Αστρίτσα (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστρίτσα (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Αστρίτσα (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Αστρίτσα (Καρδίτσα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστρίτσα (Καρδίτσα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αστρίτσης

  • GRGSA-KAR EDU065.01
  • Αρχείο
  • 1971 -1983

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Δημοτικού Σχολείου Αστρίτσης

Δημοτικό Σχολείο Αστρίτσης (Καρδίτσα)