Άρατος (Ροδόπη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άρατος (Ροδόπη)

Equivalent terms

Άρατος (Ροδόπη)

Σχετικοί όροι

Άρατος (Ροδόπη)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άρατος (Ροδόπη)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Κοινότητας Αράτου

  • GRGSA-ROD MUN030.01
  • Αρχείο
  • 1945-1970

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου

Δήμος Κομοτηνής, Κοινότητα Αράτου

Αρχείο Κοινότητας Αράτου

  • GRGSA-ROD MUN037.01
  • Αρχείο
  • 1950-1970

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου.

Δήμος Κομοτηνής