Αρχανές (Ηράκλειο, Κρήτη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχανές (Ηράκλειο, Κρήτη)

Αντίστοιχοι όροι

Αρχανές (Ηράκλειο, Κρήτη)

Σχετικοί όροι

Αρχανές (Ηράκλειο, Κρήτη)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αρχανές (Ηράκλειο, Κρήτη)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Πολεμική έκθεση Κρήτης (Κ54ε_3)

  • GRGSA-CA- COL166.01
  • Αρχείο
  • 1897

Πολεμική έκθεση που αναφέρεται στην Κρητική Επανάσταση του 1896-1897 με τίτλο "Πολεμικαί αναμνήσεις. Μάχαι Α[ρ]χαρνών".

Μπρισιμιτζάκης, Ιωάννης