Αστυπάλαια (Δωδεκάνησα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυπάλαια (Δωδεκάνησα)

Αντίστοιχοι όροι

Αστυπάλαια (Δωδεκάνησα)

Σχετικοί όροι

Αστυπάλαια (Δωδεκάνησα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυπάλαια (Δωδεκάνησα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Ακολουθία του Ανθίμου εκ Κεφαλληνίας" (Κ54β_1)

  • GRGSA-CA- COL165.01
  • Αρχείο
  • 19ος αιώνας

Χειρόγραφο νεότερο (19ού αι.) με τίτλο "Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ανθίμου του εκ Κεφαλληνίας, νέου ασκητού πατρός και προστάτου Αστυπαλαίας...", επιδιορθωθείσα υπό του Ιωάννου Λ. Λεούδου.