Αρχείο Α.Ε. 30/03 - Vivier, Fernand

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET Α.Ε. 30/03

Τίτλος

Vivier, Fernand

Χρονολογία(ες)

  • 1925-1938 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 αρχειακό κουτί (1 έντυπο και 9 χειρόγραφα τετράδια μαθημάτων).

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1890-1945)

Βιογραφικό σημείωμα

O François Ferdinand Vivier (Nancy 1890 – Αθήνα 1945), πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Παρισιού (1909), ήρθε στην Ελλάδα το 1912, όταν κέρδισε ένα ταξίδι σε διαγωνισμό ζωγραφικής. Ήταν. Στην Ελλάδα γνώρισε και παντρεύτηκε, το 1914, την Eva Dedoyard, βελγικής καταγωγής, ο πατέρας της οποίας ήταν υφαντουργός και εργαζόταν στην εταιρεία 3 Άλφα. Με την Εύα απέκτησε δύο παιδιά, τη Ζιζέλ (1915-1999) και τον Ζεράρ (1926). Ο Vivier εργάστηκε ως καθητητής γαλλικών στη σχολή Μακρή και έγραψε πάνω από 12 βιβλία από τα οποία εκδόθηκαν ένα Λεξικό της Γαλλικής Αργκό, ένα Εγχειρίδιο Προφοράς της Γαλλικής και ένα βιβλίο Ψυχολογίας.

[Πηγή βιογραφικού σημειώματος: το βιβλίο: Madame! Αφιέρωμα στη Gisθle Vivier, Opera, Αθήνα, 2003]

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά του εγγονού του, γιου της Ζιζέλ, Παναγιώτη Κανελλάκη σε δύο τμήματα τον Οκτώβριο 2003 και τον Μάρτιο του 2004.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ένα έντυπο και εννέα χειρόγραφα τετράδια μαθημάτων φιλοσοφίας, γλωσσολογίας, αισθητικής και γαλλικής γλώσσας. Έντυπα: F. Vivier, Manuel de pronunciation, Athènes, 1925, F. Vivier, Dictionnaire d' Argot et de la langue Populaire, Edition Expurgιe, 1934 Τετράδια: “Ι. Philosophie”, “ΙΙ. Logique”, “III. Morale”, “IV. Métaphysique et esthétique”, “VI. Science du langage et sociologie”, “VII. Histoire de la philosophie”, “VIII. Index alphabétique”, “IX. Dissertations Philosophiques”, “XI. Tests”. Στο αρχείο συμπεριελήφθη και το βιβλίο Madame! Αφιέρωμα στη Gisėle Vivier, Opera, Αθήνα, 2003

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση.

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Γαλλικά, ελληνικά

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Οκτώβριος 2003

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι