Εμφανίζει 5916 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Αντιγόνης Καζολέα

 • GR GL EK 090
 • Αρχείο
 • 1957-1996

Το αρχείο αποτελείται από την αλληλογραφία της Α. Καζολέα με τον Ο. Ελύτη. Εκτός από τις επιστολές του Ελύτη και τα αντίγραφα ή σχέδια επιστολών της Καζολέα υπάρχουν και σημειώσεις της Καζολέα από τηλεφωνικές συζητήσεις με τον Ελύτη ή από επισκέψεις του. Η Α. Καζολέα σε σημείωμά της αναφέρει ότι κατά το διάστημα 1989-1993 οι απαντήσεις του ΟΕ ήταν τηλεφωνικές. Το υλικό της συλλογής καλύπτει το διάστημα 1957-1996 και έχει όγκο ενός φακέλου.

Καζολέα, Αντιγόνη

Αρχείο Homer A. Thompson

 • GR ASCSA HAT 046
 • Αρχείο
 • 1929-1996

Το αρχείο περιλαμβάνει προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία, ημερολόγια, χειρόγραφα, ομιλίες, σημειώσεις, διπλώματα και διακρίσεις, και φωτογραφικό υλικό (εκτυπώσεις, αρνητικά και διαφάνειες). Τα έγγραφά του καταγράφουν το ευρύ φάσμα των προσωπικών και επαγγελματικών επαφών του, τον πολύπλευρο κόσμο της Ελληνικής αρχαιολογίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών τετάρτων του 20ου αιώνα, τις σκέψεις του για το έργο του στην Αγορά και ενδιαφέρουσες ματιές στη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, και κυρίως την Αθήνα κατά τη διάρκεια των ραγδαία μεταβαλλόμενων χρόνων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, και των μεταγενέστερων δεκαετιών.

Thompson, Homer Armstrong

Αρχείο των τέως Ι.Κ.Α. Παγκρατίου και τέως Ι.Κ.Α. Βύρωνα

 • Αρχείο
 • 1963 - 1996

Φάκελοι και βιβλία ατυχημάτων, βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) των τέως ΙΚΑ Βύρωνα και Παγκρατίου

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Βύρωνα

Συλλογή Richard Hubbard Howland

 • GR ASCSA RH 034
 • Αρχείο
 • 1933-1996

Η συλλογή αποτελείται από έγγραφα που αφορούν στη σχέση του Howland με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών: επιστολές στην οικογένειά του ενώ ήταν φοιτητής στη Σχολή τη δεκαετία του 1930 και ενώ επίσης ταξίδευε στην Ευρώπη, και φωτογραφίες που καλύπτουν τα φοιτητικά του χρόνια στην Ελλάδα (μερικά από τα ταξίδια του στην Ευρώπη).

Howland, Richard H.

Αρχείο Παλαιού Δημοτολογίου

 • GR GR HA-CA PDIMO
 • Αρχείο
 • 1931-1995

Η συλλογή περιλαμβάνει τα επιμέρους αρχεία:
1) Παλαιού Δημοτολογίου Ανδρών (Α-Ω, 1931-1955)
2) Παλαιού Δημοτολογίου Γυναικών (Α-Ω, 1932-1955)
3) Παλαιού Δημοτολογίου Ανδρών-Γυναικών (Α-Ω, 1956-1964)
4) Εγγυτέρων Συγγενών (Α-Ω, 1877-1995)
5) Πρωτόκολλο κληρονομικών (Α-Ω, 1896-1986)

Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Ληξιαρχείου Μητρώου και Δημοτολογίου

Γόντικας, Κωνσταντίνος Β.

 • GR PIOP FOD10
 • Αρχείο
 • 1963-1995

Το αρχειακό υλικό αποτυπώνει, αλλά χωρίς να καλύπτει πλήρως, τομείς της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής του παραγωγού. Περιέχονται έντυπα και χειρόγραφα, δημόσια και ιδιωτικά, επιστολές πολιτικού ενδιαφέροντος και σημειώσεις προσωπικές, υπομνήματα και έγγραφα δημόσια, αποσπάσματα πρακτικών κοινοβουλίου, σχέδια νόμων με τις συνημμένες εισηγητικές και αιτιολογικές του εκθέσεις, δημοσιεύματα περιοδικού και ημερήσιου Τύπου, φωτογραφικό υλικό κ.λπ. Πλούσιες σε έγγραφα είναι οι ενότητες που αφορούν στην ιδιότητά του ως μέλος του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού, οι οποίες παρουσιάζουν θεματική συνέχεια με τα έγγραφα του φακέλου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το σταφιδικό. Επίσης, οι ενότητες που σχετίζονται με τις δύο χρονικές περιόδους που διατέλεσε υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως και αφορούν υποθέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και της εκπαίδευσης (στοιχειώδους, μέσης, ανώτατης). Ιδιαίτερα σημαντική σε πληροφορίες είναι και η ενότητα του αρχείου σχετικά με τα πρώτα χρόνια από την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας (καταστατικά, εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της, στελέχωσή της από μεγάλο αριθμό υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, απολογισμοί των πρώτων ετών και αλληλογραφία όπως επιστολές ιδιωτών προς την Τράπεζα). Επιπλέον, σημαντική είναι η συλλογή των εφημερίδων που διατρέχουν την περίοδο 1912-1934. Σημειώνεται ότι, εκτός από τα έγγραφα στο αρχείο του Κ. Γόντικα συμπεριλαμβάνονται και βιβλία, έντυπα (16 boxes): εκδόσεις της ΑΤΕ και του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου, επίσημα πρακτικά Συζητήσεων της Βουλής, εκδόσεις διαφόρων Υπουργείων κ.ά.
Το αρχείο του Κ.Β. Γόντικα αποτελείται από 4 αρχειακές σειρές και διαρθρώνεται ως εξής:
Σειρά 1: Πολιτική Δραστηριότητα (αρ. φακ. 2-21)
Σειρά 2: Διοίκηση Αγροτικής Τράπεζας
(αρ. φακ. 22-27)
Σειρά 3: Αλληλογραφία (αρ. φακ. 28-84)
Σειρά 4: Προσωπικά έγγραφα και έντυπα
(αρ. φακ. 1, 85-94, 95)
Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται στις σειρές
αυτές είναι:
1.Στρατιωτικά-έφεδρος αξιωματικός (1915-1916)
2.Πολιτευτής-Βουλευτής Ηλείας (1894-1934)
3.Βουλευτής (1918-1934): Στέλεχος Κόμματος Φιλελευθέρων/Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, Βουλευτής-μέλος Υπουργικού Συμβουλίου, Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός, Πρακτικά Συζητήσεων Κοινοβουλίου, Σχέδια Νόμων, Υπουργικές εγκύκλιοι-ΦΕΚ, Τράπεζας-Υπομνήματα-Χάρτες-Ποικίλα
4.Υπουργός (1923-1934): Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργός Συγκοινωνίας, Υπουργός Στρατιωτικών, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Υπουργός Ναυτικών
5.Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (1929-1935)
6.Μέλος Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου (1932-19360
7.Αλληλογραφία (1905-1937)
8.Προσωπικά (1901-1934)
9.Εφημερίδες-αποκόμματα (1902, 1912-1935)
10.Περιοδικά (1911-1937)
11.Βιβλία

Γόντικας, Κωνσταντίνος

Γενική Εταιρεία Μεταλλευτικών και Ερευνητικών Εκμεταλλεύσεων Α.Ε. (ΓΕΜΕΕ)

 • GR PIOP FOC7
 • Αρχείο
 • 1963-1995

Το αρχείο της διαρθρώνεται ως εξής:

 1. Διοικητικά: Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας
 2. Αλληλογραφία: Πρωτόκολλο, αλληλογραφία, εκθέσεις κ.λπ.
 3. Προσωπικό: Φάκελοι προσωπικού, μισθοδοτικές καταστάσεις κ.λπ.
 4. Οικονομικά: Βιβλία ταμείου, ημερολόγια διαφόρων πράξεων, παραστατικά, φορολογικές δηλώσεις κ.λπ.

Γενική Εταιρεία Μεταλλευτικών και Ερευνητικών Εκμεταλλεύσεων Α.Ε. (ΓΕΜΕΕ)

Αρχείο Xavier Bordes

 • GR GL XB 093
 • Αρχείο
 • 1981-1995

Το αρχείο περιλαμβάνει επιστολές του Ελύτη προς τον Bordes (1981-1995) κυρίως στα γαλλικά, φωτογραφίες του Ελύτη που ο ίδιος είχε αποστείλει στον Bordes για μια γαλλική έκδοση που δεν πραγματοποιήθηκε, κασέτες με τη φωνή του Ελύτη και λίγα αποκόμματα τύπου.

