Γρυμπιανά (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Γρυμπιανά (Καρδίτσα)

Equivalent terms

Γρυμπιανά (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Γρυμπιανά (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Γρυμπιανά (Καρδίτσα)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγραμμάτων Γρυμπιανών

  • GRGSA-KAR EDU222.01
  • Αρχείο
  • 1954 - 1963

Γενικός έλεγχος (Το ίδιο βιβλίο περιέχει τον γενικό έλεγχο του σχολικού έτους 1954 - 1955 και του σχολικού έτους 1962 - 1963)

Δημοτικό Σχολείο Αγραμμάτων Γρυμπιανών (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γρυμπιανών

  • GRGSA-KAR EDU221.01
  • Αρχείο
  • 1951 - 2000

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, ημερήσιοι έλεγχοι, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Γρυμπιανών (Καρδίτσα)