Αποκόρωνας (Χανιά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αποκόρωνας (Χανιά)

Αντίστοιχοι όροι

Αποκόρωνας (Χανιά)

Σχετικοί όροι

Αποκόρωνας (Χανιά)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αποκόρωνας (Χανιά)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμηματικής Εφορείας Σφακίων

  • GRGSA-IAK ADM047.01
  • Αρχείο
  • 1870 - 1895

Βιβλία εσόδων-εξόδων, πρακτικά, πρωτόκολλο Χριστιανικής Τμηματικής Εφορείας Χανίων, μεριδολόγιο διδασκάλων επαρχίας Αποκορώνου, κατάστιχο (τουρκικό), κατάστιχο της Ορφανικής Τράπεζας Χανίων - Σφακίων

Τμηματική Εφορεία Σφακίων

Συλλογή Κακούρη Ανδρέα

  • GRGSA-IAK PRI016.01
  • Αρχείο
  • 1905 - 1918

Οικογενειακά έγγραφα του αγωνιστή αρχηγού Αποκορώνου Ανδρέα Κακούρη

Κακούρης , Ανδρέας

Συλλογή Μαθιού Μυλωνογιάννη

  • GRGSA-IAK COL044.01
  • Αρχείο
  • 1867 - 1868

Έγγραφα προαγωγής αγωνιστών σε ανώτερο στρατιωτικό βαθμό από το Αρχηγείο Αποκορώνου

Μυλωνογιάννης, Ματθαίος (Μαθιός)