Bordes, Xavier

Αρχείο Γιώργου Καστριώτη

 • GR GL GK 054
 • Αρχείο
 • 1881-1995

Το Αρχείο Γ. Καστριώτη περιήλθε στις συλλογές των Αρχείων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης το 2000 μετά από δωρεά της συζύγου του γλύπτη Μαίρης Καστριώτου. Η κα Καστριώτου εμπλούτισε το αρχείο του συζύγου της άλλες δύο φορές το 2002 και το 2005. Το αρχείο παρέμενε ανοιχτό στο κοινό με την αρχική διάταξη του υλικού από την ίδια την δωρήτρια χωρίς άλλη επεξεργασία (βλέπε καταγραφή αρχείου γλύπτη Γ. Καστριώτη, σελίδες 6). Η εκ νέου επεξεργασία του υλικού και η διάταξή του σε έξι πλέον ενότητες άρχισε στα μέσα του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015. Έγινε πλήρης καταγραφή της αλληλογραφίας και των λοιπών τεκμηρίων. Περιλαμβάνει πλούσιο υλικό για την επαγγελματική και καλλιτεχνική σταδιοδρομία του Γ.Κ. και υλικό σχετικό με την οικογένεια Καστριώτη (αλληλογραφία μελών της οικογένειας). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιστολές Σοφίας και Ερρίκου Σλήμαν προς τον Αλέξανδρο και την Αναστασία Καστρομένου, τους γονείς του Γ. Καστριώτη. Το Αρχείο Γ. Καστριώτη διαρθρώνεται σε έξι ενότητες: Ι. Αλληλογραφία, ΙΙ. Οικογενειακά τεκμήρια, ΙΙΙ. Οικογενειακά και Προσωπικά τεκμήρια Γ.Κ., IV. Προσχέδια έργων Γ.Κ., V. Ευρεσιτεχνίες Γ. Κ., VI. Έργα Γ.Κ.

Καστριώτης, Γιώργος

Αρχείο Dorothy Burr Thompson

 • GR ASCSA DBT 071
 • Αρχείο
 • 1922-1995

Αυτό το μικρό αρχείο περιλαμβάνει την αλληλογραφία της Dorothy Burr Thompson μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις αρχές στη δεκαετία του 1990, σημειώσεις, τιμητικές διακρίσεις, βιογραφικά σημειώματα, τρία κουτιά με κάρτες καταλόγου για τερακότα, και κεντήματα.

Burr Thompson, Dorothy

Φωτογραφικό Αρχείο

 • Αρχείο
 • 1955-1995

Στο Ιστορικό Αρχείο απόκειται πλούσια συλλογή, λυτών ή τοποθετηµένων σε λευκώµατα, φωτογραφιών με αναφορά στην πολιτική δράση και τον ιδιωτικό βίο του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Ο κύριος όγκος του υλικού αυτού καλύπτει την περίοδο 1955-1995.

Oι βασικές ενότητες από τις οποίες συγκροτείται η συλλογή αναφέρονται στις περιόδους των δύο πρωθυπουργικών και προεδρικών του θητειών, καθώς και στην ιδιωτική του ζωή (νεανικά χρόνια, σπουδές, επαγγελµατική δραστηριότητα, γάµος, κλπ).

Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ (ΕΕΕΧ)

 • GR PIOP FOG1
 • Αρχείο
 • 1978-1995

Το αρχείο περιλαμβάνει αλληλογραφία, οικονομικά στοιχεία, αιτήσεις εγγραφής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αγοραπωλησίες ομολόγων.

Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ (ΕΕΕΧ)

Φέσσα, Ρωξάνη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 3/17
 • Αρχείο
 • 1821-1995

Γενεαλογικά και βιογραφικά στοιχεία, τεκμήρια και επιστολές σχετικά με μέλη των πατρικών και μητρικών οικογενειών των γονέων, πάππων και προπάππων της Ρωξάνης Φέσσα (Μακκά, Ταρποξή, Φωτιάδη, Ροδοκανάκη, Ταμβάκου) και της οικογένειας του συζύγου της Φαίδωνα Φέσσα (Φέσσα, Τσαμαδού, Ταγκούλη).

Φέσσα, Ρωξάνη

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Βύρωνα

 • Αρχείο
 • 1925-1995

Φάκελοι δωρητών και προικοδοτών της περιοχής Βύρωνα που εμπεριέχουν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, συμβολαιογραφικά έγγραφα, φύλλα συγκέντρωσης πληροφοριών και εκκαθαρίσεως φόρου και τελών δωρεάς, αιτήσεις και συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογουμένων κ.ά.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Βύρωνα

Νέμπαρης Γιώργος, Νέμπαρη Θάλεια, Παπάζογλου Ελένη

 • GR ELIA-MIET 03/15Θ
 • Αρχείο
 • 1915-1995

Η αρχειακή αυτή ενότητα απαρτίζεται από λίγα τεκμήρια του Γιώργου και της Θάλειας Νέμπαρη, και της Ελένης Παπάζογλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κείμενο του Νέμπαρη που καταγράφει την πορεία του στον Ελληνικό Στρατό της Μέσης Ανατολής, από τη φυγή του από την Ελλάδα έως την καταδίκη του από στρατοδικείο για το κίνημα του Απριλίου του 1944. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη ορισμένες φωτογραφίες από τη Μέση Ανατολή καθώς και φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη του Μεσοπολέμου.

Νέμπαρης, Γιώργος

Λεοντάρης, Μανόλης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 3/12
 • Αρχείο
 • 1935-1995

Το αρχείο αποτελείται από σχέδια και μεταφράσεις ποιημάτων, σχέδια πεζών λογοτεχνικών κειμένων, κριτικά κείμενα, σκέψεις, στοχασμούς, κάποια σχέδια επιστολών και σχέδια ζωγραφικής.

Λεοντάρης, Μανόλης

Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή

 • Αρχείο
 • 1955 - 1995

Το Αρχείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή καλύπτει την ευρύτερη περίοδο της πολιτικής δράσης του, από την ανάληψη της πρώτης πρωθυπουργίας, τον Οκτώβριο του 1955, ως την λήξη της δεύτερης προεδρικής του θητείας, το Μάρτιο του 1995. Σποραδικά κείμενα αναφέρονται στη θητεία του ως υπουργού (1946-1955). Το πρωτογενές υλικό του Αρχείου αποτελείται από έγγραφα ποικίλης μορφής και περιεχομένου, προσωπικά σημειώματα του Κ. Καραμανλή, κείμενα ιδιωτικής αλληλογραφίας, καθώς και διάφορα έντυπα.

Αρχείο Κωνσταντίνου Σφακιανάκη

 • Αρχείο
 • 1890-1995

Περιέχει μουσικά έργα του, αποκόμματα εφημερίδων με βιογραφικές πληροφορίες και ένα cd όπερας με τον τίτλο Μίνως σύνθεσης Μαριέλλης Σφακιανάκη

Σφακιανάκης, Κωνσταντίνος

Αρχείο Χαροκοπείου Σχολής

 • GRGSA-CA- ADM011
 • Αρχείο
 • 1929-1994

Το αρχείο αποτελείται από δύο υποαρχεία, της Χαροκοπείου Σχολής και του Οικοτροφείου.
Ι. Το πρώτο υποαρχείο χωρίζεται σε πέντε σειρές:

 1. Νομοθετικό πλαίσιο-ίδρυση (1911-1990),
 2. Διδασκαλείο (1929-1951),
 3. Χαροκόπειος Ανωτέρα Οικοκυρική Σχολή (ΧΑΟΣ) (1934-1951),
 4. Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονομίας ( ΧΑΣΟΟ) (1951-1994),
 5. Φωτογραφικό, οπτικοακουστικό και άλλο υλικό.

Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει πέντε φακέλους που αναφέρονται στη νομοθεσία ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής.

Η δεύτερη σειρά αποτελείται από τρεις υποσειρές που περιλαμβάνουν τρεις φακέλους με έγγραφα που αφορούν στη γραμματεία (υπηρεσιακές μεταβολές, μισθοδοτικά θέματα), στο σχολικό ταμείο ή σχολική εφορεία (χρηματικά εντάλματα, αποδείξεις πληρωμών) και στη διαχείριση υλικού (καταστάσεις λογαριασμών και προμηθειών για διάφορα είδη, όπως καύσιμη ύλη, σκεύη μαγειρικής, οπωροκηπευτικά και άλλα) καθώς και δώδεκα βιβλία που αφορούν στη γραμματεία και στο σχολικό ταμείο και σχολική εφορεία.

Η τρίτη σειρά αποτελείται από τέσσερεις υποσειρές που περιλαμβάνουν επτά φακέλους με έγγραφα που απευθύνονται στο διοικητικό συμβούλιο της Σχολής (αιτήσεις, αναφορές, πίνακες), στη Γραμματεία της Σχολής (π.χ. αλληλογραφία), έγγραφα που αφορούν στο προσωπικό (δελτία κινήσεως) και στο σχολικό ταμείο ή εφορεία της σχολής (χρηματικά εντάλματα, καταστάσεις εισπράξεων από μαθήτριες, αποφάσεις διορισμού μελών σχολικής εφορείας) καθώς και είκοσι ένα βιβλία που αφορούν στη διοίκηση, στη γραμματεία και στο σχολικό ταμείο και σχολική εφορεία.

Η τέταρτη σειρά αποτελείται από εννέα υποσειρές που περιλαμβάνουν εκατόν ογδόντα φακέλους με έγγραφα που αφορούν στη διοίκηση, τη διεύθυνση, τη γραμματεία, το προσωπικό, την εκπαιδευτική λειτουργία, το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο, το σχολικό ταμείο, τη διαχείριση υλικού και τον σπουδαστικό σύλλογο καθώς και ογδόντα ένα βιβλία που αφορούν στις αντίστοιχες υποσειρές.

Η πέμπτη σειρά αποτελείται από τρεις υποσειρές: 1. Φωτογραφικό υλικό (283 τεκμήρια), 2. Οπτικοακουστικό υλικό (225 τεκμήρια) και 3. Άλλο υλικό (38 τεκμήρια).

Η πρώτη υποσειρά αποτελείται από δύο υποσειρές που περιλαμβάνουν διακόσιες εβδομήντα οχτώ (278) φωτογραφίες και πέντε (5) λευκώματα σχετικά με εκδηλώσεις της Σχολής.

