Φιλοσοφία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Φιλοσοφία

Equivalent terms

Φιλοσοφία

Σχετικοί όροι

Φιλοσοφία

16 Αρχειακή περιγραφή results for Φιλοσοφία

16 results directly related Exclude narrower terms

Vivier, Fernand

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 30/03
 • Αρχείο
 • 1925-1938

Ένα έντυπο και εννέα χειρόγραφα τετράδια μαθημάτων φιλοσοφίας, γλωσσολογίας, αισθητικής και γαλλικής γλώσσας. Έντυπα: F. Vivier, Manuel de pronunciation, Athènes, 1925, F. Vivier, Dictionnaire d' Argot et de la langue Populaire, Edition Expurgιe, 1934 Τετράδια: “Ι. Philosophie”, “ΙΙ. Logique”, “III. Morale”, “IV. Métaphysique et esthétique”, “VI. Science du langage et sociologie”, “VII. Histoire de la philosophie”, “VIII. Index alphabétique”, “IX. Dissertations Philosophiques”, “XI. Tests”. Στο αρχείο συμπεριελήφθη και το βιβλίο Madame! Αφιέρωμα στη Gisėle Vivier, Opera, Αθήνα, 2003

Vivier, Fernand

Αρχείο Αναστασίας Φαλτάϊτς

 • Αρχείο
 • Σημειώσεις, χειρόγραφα λογοτεχνικών, φιλοσοφικών, ποιητικών κειμένων
 • Πρωτότυπα εκδόσεων, εκδοτική δράση
 • Ημερολόγια, δοκίμια - χειρόγραφα, έντυπα και ηλεκτρονικά προς έκδοση
 • Αλληλογραφία με Μάνο Φαλτάϊτς και ιδιώτες
 • Σημειώσεις οργανωτικών Φεστιβάλ Σκύρου και άλλων περί το Μουσείο δράσεων

Φαλτάιτς, Αναστασία

Αρχείο Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου

 • GR-ASCSA GR GL CIT 119
 • Αρχείο
 • 1920-2000

Κατά την παραλαβή του αποτελείτο από 17 μεγάλες κούτες, 6 μικρότερα κουτιά και 9 φωριαμούς με αρχειακό υλικό. Έως τις αρχές του 2014 μεγάλο τμήμα του αρχείου είχε ταξινομηθεί και καταγραφεί. Ο κατάλογός είναι προσβάσιμος μέσω της ιστοσελίδας των Αρχείων στο διαδίκτυο.

Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα (λογοτεχνικά και πολιτικά), προσωπικά και επίσημα/υπηρεσιακά έγγραφα, επιστολές (προσωπική και υπηρεσιακή αλληλογραφία), δημοσιεύματα, αποκόμματα από τον τύπο, υλικό από την πολιτική σταδιοδρομία του ΚΤ και από τις διάφορες ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό.

Το αρχείο αποτελείτo στην πραγματικότητα από τρία υποαρχεία:
Α) το αρχείο Κωνσταντίνου Τσάτσου
Β) το αρχείο Ιωάννας Τσάτσου
Γ) το αρχείο της οικογένειας Σεφεριάδου (Στυλιανός Σεφεριάδης, Γιώργος Σεφέρης, Άγγελος Σεφεριάδης) [ξεχωριστή αρχειακή περιγραφή]

