Αργεντινή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αργεντινή

Αντίστοιχοι όροι

Αργεντινή

Σχετικοί όροι

Αργεντινή

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αργεντινή

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Χουρμουζιάδης, Γεώργιος

  • Α.Ε. 22/03
  • Αρχείο
  • 1899, 1957-1990

Αλληλογραφία, συμφωνητικά, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών (και σε φωτοτυπίες), τοπογραφικά διαγράμματα, χειρόγραφα έργων, σημειώσεις, ταξιδιωτικοί χάρτες, αποδείξεις και συναλλαγματικές που αφορούν τη συγγραφική δραστηριότητα και τις προσωπικές υποθέσεις του Χουρμουζιάδη.

Χουρμουζιάδης, Γεώργιος