Η δεύτερη υποσειρά αποτελείται από δύο υποσειρές που περιλαμβάνουν διακόσιες δέκα τέσσερεις (214) διαφάνειες και έντεκα (11) κασέτες μαγνητοφώνου.

Η τρίτη υποσειρά αποτελείται από πέντε υποσειρές που περιλαμβάνουν δεκαέξι (16) αρχιτεκτονικά σχέδια της σχολής, εννέα (9) σφραγίδες και δύο (2) μετάλλια, επτά (7) αφίσες του σπουδαστικού συλλόγου, παρτιτούρες και στίχους του «ύμνου στον Π. Χαροκόπο», και δύο βιβλία - ένα βιβλίο πράξεων και ένα βιβλίο ταμείου - του Συλλόγου της «Ένωσης Ελληνίδων προς Διάδοσιν της Οικιακής Οικονομίας».

ΙΙ. Το δεύτερο υποαρχείο του Οικοτροφείου που αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1932-1982 περιλαμβάνει δύο σειρές: 1. Νομοθετικό Πλαίσιο – Ίδρυση, 2. Λειτουργία Οικοτροφείου

Η πρώτη σειρά περιλαμβάνει ένα φάκελο με έγγραφα που αναφέρονται στο κανονισμό και σε εκθέσεις λειτουργίας του Οικοτροφείου καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ «περί κυρώσεως» του κανονισμού λειτουργίας αυτού.

Η δεύτερη σειρά, που έχει συνολικά εννέα φακέλους, αναφέρεται στη λειτουργία του Οικοτροφείου περιλαμβάνει τρεις υποσειρές με έγγραφα που αναφέρονται στη διοίκηση, τη γραμματεία και το προσωπικό του Οικοτροφείου καθώς και ογδόντα έξι βιβλία που αφορούν στη διοίκηση και στη γραμματεία.

Όσον αφορά στα βιβλία του Οικοτροφείου, συνολικά ογδόντα επτά (87), ακολουθείται ο ίδιος διαχωρισμός που έγινε και στα βιβλία της Σχολής. Υπάρχουν βιβλία πρωτοκόλλου, πράξεων, μητρώου, ημερολόγια, βιβλία διαιτολογίου, ταμείου, βιβλίο αποθέσεων οικοτροφείου και βιβλίο αποθήκης. Αυτά παρεμβάλλονται στις αντίστοιχες σειρές και υποσειρές των φακέλων ανάλογα με το θεματικό τους περιεχόμενο.

Χαροκόπειος Σχολή

Αρχείο Ρένας Κυριακού

 • GR-As-MVA-038
 • Αρχείο
 • 1917-1994

Το αρχείο αποτελείται από το υλικό που είχε συγκεντρώσει η δημιουργός κατά τη διάρκεια της καριέρας της καθώς και η οικογένειά της μετά τον θάνατό της.

Κυριακού, Ρένα

Ιστορικό Αρχείο Χαροκοπείου Σχολής

 • GR-KAHUAESTIA HA1
 • Αρχείο
 • 1911-1994

Το Ιστορικό Αρχείο της Χαροκοπείου Σχολής αποτελείται από 3 σειρές οι οποίες αφορούν: α) στα διοικητικά θέματα και περιλαμβάνουν βιβλία και φακέλους οικονομικών υπηρεσιών (1968-1995), βιβλία και φακέλους πράξεων (1965-1994), βιβλία πρωτοκόλλου (1973-1994), ΦΕΚ και νομοθετικά κείμενα (1911-1991), καταστατικά και αποφάσεις (1911-1991), διαχειριστικά και συμβάσεις (1967-1994), β) στο Διδασκαλείο / ΧΑΣΟΟ όπου περιλαμβάνονται μαθητολόγια - βαθμολόγια (1929-1991), γενικοί έλεγχοι (1929-1983), ειδικοί έλεγχοι (1929-1983), έγγραφα (1931-1994), διδακτικά βιβλία (1977-1992), γ) στο οπτικοακουστικό υλικό της Χαροκοπείου Σχολής το οποίο αποτελείται από φωτογραφίες και διαφάνειες (slides).

