σχετικοί όροι

Άνω Βασιλικά (Λάρισα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Βασιλικά (Λάρισα)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βασιλικών

  • GRGSA_LAR EDU102.01
  • Αρχείο
  • 1951 - 1990

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βασιλικών (Άνω Δουβλατάν) καλύπτει τα έτη 1951 - 1990 και αποτελείται από 12 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο έχει 2 σειρές: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Άνω Βασιλικών, σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Άνω Βασιλικών. Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Βασιλικών