Αστακός (Αιτωλοακαρνανία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστακός (Αιτωλοακαρνανία)

Αντίστοιχοι όροι

Αστακός (Αιτωλοακαρνανία)

Σχετικοί όροι

Αστακός (Αιτωλοακαρνανία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστακός (Αιτωλοακαρνανία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Τελωνείο Αστακού (Κ36γ)

  • GRGSA-CA- ADM413.01
  • Αρχείο

Βιβλίο μεταφερομένων πραγματειών του Τελωνείου Αστακού (1837).

Τελωνείο Αστακού