Γρεβενά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Γρεβενά

Equivalent terms

Γρεβενά

Σχετικοί όροι

Γρεβενά

77 Αρχειακή περιγραφή results for Γρεβενά

77 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.04
 • Αρχείο
 • 1964-1983

Περιέχει δεκατέσσερεις (14) φακέλους με απολυτήρια Γυμνασίου, Ενδεικτικά - Απολυτήρια Δημοτικών, αποδεικτικά μεταγγραφής, τίτλους διετούς, ενδεικτικά Γυμνασίου Αρρένων από σχολεία της Βέροιας, κοινοτήτων του Ν.Ημαθίας, Γρεβενών, Πιερίας, Ροδόπης κτλ., αποδεικτικά απορρίψεως.

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Γρεβενών

 • EDU045.01
 • Αρχείο
 • 1976-1998

Τίτλοι σπουδών, μαθητικές κοινότητες, στατιστικοί πίνακες, αλληλογραφία κ.ά.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών

 • EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1946-1984

Ενδεικτικά, σχολική εφορεία, φάκελος προσωπικού, απολογισμοί, πιστοποιητικά εγγραφής, μαθητικά συσσίτια, βιβλία χάρτες κ.ά..

3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Αρχείο Αγροφυλακής Γρεβενών

 • ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1950-1968

Κανονισμός Υπηρεσιών Αγροφυλακής του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, Βιβλίο Μητρώου Δυνάμεων οργάνων Αγροφυλακής - Αγρονομικών οργάνων.

Αγροφυλακή Γρεβενών

Αρχείο Δήμου Γρεβενών

 • MUN012.01
 • Αρχείο
 • 1926-2010

Έργα, πιστοποιητικά, άδειες λειτουργίας καταστημάτων.

Δήμος Γρεβενών

Αρχείο Δήμου Γρεβενών

 • MUN012.02
 • Αρχείο
 • 1850-1968

Βιβλίο Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, μητρώα αρρένων, βιβλία δημοτολογίου.

Δήμος Γρεβενών

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Γρεβενών

 • ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1965-1997

Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού πάρκου, κατασκευή 2ου δημοτικού σχολείου, κατασκευή αγροτικού ιατρείου Κνίδης, διάθεση μηχανημάτων, δαπάνες οχημάτων, δημοπρασίες, ανακατασκευή κοινοτικού ξενώνα Σαμαρίνας.

Νομαρχία Γρεβενών, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Γρεβενών

 • ADM014.04
 • Αρχείο
 • 1973-1997

Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων, παρακρατούμενοι φόροι εργολάβων, δηλώσεις φόρου μηχανικών, Φ.Μ.Υ..

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γρεβενών

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Γρεβενών

 • ADM014.02
 • Αρχείο
 • 1945-1992

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Φ.Μ.Α., Φ.Κ.Ε., Φ.Μ.Υ., αυτοκίνητα, άμβυκες, βιβλία βεβαιώσεων, πρακτικών συνεδριάσεων κ.ά..

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γρεβενών

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Γρεβενών

 • ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1971-2012

Φ.Π.Α., κληρονομιές, δωρεές, Φ.Μ.Α. (χρησικτησίας), Φ.Π.Α. αγροτών, μισθώματα Δ.Ο.Υ. Δεσκάτης, βιβλία.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γρεβενών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Γρεβενών

 • JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1945-1999

Δικόγραφα αγωγών τακτικής και εκτάκτου διαδικασίας, "αγωγαί ενώπιον του Ειρηνοδίκου", "αγωγαί μικροδιαφορών", ένορκες βεβαιώσεις - εκθέσεις και πράξεις, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, υλικό κοινοτικών εκλογών.

Ειρηνοδικείο Γρεβενών

Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γρεβενών

 • ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1982-2004

Τελωνεία, Αγορανομία, πρακτικά, οικονομικά, επιμορφωτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, εκθέσεις, διοικητικά.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Γρεβενών, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού

Αρχείο Εφορείας Καπνού Γρεβενών

 • ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1925-1986

Πιστοποιητικά αγοραπωλησίας, άδειες κατοχής καπνού, καπνοκαλλιέργειας, πρωτόκολλα ελέγχου κ.ά..

Εφορεία Καπνού Γρεβενών

Αρχείο Ι.Κ.Α. Γρεβενών

 • ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1988-1989

Γραμμάτια είσπραξης, εντολές πληρωμής, ταμιακές καταστάσεις, καταστάσεις μισθοδοσίας.

Ι.Κ.Α. Γρεβενών, Γραφείο Οικονομικό

Αρχείο Ι.Κ.Α. Γρεβενών

 • ADM011.03
 • Αρχείο
 • 1993

Γραμμάτια είσπραξης και εντολές πληρωμής.