Χαροκόπειος Σχολή

Γεωργουσόπουλος, Κώστας

 • GR ELIA-MIET αρ. comp. 071
 • Αρχείο
 • 1907-1994

Το αρχείο εκτείνεται σε είκοσι έξι (26) φακέλους, που χωρίζονται σε πέντε θεματικές ενότητες: i. Επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα (1975-1995), ii. Συγγραφική και μεταφραστική δραστηριότητα (1960-1994), iii. Αλληλογραφία (1972-1995), iv. Προσωπικά, οικογενειακά, ποικίλα, αποκόμματα Τύπου (1907-1994) και v. Κείμενα τρίτων (κυρίως θεατρικά έργα, αλλά και μελέτες, λογοτεχνικά κείμενα κ.ά.).
Στους φακέλους της πρώτης ενότητας (1-3) φυλάσσονται έγγραφα από την επαγγελματική και διοικητική δραστηριότητα του Κώστα Γεωργουσόπουλου, καθώς και έγγραφα και τεκμήρια από την επιστημονική δράση του (συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες κ.ά.).
Η δεύτερη ενότητα (φάκελοι 4-6) αποτελείται από χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα του Κώστα Γεωργουσόπουλου για θεατρικά, εκπαιδευτικά και άλλα ζητήματα (μελέτες, δοκίμια, ανακοινώσεις κ.ά.) καθώς, επίσης, από μεταφράσεις και δραματουργικές συνθέσεις του, κυρίως από το χώρο του αρχαίου δράματος.
Οι φάκελοι της αλληλογραφίας (7-11) περιλαμβάνουν επαγγελματικές και προσωπικές επιστολές προς τον Κώστα Γεωργουσόπουλο (ανάμεσά τους και κάποιες από προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών), τηλεγραφήματα, cartes postales, επισκεπτήρια, καθώς και σχέδια και αντίγραφα επιστολών του.
Στην τέταρτη ενότητα (φάκελοι 12-13) έχουν ταξινομηθεί προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα, αποκόμματα Τύπου και ποικίλα τεκμήρια.
Τα χειρόγραφα και δακτυλόγραφα τεκμήρια της πέμπτης, και μεγαλύτερης σε έκταση, ενότητας φακέλων (14-26) χωρίζονται σε θεατρικά έργα, σενάρια και άλλα κείμενα και έχουν ταξινομηθεί θεματικά και αλφαβητικά κατά το όνομα του συγγραφέα.
Το αρχείο συμπληρώνεται από σειρά θεατρικών προγραμμάτων και συλλογή προσωπικών φωτογραφιών. Οι ενότητες αυτές έχουν καταλογογραφηθεί αναλυτικά και έχουν ενταχθεί και φυλάσσονται ως αυτόνομα τμήματα στη Συλλογή Τεκμηρίων Παραστατικών Τεχνών και Μουσικής του Ε.Λ.Ι.Α.

Γεωργουσόπουλος, Κώστας

Συνοδινού, Άννα

 • Αρχείο
 • 1962-1994

Το αρχείο Άννας Συνοδινού καλύπτει τη χρονική περίοδο 1962-1994 και εκτείνεται σε ογδόντα πέντε (85) φακέλους, που χωρίζονται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες: i. Θεατρική δραστηριότητα (1962-1988), ii. Γυναικείες οργανώσεις (1975-1990), iii. Πολιτική δράση (1974-1990) και iv. Προσωπικά, ποικίλα (1962-1994).
Στους φακέλους της πρώτης ενότητας (1-20) φυλάσσονται έγγραφα, έντυπα και ηχητικά τεκμήρια από την καλλιτεχνική δραστηριότητα της Άννας Συνοδινού στο θέατρο∙ το αρχειακό υλικό αφορά κυρίως τη λειτουργία του θιάσου «Ελληνική Σκηνή Άννα Συνοδινού», καθώς επίσης τη Διεθνή Διάσκεψη Θεάτρου του 1976, στην Αθήνα. Στην ίδια ενότητα φυλάσσονται δακτυλόγραφα θεατρικά κείμενα, αποκόμματα Τύπου και ταινίες ήχου από σκηνικές παραγωγές στις οποίες έλαβε μέρος η Άννα Συνοδινού.
Η δεύτερη ενότητα (φάκελοι 21-35) αποτελείται από έγγραφα σχετικά με τη δραστηριότητα της Πανελλήνιας Οργάνωσης Νοικοκυράς και του Τμήματος Γυναικείων Θεμάτων «Νέας Δημοκρατίας», φορείς στους οποίους η Άννα Συνοδινού κατείχε διοικητικές θέσεις.
Τα χειρόγραφα και δακτυλόγραφα τεκμήρια της τρίτης, και μεγαλύτερης σε έκταση, ενότητας φακέλων (36-77) χωρίζονται σε τέσσερεις υποενότητες που αφορούν τη δράση της Άννας Συνοδινού: i. στο Υφυπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, ii. στη Βουλή, για ζητήματα πολιτισμού, iii. στη Βουλή, για άλλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και iv. στο συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.
Στην τέταρτη ενότητα (φάκελοι 78-85) έχουν ταξινομηθεί προσωπικά έγγραφα της Άννας Συνοδινού, επιστολές, προσχέδια συνεντεύξεων, άρθρων και ομιλιών της, αποκόμματα Τύπου σχετικά με την καλλιτεχνική και πολιτική σταδιοδρομία της και, τέλος, αυτοτελείς και περιοδικές εκδόσεις από τη βιβλιοθήκη της.
Το αρχείο Άννας Συνοδινού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία του Ε.Λ.Ι.Α. και, από κοινού με το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στην οικία της δημιουργού του, καλύπτει το σύνολο της ζωής και του έργου της.
Σημειώνεται, τέλος, ότι στη Συλλογή Παραστατικών Τεχνών και Μουσικής του Ε.Λ.Ι.Α. φυλάσσονται, επίσης, 155 έντυπα προγράμματα από θεατρικές παραγωγές με τη συμμετοχή της Άννας Συνοδινού (της περιόδου 1949-2005), καθώς και 140 φωτογραφικά τεκμήρια από την καλλιτεχνική και πολιτική δράση της (της περιόδου 1951-1993). Το υλικό αυτό έχει καταλογογραφηθεί αναλυτικά, σε επίπεδο τεκμηρίου .

