Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

Equivalent terms

Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

Σχετικοί όροι

Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Ασιτών

  • GR GRGSA-IRA EDU. 32
  • Αρχείο
  • 1899-1971

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια

Δημοτικό Σχολείο Άνω Ασιτών