Άραξος (Αχαΐα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άραξος (Αχαΐα)

Αντίστοιχοι όροι

Άραξος (Αχαΐα)

Σχετικοί όροι

Άραξος (Αχαΐα)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Άραξος (Αχαΐα)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Α/Δ Αράξου

  • GR ADM047.01
  • Αρχείο
  • 2004-2005

Το αρχείο αποτελείται από διοικητικά έγγραφα σχετικά με επιβολή ποινών, προαγωγές, φοίτηση αξιωματικών στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, συμβάσεις εργασίας εποχικού προσωπικού.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Αράξου