Άραχος (Ημαθία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άραχος (Ημαθία)

Αντίστοιχοι όροι

Άραχος (Ημαθία)

Σχετικοί όροι

Άραχος (Ημαθία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άραχος (Ημαθία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου - Αράχου

  • GR EDU076.01
  • Αρχείο
  • 1946-1965

Αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια Δ.Σχ. Λιανοβεργίου 1946-1965 και β) Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Λιανοβεργίου 1946 - 1965.

Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου - Αράχου (Δημοτικό σχολείο Παλαιοχωρίου)

  • GR EDU076.02
  • Αρχείο
  • 1946-1993

2η παραλαβή: -Βιβλία πράξεων Σχολικής εφορίας, - Βιβλία ταμείου Δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου, - Βιβλίο χορηγήσεων τροφίμων, - Βιβλίο χρηματικών ενταλμάτων, -Αρχείο σχολικής εφορίας, - Φάκελος διδασκαλίας Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, - Φάκελος αιτήσεων Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, - Φάκελος αλληλογραφίας Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, - Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, - Φάκελος στατιστικών Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου, Φάκελος οικονομικής διαχείρισης Δημοτικού σχολείου Λιανοβεργίου.

Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου