Άρτα (νομός)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άρτα (νομός)

Αντίστοιχοι όροι

Άρτα (νομός)

Σχετικοί όροι

Άρτα (νομός)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άρτα (νομός)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

5. Άρτα (Τρίκκαλα) / [5. Arta (Trikala)]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000162
  • Αρχείο
  • 1881

Γεωφυσικός χάρτης που απεικονίζει την περιοχή της Άρτας.
Εκδότης: Υπουργείον των Στρατιωτικών
Χαράκτης: Καισαροβασιλικό Στρατιωτικό-Γεωγραφικό Ινστιτούτο Βιέννης
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Βιέννη
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Vienna]