Τσάτσος, Κωνσταντίνος

Αρχείο Κωνσταντίνου Κοντογόνη

 • Αρ.Εισ. 327
 • Αρχείο
 • 1824-1827

Έγγραφα Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1824-1871)
Προσωπικά έγγραφα του Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1824-1871): απονομή του τίτλου Cavalliere από τον βασιλιά της Ισπανίας (1824) ˑ συστατική επιστολή του Gaspare Cav. Salvi, καθηγητή στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά (Ρώμη), για τον Λύσανδρο Καυταντζόγλου (1836) ˑ έγγραφα σχετικά με την ανέγερση «Πάνθεου» από τον Λύσανδρο Καυταντζόγλου (1836) ˑ έκθεση για την κατασκευή του ναού της Παντάνασσας στην Πάτρα (1852) ˑ δίπλωμα διορισμού του ως καθηγητή της αρχιτεκτονικής στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά (Ρώμη, 1856) ˑ έκθεση για την ανέγερση μνημείου στην Αδριανούπολη (1828, 1859) ˑ εκλογή του ως μέλους της βασιλικής Ακαδημίας του San Fernando (Ισπανία 1867) ˑ σχέδια επιστολών του Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1868) και, υπόμνημα προς τον βασιλιά για την ανέγερση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου (1871).
Αρχείο Κωνσταντίνου Κοντογόνη (1844-1877)
Επιστολές προς τον Κωνσταντίνο Κοντογόνη, κυρίως μαθητών του (1858-1862).
Λόγοι του Κωνσταντίνου Κοντογόνη εκφωνηθέντες στις επετείους της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1848-1861).
Αγγελίες και κατάλογοι συνδρομητών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας για την έκδοση του «Ευαγγελικού Κήρυκα» (1857-1877) και της «Εκκλησιαστικής Ιστορίας» (1864) ˑ κατάστιχο εξόδων της έκδοσης του «Ευαγγελικού Κήρυκα» (1869-1872).
Απολογισμοί και εκθέσεις πεπραγμένων του Αρσακείου κατά τα έτη (1851-1874) ˑ επικήδειοι λόγοι εκφωνηθέντες από τον Κωνσταντίνο Κοντογόνη κατά τα έτη (1850-1877) ˑ ομιλίες προς τις μαθήτριες του Αρσακείου (1868-1873) και προς τους μαθητές της Ριζαρείου Σχολής (1857).
Σημειώσεις του Κοντογόνη με θέμα τα επιτύμβια (1822-1860) ˑ εισηγήσεις για διδακτορικά διπλώματα ˑ χειρόγραφα επιστημονικών μελετών και άρθρων του ˑ πανεπιστημιακά συγγράμματα θεολογικού και φιλοσοφικού περιεχομένου: «Εγκυκλοπαιδεία και μεθοδολογία των θεολογικών επιστημών» ˑ «Εισαγωγή εις την Αγίαν Γραφήν», «Ερμηνεία εις τον Ιώβ», «Ερμηνεία των ψαλμών», «Ερμηνεία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου», «Ερμηνεία εις την Α’ του Πέτρου επιστολήν», «Βίος του Ευαγγελιστού Ματθαίου», «Εγχειρίδιο εβραϊκής αρχαιολογίας», «Κρίσεις για την εβραϊκή αρχαιολογία» (1844), «Περί εβραϊκής γλώσσας» ˑ σημειώσεις σχετικά με την ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία ˑ «Εκκλησιαστική Ιστορία», «Εκκλησιαστικοί συγγραφείς Δ’ Εκατονταετηρίδας», «Ελληνισταί», «Σαμαρείται».
Κλασικοί: «Ανακρέοντος εις έρωτα», «Σημειώσεις εις τον Κατά Κτησιφώντος λόγον του Αισχύνου», «Ιερωνύμου Ουολφίου και Ιωάννου Ιακώβου Ρεισκίου σημειώσεις εις τον Ολυνθιακόν πρώτον λόγον του Δημοσθένους», σημειώσεις εις τον «Περί Στεφάνου λόγον του Δημοσθένους», «Περί Ηροδότου», «Βίος Θεοκρίτου» κ.ά.
Μετάφραση του έργου του Noël Desvergers «Αβυσσινία». Σημειώσεις για τη συγγραφή άρθρων και μελετών του Κωνσταντίνου Κοντογόνη «Περί Αθεϊστών», «Αστέριος», «Το ενιαίον του Θεού πανταχού παραδεδεγμένον» κ.ά. Ποίημα με τον τίτλο «Εις Μαρίαν».

Κοντογόνης, Κωνσταντίνος

Αρχείο Κώστα Αξελού

 • Αρχείο

Αρχειακό υλικό σχετικό με τη ζωή και το έργο του μεγάλου φιλοσόφου.

