Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

Αντίστοιχοι όροι

Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

Σχετικοί όροι

Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Ασίτες (Ηράκλειο)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Ασιτών

  • GR GRGSA-IRA EDU. 32
  • Αρχείο
  • 1899-1971

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια

Δημοτικό Σχολείο Άνω Ασιτών