Ι.Κ.Α. Γρεβενών, Γραφείο Οικονομικό

Αρχείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Γρεβενών

 • ADM012.02
 • Αρχείο
 • 1974-2013

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αλληλογραφία, εγκύκλιοι, καταστάσεις πληρωμής κτηνοτρόφων, μετακινήσεις υπαλλήλων.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γρεβενών

Αρχείο Ν.Ε.Λ.Ε. Γρεβενών

 • ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1966-2006

Αλληλογραφία με διάφορα υπουργεία, προγράμματα δράσεων, απολογιστικά-στατιστικά, εντάλματα πληρωμής, προϋπολογισμοί, βιβλία.

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Γρεβενών

Αρχείο Ν.Ε.Λ.Ε. Γρεβενών

 • ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1975-2010

Απολογισμοί, μισθοδοσία, αλληλογραφία, σωματεία, σύλλογοι κ.ά..

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Γρεβενών

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Π.Α. 2 Γρεβενών

 • ADM003.04
 • Αρχείο
 • 2008-2012

Ειδικά εποχικά βοηθήματα, Ε.Σ.Π.Α..

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Γρεβενών

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Γρεβενών

 • ADM003.02
 • Αρχείο
 • 1984-2009

Φάκελοι επιδόματος ανεργίας, φάκελοι εφέδρων, αυτοαποσχόληση, καταγγελίες συμβάσεων, προσλήψεις κ.ά..

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Γρεβενών

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Γρεβενών

 • ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1997-1999

Φάκελοι επιδοτούμενων ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Γρεβενών

Αρχείο Ο.Α.Ε.Ε. Γρεβενών

 • ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1966-2007

Επιταγές γύρου, συντάξεις, θέματα προσωπικού, έντυπα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελμάτων (Ο.Α.Ε.Ε.) Γρεβενών

Αρχείο οικογένειας Μπούσιου

 • PRI006.01
 • Αρχείο
 • 1824-1946

Αλληλογραφία, οικονομικές συναλλαγματικές, γραμμάτια, συμβόλαια, καταστάσεις, κατάστιχα, βιβλία ταμείου κ.ά..έγγραφα που αφορούν στην κτηματική περιουσία της οικογένειας και στον ιδιόκτητο μύλο της.

Μπούσιου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Μιχαλόπουλου

 • PRI005.01
 • Αρχείο
 • 1896-1968

Ψηφιακά αντίγραφα οθωμανικών εγγράφων, πρωτόκολλο απαρίθμησης ζώων, μεταφράσεις, αποφυλακιστήριο κ.ά..

Μιχαλόπουλου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Σπίρτου

 • PRI002.01
 • Αρχείο
 • 1834-1978

Τίτλοι κυριότητας στην Οθωμανική γλώσσα μαζί με μεταφράσεις, αρχείο οικογένειας Σπίρτου, ψηφιακά αντίγραφα φωτογραφιών.

Σπίρτου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Σπίρτου

 • PRI002.02
 • Αρχείο
 • 1938-2018

Απολυτήριο Γυμνασίου, διαβατήριο, βιβλιάριο σύνταξης, φωτογραφίες κ.ά..

Σπίρτου, οικογένεια

Αρχείο Πρωτοδικείου Γρεβενών

 • JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1961-1998

Έγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους, βιβλία εφορευτικής επιτροπής, εκλογικοί κατάλογοι.

Πρωτοδικείο Γρεβενών

Αρχείο Πρωτοδικείου Γρεβενών

 • JUS002.04
 • Αρχείο
 • 1945-2000

Δικογραφίες Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, μισθολόγια, βιβλία.

Πρωτοδικείο Γρεβενών

Αρχείο Πρωτοδικείου Γρεβενών

 • JUS002.03
 • Αρχείο
 • 1934-2012

Δικογραφίες, αιτήσεις, βουλεύματα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, στατιστικά αλληλογραφίας, διάφορα βιβλία, εκλογικά.

Πρωτοδικείο Γρεβενών

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών

 • ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1976-2002

Στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακές μεταβολές, απολογισμοί διαχειρίσεως υλικού, πυρασφάλεια, δασοπροστασία, πρωτόκολλα, βιβλία υλικού.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Γρεβενών

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Γρεβενών

 • ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1976-2001

Άδειες εργασίας, φάκελοι θυμάτων πολέμου, λειτουργίες καταστημάτων, στατιστικά, έλεγχοι τόπων εργασίας, καταγγελίες.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Γρεβενών

Αρχείο φωτογραφιών Α. Γκούμα

 • PRI001.01
 • Αρχείο
 • 1904-1957

Ψηφιακά αντίγραφα φωτογραφιών, καρτ ποστάλ, επαίνων του Αθανασίου Γκούμα.