Αξελός, Κώστας

Αρχείο Νικολάου Αντ. Μουσούρη

 • Αρχείο
 • 1828 - 1920

Επιστολές και τηλεγραφήματα (1886 - 1898) Σωτήρη Κροκίδα προς τον κουμπάρο του, Νικ. Α. Μουσούρη. Ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά σπουδών, συνταξιοδοτικά Ν. Αντ. Μουσούρη (1831 - 1887). Ποικίλα: συνταξιοδοτικά μητέρας Ν. Α. Μουσούρη και ληξιαρχικά, πιστοποιητικά σχετικά με Νικόλαο και άλλα μέλη της οικογένειας Μουσούρη, σχέδια οικίας Μουσούρη. Διάφορα έγγραφα ποικίλου περιεχομένου (πιστοποιητικά, επιστολές, λογοτεχνικά κείμενα, δημόσια έγγραφα, σημειωματάριο αγνώστου ζωγράφου από Κέρκυρα, 1828-1836), όχι όλα σχετικά με την οικογένεια Μουσούρη στην Κέρκυρα. Μεταφράσεις του Ν. Μουσούρη στα ακόλουθα έργα: "Φύλον και χαρακτήρ" του Όθωνος Βάινιγγερ. "Δοκίμιον περί της επικής ποιήσεως" του Βολταίρου. "Η αγριόπαπια" του Ερ. Ίψεν. "Κουβέντες με τον Γκαίτε" του Έκερμαν. "Πλήγμα αλεξιβροχίου" του Ernest Laut. Μεταφράσεις του Ν. Μουσούρη στα ακόλουθα έργα: "Τα πολιτικά κόμματα του καιρού μας" του Roberto Michels. "Περί του υψηλού" και άλλα του Σίλλερ. "Ο άνθρωπος και η τεχνική" του Οσβάλδου Σπέγγλερ. Μεταφράσεις του Ν. Μουσούρη σε τέσσερα (4) αταύτιστα έργα. Αντιγραφές του Ν. Α. Μουσούρη κειμένων φιλολογικού, λογοτεχνικού και φιλοσοφικού περιεχομένου δημοσιευμένων σε ελληνικά ή ξένα έντυπα. Σύντομες μεταφράσεις. Μεταφράσεις Ν. Α. Μουσούρη από τα γαλλικά διαφόρων κειμένων και πρόχειρες σημειώσεις. Χειρόγραφη "Συλλογή διαφόρων ποιημάτων, κ.λ.", Νικόλαος Αντ. Μουσούρης, Ιθακίσιος, 1871. Πνευματιστικά και συναφή: αντιγραφές κειμένων, μεταφράσεις, αποκόμματα από εφημερίδες. Μεταφράσεις από Γάλλους συγγραφείς κειμένων περί πνευματιστικών θεμάτων. Μεταφράσεις του Ν. Α. Μουσούρη από βιβλία του Allan Kardec για πνευματιστικά θέματα. Μεταφράσεις του Ν. Α. Μουσούρη από μελέτες του Léon Denis για πνευματιστικά θέματα. Άλλες σημειώσεις και μεταφράσεις για σχετικά θέματα. Αποκόμματα από δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με πνευματιστικά και συναφή θέματα. Ένα μεγάλο σημειωματάριο του Ν. Α. Μουσούρη με σημειώσεις και αντιγραφή κειμένου "Κίνησις. Η Σχετική αλήθεια εις την Κρίσιν και την Σύνθεσιν". Πέντε (5) μικρά σημειωματάρια με συνεχή σελιδαρίθμηση από τον Ν. Α. Μουσούρη με σημειώσεις του βιβλιογραφικές κ.ά.

Μουσούρης, Νικόλαος

Αρχείο Τζώρτζη Σολούνια

 • Αρχείο
 • 1939-1979

Αλληλογραφία του Τζώρτζη Σολούνια με διάφορους (Ακαδημία Αθηνών, επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού, επιστήμονες, ιδιώτες, αντίγραφα αλληλογραφίας με Einstein κ.ά.), εργασίες χειρόγραφες και δακτυλόγραφες.

Σολούνιας, Τζώρτζης

Αρχείο Φίλιππου Ιωάννου (Κ25)

 • GRGSA-CA- PRI054.01
 • Αρχείο
 • 1828-1879
 1. Επιστολές και ποικίλα έγγραφα της οικογένειας του Φίλιππου Ιωάννου.
 2. Χειρόγραφα ιστορικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, ανάμεσά τους και σημειώσεις από την ιστορία του Φαλμεράυερ.
 3. Έγγραφα και επιστολές ιδιωτικές, οικογενειακές, συλλόγων και πανεπιστημιακών αρχών, αλληλογραφία της επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπής στην οποία ήταν πρόεδρος ο Ιωάννου.

Ιωάννου, Φίλιππος

"Επιθεωρίαι τινές εις την περί επιστολικών τύπων έκθεσιν του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως" (Χφ83)

 • GRGSA-CA- MAN001.46
 • Αρχείο

Χειρόγραφο με μελέτη που φέρει τίτλο: "Επιθεωρίαι τινές εις την περί επιστολικών τύπων έκθεσιν του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως". Πρόκειται για κριτικό δοκίμιο στο έργο του Κορυδαλλέως "Ἔκθεσις περὶ Ἐπιστολικῶν Τύπων, καὶ Ἀφθονίου Προγυμνάσματα, καὶ Ἔκθεσις περὶ ῾Ρητορικῆς, ἐπιμελείᾳ Ἀμβροσίου Παμπέρεως, Ἅλλη τῆς Σαξονίας, Τυπογραφία Βάερ, 1768". (διαθέσιμη περιγραφή του βιβλίου στη διεύθυνση: http://www.onassislibrary.gr/el/syllogi/antikeimena/37486_el/)

Ηχογραφημένη συνέντευξη του John Anton

 • Αρχείο
 • 30/8/2000

Ηχογράφηση συνέντευξης του ελληνοαμερικανού καθηγητή John Anton στους Χ. Λάνδρο και Α. Χατζημιχάλη στο ξενοδοχείο Δόρυσσα της Σάμου.

Παππά, Έλλη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 9/02
 • Αρχείο
 • 1929–2008

Περιλαμβάνονται τεκμήρια από το λογοτεχνικό και δοκιμιακό έργο, την πολιτική και δημοσιογραφική δραστηριότητα της Έλλης Παππά, αλληλογραφία και άλλα τεκμήρια από την περίοδο της φυλάκισής της, κείμενα του Νίκου Μπελογιάννη, φωτογραφίες από τις δίκες τους και δημοσιεύματα που τους αφορούν.

Παππά, Έλλη (1920-2009)

Πλατής, Ελευθέριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 11/03
 • Αρχείο
 • 1910-1996

Το αρχείο περιέχει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα έργων, σημειώσεων, άρθρων, δοκιμίων του Ελευθερίου Πλατή, έντυπα, αλληλογραφία, δύο βιβλία πειθαρχικών αποφάσεων και τρία λευκώματα που αφορούν την πνευματική και επαγγελματική δραστηριότητά του Πλατή.
Φάκ. 1 Χειρόγραφα του έργου Καλλιτεχνικό γίγνεσθαι (1951-1954)
Φάκ. 2 Χειρόγραφα του έργου Ο χορός. Συνειδητοποίηση του χορευτικού γίγνεσθαι. Αισθητική μελέτη
Φάκ. 3 Χειρόγραφα μελέτης για τον Husserl (περίπου 1962-1966)
[Γερμανικά, περιέχονται και φωτοτυπίες από έντυπα που αναφέρονται στον Husserl.]
Φάκ. 4 Δελτία σημειώσεων για τον Husserl
[Από ένδειξη πάνω σε φάκελο φαίνεται ότι σχεδίαζε να εκδώσει ελληνική μετάφραση του έργου του για τον Husserl το 1996.]
Φάκ. 5 Χειρόγραφα του βιβλίου Η αισθητική κοινωνία (1975)
Φάκ. 6 Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα του βιβλίου Οι κατήγοροι του Σωκράτη (1979;)
Φάκ. 7 Αρθρογραφία κατά του μονοτονικού (1985-1992)
Πέντε τεύχη του περιοδικού Ελληνοχριστιανική αγωγή και ένα του περιοδικού Εύνοστος (1985-1986) όπου δημοσιεύονται άρθρα κατά του μονοτονικού. Υπάρχουν επίσης φωτοτυπίες τεσσάρων άρθρων (δύο του Πλατή και δύο του Εμ. Κριαρά), που αφορούν το «διάλογο» των δύο ανδρών στο περιοδικό Νέα Παιδεία για το ζήτημα του μονοτονικού.
Επίσης περιλαμβάνονται χειρόγραφα των:
-«Η γαλλική ορθογραφική απλούστευση και το μονοτονικό» (συμπεριλαμβάνονται φωτοτυπίες από γαλλικά έντυπα για το θέμα, 1988-1992),
-«Ξένα μεγάλα έθνη απέναντι στη γραφή και την ορθογραφία τους» και

 • μελέτη κατά του μονοτονικού που στηρίζεται στην όλη του αρθρογραφία (αδημοσίευτη).
  Φάκ. 8 «Επιτάφιος. Οριστικό κείμενο» (1940-1973)
  Χειρόγραφο της μετάφρασης του Επιταφίου του Θουκυδίδη από τον Πλατή, αλληλογραφία με Ιω. Κακριδή (3/4/1949) και ένα έντυπο: Ι.Θ. Κακριδή, Περικλέους Επιτάφιος (Θουκυδ. ΙΙ 34-46), Β΄ έκδοση, 1940. Επίσης αποκόμματα από περιοδικά για το μεταφραστικό πρόβλημα του Επιταφίου και για βυζαντινά κείμενα .
  Φάκ. 9 Αριστοτέλους Μεταφυσικά Α - Ε (1976)
  Χειρόγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) της μετάφρασης των κεφαλαίων Α - Ε των Μεταφυσικών του Αριστοτέλη.
  Φάκ. 10 Πρώιμα λογοτεχνικά σχεδιάσματα του Πλατή (1939-1951, 1989)
  Χειρόγραφα άρθρων, δοκιμίων, ποιημάτων του Πλατή της περιόδου 1939-1951, επιστολές του προς Όλγα Βότση και μία επιστολή Γρηγορίου Κωνσταντινόπουλου (1989) (τίτλοι υποφακέλων: «Όταν η ζωή ήταν γεμάτη από τ’ όνειρο», «Ψελλίσματα...», «Σοβαρότερες και τελειότερες καλλιτεχνικές προσπάθειες»).
  Φάκ. 11 Διάφορα άρθρα, δοκίμια, κριτικές κ.λπ. (1910-1994)
  Χειρόγραφα, δακτυλόγραφα, αλληλογραφία και έντυπα. Πανηγυρικοί λόγοι και κείμενα του Πλατή την περίοδο που ήταν μαθητής Γυμνασίου (1931-1939), τρία πρώτα τεύχη του περιοδικού Φοιτητική Εστία όπου δημοσιεύονται κείμενα του Πλατή (Ιανουάριος 1944-Μάιος 1944), διάφορα χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, επιστολές προς Άγγελο Τερζάκη, Γιάννη Χατζίνη σχετικά με κριτικές έργων τους, κείμενα του Πλατή για το Σικελιανό και τεύχη του περιοδικού Το σχολείο μας (εκπαιδευτήρια «Αηδονοπούλου») με άρθρα για το έργο του Σικελιανού.
  Φάκ. 12 Αλληλογραφία (1949-1996)
  Φιλική, οικογενειακή και υπηρεσιακή αλληλογραφία καθώς και αλληλογραφία σχετικά με τα έργα του Πλατή ταξινομημένη χρονολογικά (1949-1996).
  Τα ονόματα που συναντώνται συχνότερα (πάνω από δύο φορές) είναι :
  Έφη Αιλιανού, Νίκος Αλιβιζάτος, Δημήτριος Αναγνωστόπουλος Σιγαλινός, Κωνσταντίνος Βραχνιάς, Δημήτρης Δαλαμάγκας, Γιάννης Δάλλας, Μαρία Καβρουλάκη, Ιωάννης Κακριδής, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γ. Καραμήτρος, Σαράντος Καργάκος, Βασίλειος Κύρκος, Νίκος Λεβέντης, Χρήστος Μαλεβίτσης,
  Πέτρος Μαρκάκης, Κωνσταντίνος Μερεντίτης, Παντελής Μηχανικός, Κώστας Μιχαηλίδης, Κώστας Μορφόπουλος, Λ. Μπενάκης, Δημήτρης Νιάνιας, Ξένη Οικονομοπούλου, Αμύντας Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Άγγελος Παρθένης, Π.Β. Πάσχος, Γιάννης Τζαβάρας, Γιώργος Τσαντίλης, Κωνσταντίνος Τσάτσος, Κωνσταντίνος Τσιρόπουλος, Κώστας Χατζηπατέρας, Ιωάννης Χατζίνης, Χρύσανθος Χρήστου, Κύπρος Χρυσάνθης.
  Υπάρχουν επίσης επιστολές των: Τάσου Αθανασιάδη, Φάνη Κακριδή, Μελλισάνθης, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Παντελή Πρεβελάκη, Μ. Στασινόπουλου, Ι. Μπαμπινιώτη.
  Αλληλογραφία ταξινομημένη θεματικά από τον Πλατή (είτε για διάφορα έργα του είτε κατά αποστολέα) υπάρχει και στο φάκ. 14.
  Φάκ. 13 Αλληλογραφία την περίοδο της μετεκπαίδευσής του στη Βόννη (1957-1962)
  Αλληλογραφία με τη μητέρα του, Ασπασία, τα αδέλφια του Βασίλειο, Γιώργο, και Λίτσα Γωγούση, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, διάφορους συγγενείς και φίλους την περίοδο της μετεκπαίδευσής του στη Βόννη.
  Φάκ. 14 Ποικίλη αλληλογραφία (1945-1994)
  Αλληλογραφία με διαφόρους: Ελισάβετ Δούκα, στρατιώτη Πετρόχειλο Βρεττό, Αλεξάνδρα Παπαδημοπούλου, Δημήτριο Σιγαλινό Αναγνωστόπουλο, Τάκη Νικολαΐδη, Ξένη Οικονομοπούλου, Γιάννη Καραβίδα, Κάρμεν (;). Αλληλογραφία με τη Renée Jacquin πρόεδρο της εταιρείας Connaissance Hellenique σχετικά με τη μετάφραση άρθρων του Πλατή και τη δημοσίευσή τους στο περιοδικό της εταιρείας (περιλαμβάνονται και τα κείμενα με τις διορθώσεις στα γαλλικά και ελληνικά). Αλληλογραφία σχετική με λογοτεχνική κριτική, επιστολές του προς την Εύα Σικελιανού και συγχαρητήριες επιστολές διαφόρων για δημοσιευμένα έργα του.
  Φάκ. 15 Γερμανική μετάφραση της ερμηνείας του Οιδίποδος Τυράννου (1983-1985)
  Αλληλογραφία με τη μεταφράστρια Ειρήνη Δραγάνη και το κείμενο της ερμηνείας του Πλατή για το έργο στα γερμανικά.
  Φάκ. 16 Επαγγελματικά - εκπαιδευτικά (1937-1991)
  Έγγραφα από την εργασία του στην Εθνική Τράπεζα (1937-1945), αλληλογραφία, υπεύθυνες βεβαιώσεις και υπομνήματα σχετικά με τα πολιτικά φρονήματα του Πλατή (1947), σημειώσεις διδακτικής, εφημερίδες της Κυβερνήσεως κλπ. με διατάγματα σχετικά με την εκπαιδευτική νομοθεσία, αποδείξεις από την υπηρεσία του στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας (1958), λόγοι, ομιλίες κ.λπ.
  Φάκ. 17 Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης (1971-1983)
  Βιβλίο πειθαρχικών αποφάσεων (1971-1979), δικαστικές αποφάσεις, πειθαρχική απόφαση και έγγραφα σχετικά με την υπόθεση της συμμετοχής μαθητών και καθηγητών του Κολλεγίου Αθηνών στο «Υπόδειγμα Ην. Εθνών» στη Χάγη και τη στάση τους στη συζήτηση για το Κυπριακό ζήτημα (1979), χειρόγραφο της έκδοσης καταλόγου για την έκθεση ευρωπαϊκού βιβλίου (1976).
  Φάκ. 18 Διάφορα (1940-1997)
  Πτυχία, τιμητικές διακρίσεις, βιογραφικά σημειώματα, αποκόμματα, μελέτες του Γιάννη Τζαβάρα, σπαράγματα χειρογράφων, δοκίμια τρίτων, αποκόμματα εφημερίδων κ.λπ.
  Φάκ. 19 Εργογραφία, βιβλιογραφία
  Τρία λευκώματα με αποκόμματα και σημειώσεις εργογραφίας και βιβλιογραφίας του Πλατή (1943-1995), ημερολόγιο.

