Άνω Βροντού (Σέρρες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Βροντού (Σέρρες)

Equivalent terms

Άνω Βροντού (Σέρρες)

Σχετικοί όροι

Άνω Βροντού (Σέρρες)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Βροντού (Σέρρες)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βροντούς Σερρών

  • GR GRGSA-SER EDU071.01
  • Αρχείο
  • 1944 - 1977

Μαθητολόγιο (1944-48), μαθητολόγιο Νυκτερινής Σχολής, βιβλίο συσσιτίων, βιβλία μητρώο προσωπικού, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Τίτλοι σπουδών, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Βροντούς Σερρών

Συλλογή φωτογραφιών μάχης Οχυρών 1941

  • GR GRGSA-SER AUV013.01
  • Αρχείο
  • 1940 - 1941

Φωτογραφίες μικρών διαστάσεων αξιωματικών και στρατιωτών στην Άνω Βροντού Σερρών, πριν από τη γερμανική επίθεση.