Αραχωβίτικα (Αχαΐα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αραχωβίτικα (Αχαΐα)

Αντίστοιχοι όροι

Αραχωβίτικα (Αχαΐα)

Σχετικοί όροι

Αραχωβίτικα (Αχαΐα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αραχωβίτικα (Αχαΐα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αραχωβίτικων Πατρών

  • GR EDU055.01
  • Αρχείο
  • 1922-1981

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πρακτικών, ταμείου, πιστοποιητικών σπουδών, γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια, βιβλίο δαμαλισμού, φακέλους σχολικής εφορείας, φακέλους διδακτηρίου.

Δημοτικό Σχολείο Αραχωβίτικων Πατρών