Αρφαρά (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρφαρά (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Αρφαρά (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Αρφαρά (Μεσσηνία)

10 Αρχειακή περιγραφή results for Αρφαρά (Μεσσηνία)

10 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος - Γυμνασίου εξαταξίου Αρφαρών

 • GR GRGSA-MES EDU031.01
 • Αρχείο
 • 1955-1982

μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά βιβλία ειδικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ανεξεταστέων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία βαθμολογίας, βιβλία μισθοδοσίας.

Γυμνασιακό Παράρτημα - Γυμνάσιο Εξατάξιο Αρφαρών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Αρφαρών

 • GR GRGSA-MES EDU185.01
 • Αρχείο
 • 1898-1991

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλία σχολικής βιβλιοθήκης, βιβλίο ποινών, βιβλία σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά, απολυτήρια).

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αρφαρών

Αρχείο κοινότητας (1912-1998) - δήμου (1998-2010) Αρφαρών

 • GR GRGSA-MES MUN021.01
 • Αρχείο
 • 1939-2006

Αρχείο κοινότητας-δήμου Αρφαρών αποτελούμενο από: βιβλία πρακτικών (1969-1988, 1999-2006), αποφάσεις προέδρου (1964-1986), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1977-1980, 1990-1992), βιβλίο αποφάσεων εγγραφής εις το δημοτολόγιον νεογεννήτων (1967-1969), βιβλίο αποφάσεων εγγραφής εις το δημοτολόγιο λόγω μεταδημοτεύσεων (1970-1984), βιβλίο αποφάσεων μεταφοράς νυμφευθέντων εις ιδίαν οικογενειακήν μερίδα (1967-1984), σχετικά με μέσα μεταφοράς (1963-1972), φάκελος ασφάλισης προσωπικού δήμου στο ΙΚΑ (1939-1986).

Κοινότητα / Δήμος Αρφαρών

Αρχείο φωτογραφιών Σταύρου Ιω. Παπανικολάου

 • GR GRGSA-MES PHO016.01
 • Αρχείο
 • 1810-1888, 1926, 1931-1999

φωτογραφίες σχετικές με Αρφαρά: Αγροτολέσχη, Ε.Ο.Ν., Αρφαραίους ιερομονάχους, κατηχητικό, αθλητικούς αγώνες και γυμναστικές επιδείξεις, εορταστικές εκδηλώσεις (απόκριες, πανηγύρι, γιορτή λαδιού και ελιάς), θεμελίωση κτηρίου δημοτικού σχολείου, εγκαίνια κτηρίου Γυμνασίου Αρφαρών (Αρμένειου), μαθητές "Μερόπειου" εκπαιδευτηρίου, μαθητές δημοτικού σχολείου Σταματινού, μαθητικές παρελάσεις, τσιμεντόστρωση πλατείας, εξωκκλήσι Αγίου Βασιλείου, θυρανοίξια ναού "Παναγίας Γερόντισσας".

Παπανικολάου, Σταύρος