Γλώσσα, Γαλλική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γλώσσα, Γαλλική

Αντίστοιχοι όροι

Γλώσσα, Γαλλική

Σχετικοί όροι

Γλώσσα, Γαλλική

1 Αρχειακή περιγραφή results for Γλώσσα, Γαλλική

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Vivier, Fernand

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 30/03
  • Αρχείο
  • 1925-1938

Ένα έντυπο και εννέα χειρόγραφα τετράδια μαθημάτων φιλοσοφίας, γλωσσολογίας, αισθητικής και γαλλικής γλώσσας. Έντυπα: F. Vivier, Manuel de pronunciation, Athènes, 1925, F. Vivier, Dictionnaire d' Argot et de la langue Populaire, Edition Expurgιe, 1934 Τετράδια: “Ι. Philosophie”, “ΙΙ. Logique”, “III. Morale”, “IV. Métaphysique et esthétique”, “VI. Science du langage et sociologie”, “VII. Histoire de la philosophie”, “VIII. Index alphabétique”, “IX. Dissertations Philosophiques”, “XI. Tests”. Στο αρχείο συμπεριελήφθη και το βιβλίο Madame! Αφιέρωμα στη Gisėle Vivier, Opera, Αθήνα, 2003

Vivier, Fernand