Αντίπαρος (Κυκλάδες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αντίπαρος (Κυκλάδες)

Αντίστοιχοι όροι

Αντίπαρος (Κυκλάδες)

Σχετικοί όροι

Αντίπαρος (Κυκλάδες)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αντίπαρος (Κυκλάδες)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Νοταριακός κώδικας Δημητρίου Καλαβρού (Πάρος και Αντίπαρος) (Χφ217)

  • GRGSA-CA- MAN050.01
  • Αρχείο
  • 1824-1833

Νοταριακές πράξεις του επαρχιακού δημοσίου μνήμονος Πάρου και Αντιπάρου Δημητρίου Καλαβρού από 29 Οκτωβρίου 1824 έως 4 Ιουνίου 1833.

Νοτάριος Πάρου Δημήτριος Καλαβρός

Νοταριακός κώδικας Δημητρίου Καλαβρού (Πάρος και Αντίπαρος) (Χφ219)

  • GRGSA-CA- MAN050.02
  • Αρχείο
  • 1833-1835

Περιέχει νοταριακές πράξεις του επαρχιακού δημοσίου μνήμονος Πάρου και Αντιπάρου Δημητρίου Καλαβρού από 5 Ιουνίου 1833 έως 4 Απριλίου 1835.

Νοτάριος Πάρου Δημήτριος Καλαβρός