Αντίσσα (Λέσβος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αντίσσα (Λέσβος)

Αντίστοιχοι όροι

Αντίσσα (Λέσβος)

Σχετικοί όροι

Αντίσσα (Λέσβος)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αντίσσα (Λέσβος)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Νέας Ζηλανδίας, ευχαριστίες (Κ115γ)

  • GRGSA-CA- PRI028.62
  • Αρχείο
  • 1941

Έγγραφο της νεοζηλανδικής κυβέρνησης προς την Κοινότητα Αντίσσα Λέσβου με το οποίο εκφράζονται οι ευχαριστίες του λαού της Νέας Ζηλανδίας για τη βοήθεια που προσέφεραν σε Νεοζηλανδό στρατιώτη κατά την Γερμανική Κατοχή.

Νομαρχία Λέσβου