Γκούμας , Αθανάσιος Αχιλλέας

Συλλογή Α. Πέτρου

 • COL002.01
 • Αρχείο
 • 1903, 1914, 1936

Ψηφιακά αντίγραφα του εκλογικού καταλόγου Γρεβενών 1914, αντίγραφα επιστολής και πωλητηρίου του Γεωργίου Μαργαρίτη.

Πέτρου, Αθανάσιος

Συλλογή Α. Παπαδημητρίου

 • COL001.02
 • Αρχείο

Υλικό που χρησίμευσε στη συγγραφή του βιβλίου "Σελίδες Ιστορίας των Γρεβενών", τόμος 2.

Παπαδημητρίου, Απόστολος

Συλλογή Α. Παπαδημητρίου

 • COL001.03
 • Αρχείο

Υλικό που χρησίμευσε στη συγγραφή του βιβλίου "Σελίδες Ιστορίας των Γρεβενών", τόμος 3.

Παπαδημητρίου, Απόστολος

Συλλογή Α. Παπαδημητρίου

 • COL001.04
 • Αρχείο

Χειρόγραφο "Η ιστορία της πόλεως Γρεβενά" του Παπασερβερή, δύο χειρόγραφες κάρτες του Γ. Μπουσίου, δύο αντίγραφα όψεων της κούλιας του Μεγάλου Σειρηνίου, ψηφιακά αντίγραφα ενθυμήσεων Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Ιτέας.

Παπαδημητρίου, Απόστολος

Συλλογή Α. Παπαδημητρίου

 • COL001.01
 • Αρχείο

Υλικό που χρησίμευσε στη συγγραφή του βιβλίου "Σελίδες Ιστορίας των Γρεβενών" τόμος Α΄.

Παπαδημητρίου, Απόστολος

Συλλογή Α. Παπαδημητρίου

 • COL001.05
 • Αρχείο

Φωτογραφικό υλικό και φωτοαντίγραφα εντύπων που αφορούν το βιβλίο του Α. Παπαδημητρίου "Σελίδες Ιστορίας των Γρεβενών".

Παπαδημητρίου, Απόστολος

Συλλογή Ειρήνης Ζωγράφου (Κ74α, Κ74β)

 • GRGSA-CA- COL027.43-44
 • Συλλογή
 • 1824-1839

Συλλογή εγγράφων που περιλαμβάνει:

 1. Εικοσιτέσσερα (24) έγγραφα των ετών 1824-1839, από τα οποία ενυπόγραφα του Οδυσσέα Ανδρίτζου, Γ. Μαυρομμάτη, Μιχ. Τοσίτζα, Εμ. Σπυρίδωνος, Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, Νικολάου Στουρνάρη, Πετρ. Μαυρομιχάλη, Κωνσταντή Μασκλαβάνη, πασά των Ιωαννίνων (1830), πασά της Όχριδος (1835), εγγυητικά και άλλα γράμματα κατοίκων των Γρεβενών και του Μητροπολίτη Γρεβενών.
 2. Πέντε (5) αχρονολόγητα έγγραφα: τεμάχια χάρτου, καταστατικό πατριωτικής αδελφότητας, γράμμα του Τζεφλικόπουλου, τετράφυλλο με ειδήσεις του Αλή πασά,
 3. Τεμάχια, στα οποία αναγράφονται λογαριασμοί του 1839 σχετικοί με χαράτσια από τα χωριά: Βαρόσι, Μηλιά, Βεβίστι, Ασπρόκαμπο, Μικρό Σερίνι, Σπάτα, Ζυγώστι, Διμινίτζα, Ραντοσίνιστα, Σίταβο, Κουσκό,
 4. Επτά (7) κατάστιχα.
 5. Δεκαεπτά (17) χειρόγραφα, κυρίως σπαράγματα, σχεδιάσματα διδακτικά που περιέχουν ύλη φιλολογική, θρησκευτική και μουσική με διαστίχους ερμηνείας.

Συλλογή οθωμανικών εγγράφων (Κ228)

 • GRGSA-CA- COL027.54
 • Αρχείο

Οθωμανικά έγγραφα σχετικά αγοραπωλησίες κτημάτων, ταπιά, άδεια οικοδόμησης υδροπρίονος κ.ά. που αφορούν στην περιοχή των Γρεβενών και φέρουν σφραγίδα του Μεταφραστικού Γραφείου Γρεβενών.