Πλατής, Ελευθέριος

"Σημειώσεις εκ διαφόρων αναγνώσεων... υπό του Επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Ανθίμου" (Χφ286)

 • GRGSA-CA- MAN068.01
 • Αρχείο
 • 1861

Θεολογική μελέτη του Επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Ανθίμου. Τιτλοφορείται: "Σημειώσεις εκ διαφόρων αναγνώσεων βιβλίων θεολογικών και φιλοσοφικών υπό του Επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Ανθίμου. 1861 Νοέμβριος 10". Περιλαμβάνονται κεφάλαια σχετικά με την αληθινή φύση της θρησκείας, την αμαρτία και τη μετάνοια, την πνευματική φύση της ψυχής και την αθανασία.

Άνθιμος, Επίσκοπος Ναυπακτίας και Ευρυτανίας

Τατάκης Βασίλειος

 • GR ELIA-MIET 19/12
 • Αρχείο
 • 1914-2006

Πρόκειται για μέρος του αρχείου του Βασίλειου Τατάκη, σημαντικού εκπαιδευτικού και καθηγητή της φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Περιέχονται τεκμήρια από την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως εκπαιδευτικού στη δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση, από τη θητεία του ως προέδρου του Δ.Σ. του ΚΘΒΕ, ανέκδοτη βιογραφία που έγραψε για τον Απόστολο Δοξιάδη, προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία, φωτογραφίες καθώς και λιγοστά τεκμήρια της συζύγου του Μαρίνας Κρέη.
Αξίζει να επισημάνουμε ορισμένα τεκμήρια από το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του οποίου ο Τατάκης υπήρξε ο πρώτος διευθυντής. Συγκεκριμένα πρόκειται για σημειώσεις του Τατάκη σχετικά με τη λειτουργία και τα προβλήματα του σχολείου τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του. Αξία μνείας είναι ακόμη τα τεκμήρια που σχετίζονται με τις διώξεις που υπέστη ο Τατάκης, ο οποίος κατηγορήθηκε ως κομμουνιστής λόγω της συμπόρευσης του με το κίνημα του δημοτικισμού και της συνεργασίας του με τον Αλέξανδρο Δελμούζο.

Τατάκης Βασίλειος (1896-1986)

"Χρηστομάθειας Μέρος Β΄. Συνέχεια εκ των του Ιωάν. Στοβαίου των Εκλογών. Υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν Άνδρω 1836-1839" (Κ56γ)

 • GRGSA-CA- COL089.02
 • Αρχείο
 • 1836-1839

Χειρόγραφο υπό τον τίτλο "Χρηστομάθειας Μέρος Β΄. Συνέχεια εκ των του Ιωάν. Στοβαίου των Εκλογών. Υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν Άνδρω 1836-1839, έγραψα Δ. Φωτιάδης, ο εκ της νήσου Κουτάλης της Προποντίδος".

Καΐρης, Θεόφιλος