Αρχείο EDU129.01 - Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκώμης Σερρών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-SER EDU129.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκώμης Σερρών

Ημερομηνία(ες)

  • 1952 - 1978 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

14 βιβλία, 14 έντυπα, 1847 έγγραφα.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Δημοτικό Σχολείο Κουμαριάς
Ημερομηνία εισαγωγής: 17/6/1994
ΑΒΕ: 535

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φάκελοι διδακτηρίου, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας και ταμείου, οικονομικοί απολογισμοί, φάκελος προσκοπισμού και αρχείο Κέντρου Επιμορφώσεως Ενηλίκων Παλαιοκώμης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης