Φιλολογία, Κλασική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Φιλολογία, Κλασική

Αντίστοιχοι όροι

Φιλολογία, Κλασική

Σχετικοί όροι

Φιλολογία, Κλασική

5 Αρχειακή περιγραφή results for Φιλολογία, Κλασική

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Σημειώσεις επί των φιλολογικών παραδόσεων του Θεοφίλου Καΐρη" (Χφ160)

 • GRGSA-CA- MAN020.01
 • Αρχείο
 • 1837-1839

Εκτενές χειρόγραφο δεμένο σε τόμο. Φέρει τίτλο "Φιλολογικαί σημειώσεις, σημειωθείσαι επί των φιλολογικών παραδόσεων του Θεοφίλου Καΐρη. Εν Άνδρω, 1837-1839 έτους, υπό Δ. Φωτιάδου". Περιλαμβάνει τα μέρη: "Εκ του εγχειριδίου του Επικτήτου", Πλουτάρχου εκ των Ηθικών", "Σημείωσις εις τον Συμμαχικόν του Ιπποκράτους Λόγον", "Δημοσθένους κατά Φιλίππου Α΄", "Νόμοι Λυκούργου και Σόλωνος", "Τυρταίου Εμβατήρια", κ.ά..

Φωτιάδης, Δ.

Αρχείο George L. Huxley

 • GR-ASCSA GR ASCSA GLH 067
 • Αρχείο
 • 1955-2005

Το αρχείο αποτελείται από προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία με φορείς συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα, και της Βασιλικής Ιρλανδικής Ακαδημίας, σημειώσεις από διαλέξεις και ομιλίες, καθώς επίσης και μια μεγάλη συλλογή αποκομμάτων τύπου που δείχνουν την ποικιλία των ενδιαφερόντων του Huxley.

Huxley, George Leonard

Μεσσάρης, Άγγελος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 9/07
 • Αρχείο
 • 1924

Χειρόγραφα του δοκιμίου του Συκουτρή «Επιστήμη και Ζωή εις την σημερινήν Ελλάδα» (3 Νοεμβρίου 1924) και δύο κειμένων του για τον Φιλοκτήτη και την Ηλέκτρα.

Μεσσάρης, Άγγελος

Μοστράτος, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 250
 • Αρχείο
 • 1851-1914

1.1 Αλληλογραφία (1870-1914)

 • 97 Επιστολές του Μ. Ευαγγελίδη προς τον Δ. Μοστράτο (1870-1909), 6 επιστολικά δελτάρια (1888-1899) και 3 επισκεπτήρια (1900-1904).

 • Επιστολές προς τον Δ. Μοστράτο από τους: Γ. Αρτακίδη (5 επιστολές, 1908-1909), Π. Βιζουκίδη; (3 επιστολές, 1896-1908), Διδασκαλικό Σύνδεσμο (1 επιστολή, 1907), Δ.Χ. Καρούσο (1 επιστολή, 1905), Ι. Κούσκουρα (1 επιστολή, 1903), Στ. Νούκα (8 επιστολές, 1901-1907), Δ.Π. Παξιμαδά (1 επιστολή, 1896), Φιλόπτωχο Αδελφότητα Αγίου Μηνά (1 επιστολή 1906) κ.ά.

 • Επιστολές του Μ. Ευαγγελίδη προς τους: Σαπφώ (4 επιστολές, 1877-1880), Σαπφώ και Ελένη (1 επιστολή, 1880), Σμαράγδα (1 επιστολή, 1880), Παντελή (1 επιστολή, 1887), Σοφία (2 επιστολές, 1909-1910).

-Επιστολές του Μ. Ευγγελίδη προς τρίτους (1877-1910).

-Επιστολή Κορομηλά προς Ρωξάνη (1914).

1.2 Ποικίλα (1851-1907)

-Χφο ημερολόγιο (1871-1900), διπλώματα από την «Εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία» (1899) και την φιλανθρωπική εταιρεία «Επτάλοφος» (1902). Κατάσταση εσόδων-εξόδων του ταμείου του «Διδασκαλικού Συνδέσμου» της Κωνσταντινουπόλεως (1907).

-«Μνημονητήριον» (1851-1876) του Γεωργίου Μωστράτου – ίσως πατέρα του Δημητρίου και προσφώνηση από τους αποφοίτους του 1906 της Μεγάλης του Γένους Σχολής (1906).

-Σημειώσεις και αποσπάσματα σημειώσεων του Δ. Μοστράτου για τον Ευθύφρονα, τον Γοργία του Πλάτωνος και την Ιφιγένεια του Ευριπίδη. Οι σημειώσεις για τον Γοργία και την Ιφιγένεια είναι γραμμένες στο verso επιστολών.

Μοστράτος, Δημήτριος

Μπεκιάρης, Αλέξανδρος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 19/99
 • Αρχείο
 • 1909-1973

1.1-

Επιστολή (22/11/1973) του Γ. Ιωάννου προς τον ‘Γενικόν Διευθυντήν Γενικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων’, επιστολή (8/21-2-1909) του Ν. Γ. Πολίτη πιθανώς προς τον Σίμο Μέναρδο στην Οξφόρδη και απόσπασμα κειμένου για την κυπριακή διάλεκτο, άγνωστου συγγραφέα.

1.2

 • Χειρόγραφα του Ι. Συκουτρή: Φιλολογικές σημειώσεις και επιστολή προς τη Νέα Εστία. Βιβλιογραφικά σημειώματα και δύο ταχυδρομικοί φάκελοι προς τον Συκουτρή.

 • Έντυπο υλικό: Τυπογραφικά δοκίμια από το Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη και από δύο λόγους του Δημοσθένη. Δύο φυλλάδια με αποσπάσματα από τα Αττικά του Παυσανία και ένα φυλλάδιο με τρεις μικρές πραγματείες στα γερμανικά.

Μπεκιάρης, Αλέξανδρος