Αρχαίες Κλεωνές (Κορινθία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχαίες Κλεωνές (Κορινθία)

Αντίστοιχοι όροι

Αρχαίες Κλεωνές (Κορινθία)

Σχετικοί όροι

Αρχαίες Κλεωνές (Κορινθία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αρχαίες Κλεωνές (Κορινθία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Νομαρχία Κορινθίας (σύμμεικτη συλλογή) (Κ116δ)

  • GRGSA-CA- ADM415.06
  • Αρχείο
  • 1940-1950
  1. Είκοσι τέσσερις (24) φωτογραφίες του Σχεδίου Μάρσαλ που στάλθηκαν από την κοινότητα Ξυλοκάστρου.
  2. Ευχαριστήριο έγγραφο της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας προς την κοινότητα των Αρχαίων Κλεωνών.

Νομαρχία Κορινθίας