Συνοδινού, Άννα

Αρχείο Ιωάννη Μπούτου

 • 1956 - 1994

Το αρχείο αποτελείται από 96 φακέλους, οι οποίοι έχουν ταξινομηθεί σε 15 θεματικές ενότητες, που καλύπτουν την περίοδο 1956-1994. Αφορούν κυρίως σε θέματα γενικής πολιτικής κατάστασης, εθνικής και διεθνούς, σε θέματα οικονομικής πολιτικής, κατά τις περιόδους που διετέλεσε Βουλευτής, Υφυπουργός ή Υπουργός, Ευρωβουλευτής και Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μπούτος, Ιωάννης

Πρακτορείο Ηνωμένων Φωτορεπόρτερ

 • Αρχείο
 • 1950-1994

Φωτογραφικό αρχείο με θέματα κοινωνικό και πολιτικό ρεπορτάζ, θέατρο, εμπορικά καταστήματα, εργοστάσια, προσκοπισμός.

Πρακτορείο Ηνωμένων Φωτορεπόρτερ

Λουκάτος, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 3/07
 • Αρχείο
 • 1962-1994

Χειρόγραφα από δέκα μαθήματα για τα λαογραφικά στοιχεία στο έργο του Ανδρέα Λασκαράτου, στο «Μορφωτικό Σύλλογο Αθήναιον», το 1962. Σημείωμα του Δ. Λουκάτου σχετικά με τα χειρόγραφα. Δελτάριο του Δ. Λουκάτου (8/9/94) προς τον Μ. Χαριτάτο σχετικά με την προσφορά των χειρογράφων. Επιστολές που εντοπίσθηκαν σε βιβλία της δωρεάς του Λουκάτου προς το Ε.Λ.Ι.Α.

Λουκάτος, Δημήτριος

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Α' Πειραιά

 • Αρχείο
 • 1941 - 1994

Γραφείο Κεφαλαίου, Φάκελοι ζώντων και θανόντων, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών από Δ.Ο.Υ Πειραιά (1941-1961), Γραφείο Κεφαλαίου, Φάκελοι γονικών Παροχών, Δωρεών και Προικών από Δ.Ο.Υ Σπετσών (1948-1994) και Δ.Ο.Υ Πόρου (1983-1994)

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Α' Πειραιά

Αρχείο Πινακοθήκης Γκίκα / Μουσείο Μπενάκη

 • ΠΧΓ, ιδιωτΧΓ, ΠΧΓα
 • Αρχείο
 • 1910 - 1994

Εικαστικά έργα:
4000 σχέδια (μπλοκ σχεδίων, λυτά σχέδια και κορνίζες)
115 πίνακες (6 από τους οποίους εντάχθηκαν στη συλλογή από άλλες δωρεές μετά το θάνατο του καλλιτέχνη).
33 γλυπτικές συνθέσεις με μυθολογικά κυρίως θέματα (Σύνολο πολλαπλών, γύψινων, μπρούτζινων και χάλκινων: 110).
61 χαρακτικά έργα (Σύνολο πολλαπλών: 441).
48 μεταξοτυπίες (Σύνολο πολλαπλών: 166).
Έργα φοιτητών του Γκίκα από το ΕΜΠ.
Έργα άλλων καλλιτεχνών από την προσωπική συλλογή του Γκίκα.

