Γλώσσα, Γαλλική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Γλώσσα, Γαλλική

Equivalent terms

Γλώσσα, Γαλλική

Σχετικοί όροι

Γλώσσα, Γαλλική

2 Αρχειακή περιγραφή results for Γλώσσα, Γαλλική

2 results directly related Exclude narrower terms

Vivier, Fernand

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 30/03
  • Αρχείο
  • 1925-1938

Ένα έντυπο και εννέα χειρόγραφα τετράδια μαθημάτων φιλοσοφίας, γλωσσολογίας, αισθητικής και γαλλικής γλώσσας. Έντυπα: F. Vivier, Manuel de pronunciation, Athènes, 1925, F. Vivier, Dictionnaire d' Argot et de la langue Populaire, Edition Expurgιe, 1934 Τετράδια: “Ι. Philosophie”, “ΙΙ. Logique”, “III. Morale”, “IV. Métaphysique et esthétique”, “VI. Science du langage et sociologie”, “VII. Histoire de la philosophie”, “VIII. Index alphabétique”, “IX. Dissertations Philosophiques”, “XI. Tests”. Στο αρχείο συμπεριελήφθη και το βιβλίο Madame! Αφιέρωμα στη Gisėle Vivier, Opera, Αθήνα, 2003

Vivier, Fernand

Αρχείο Ισμήνης Τζαβέλλα

  • GR GRGSA-IAE GRGSA-IAE PRI. 4.1.
  • Αρχείο
  • 1968-2000

Συμβολαιογραφικές πράξεις, δικογραφίες, τετράδια με προσωπικές σημειώσεις - ταξιωδιωτικές εντυπώσεις, συνταγές μαγειρικής-, ευχετήριες κάρτες, φωτογραφίες, επιστολές, βιβλία γαλλικών - λεξικά, μέθοδος εκμάθησης.

Τζαβέλλα, Ισμήνη