Αργιθέα (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αργιθέα (Καρδίτσα)

Equivalent terms

Αργιθέα (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Αργιθέα (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αργιθέα (Καρδίτσα)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Αργιθέας

  • GRGSA-KAR EDU202.01
  • Αρχείο
  • 1949 - 1991

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αργιθέας