Έγγραφα:
17 κουτιά αλληλογραφίας του Γκίκα με 405 παραγωγούς (Σύνολο: 2640 επιστολές ή κάρτες). Αναφέρουμε ενδεικτικά:
Αλληλογραφία με τους Eli και Henri Cartier-Bresson (8 επιστολές και 4 κάρτες)
Αλληλογραφία με τον René Char (9 επιστολές, 1 αυτόγραφο ποίημα, 1 σενάριο, 2 αυτόγραφα του Γκίκα).
Αλληλογραφία με τον John Craxton (6 επιστολές και 16 κάρτες).
Αλληλογραφία με τον Οδυσσέα Ελύτη (8 επιστολές, 2 κάρτες, Tο "Άξιον Eστί" δακτυλόγραφο).
Αλληλογραφία με τον Christian Zervos (115 επιστολές και 4 κάρτες).
Αλληλογραφία με τον Kimon Friar (39 επιστολές και 2 κάρτες).
Αλληλογραφία με την Joan και τον Patrick Leigh Fermor (42 επιστολές του Patrick Leigh Fermor, 38 επιστολές της Joan Leigh Fermor, 15 κάρτες και διάφορα κείμενα και μεταφράσεις του Patrick Leigh Fermor).
Αλληλογραφία με τον Γιώργο Θεοτοκά (4 αυτόγραφες επιστολές του Γκίκα, οι δύο φωτοτυπημένες, 3 επιστολές του Θεοτοκά, 1 κάρτα, 1 δακτυλογραφημένο θεατρικό έργο).
Αλληλογραφία με τον Σωκράτη Καραντινό (7 επιστολές και 2 κάρτες).
Αλληλογραφία με τον Osbert Lancaster (18 επιστολές και 13 κάρτες).
Αλληλογραφία με τους Henri και Marthe Laurens (8 επιστολές).
Αλληλογραφία με τον Γιώργο Μαυροΐδη (28 επιστολές και 10 κάρτες).
Αλληλογραφία με τον Henry Miller (13 επιστολές και 3 κάρτες).
Αλληλογραφία με τον Δημήτρη Πικιώνη (7 επιστολές και 1 κάρτα).
Αλληλογραφία με τον Klaus Vrieslander (58 επιστολές).
Αλληλογραφία με την Τίγκη Γκίκα (439 επιστολές οι περισσότερες της Τίγκης και κάποιες του Γκίκα).
6 κουτιά με 932 έγγραφα που αφορούν τις ατομικές και ομαδικές εκθέσεις του Γκίκα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βρετανικό Συμβούλιο, Cahiers d’Art, Leicester Galleries, Whitechapel Gallery, Εθνική Πινακοθήκη κ.α.).
10 κουτιά με 600 έγγραφα που αφορούν χειρόγραφα κείμενα του Γκίκα για βιβλία, άρθρα, διαλέξεις, μεταφράσεις και άλλα.
3 κουτιά με 453 έγγραφα σχετικά με την εκδοτική δραστηριότητα του Γκίκα (Τρίτο Μάτι, Ίκαρος, Lund Humphries κ.α.).
2 κουτιά με 263 έγγραφα σχετικά με τη γλυπτική, τη χαρακτική και τη θεατρική δραστηριότητα του Γκίκα.
3 κουτιά με 321 έγγραφα με χειρόγραφες λίστες έργων με αναλυτικά στοιχεία και καταγραφή των δραστηριοτήτων του από τη σύζυγό του Barbara Γκίκα.
7 κουτιά με 50 ημερολόγια του Γκίκα.
10 κουτιά με 1900 περίπου έγγραφα που αφορούν τις οικίες του καλλιτέχνη στην Ύδρα, την Κέρκυρα και την Αθήνα.
3 κουτιά με 63 έγγραφα για την ΑΓΕΤ-Ηρακλής.
2 κουτιά με 250 έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
9 κουτιά σχετικά με την Ακαδημία Αθηνών.
4 κουτιά μη καταγεγραμμένα με το προσωπικό αρχείο της πρώτης συζύγου του, Αντιγόνη (Τίγκη) Κοτζιά.
4 κουτιά με προσωπικά έγγραφα.
1 κουτί με 21 έγγραφα που αφορούν δωρεές από τον καλλιτέχνη.
1 κουτί με 174 έγγραφα που αφορούν το ταξίδι του Γκίκα το 1958 στην Άπω Ανατολή.
3 κουτιά με 352 έγγραφα που αφορούν τιμητικές διακρίσεις, συμμετοχή σε επιτροπές και διάφορα άλλα ιδρύματα.

Φωτογραφικό αρχείο:
Φωτογραφίες, αρνητικά και διαφάνειες από το προσωπικό αρχείο του καλλιτέχνη. Το αρχείο περιλαμβάνει πορτραίτα του Γκίκα από διάσημους φωτογράφους, όπως Herbert List, Jean Francois-Bonhomme, Henri Cartier-Bresson κ.α. Οικογενειακές φωτογραφίες, φωτογραφίες με φίλους, συχνά με γνωστά πρόσωπα των γραμμάτων και των τεχνών. Φωτογραφίες από τις οικίες του στην Ύδρα, την Κέρκυρα, το Λονδίνο, το Παρίσι και την Αθήνα και τέλος φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο ίδιος τη δεκαετία του ’30 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Φωτογραφίες, αρνητικά και διαφάνειες, του συνόλου των έργων του.

Έντυπο υλικό / Βιβλιοθήκη:
5700 αποκόμματα από εφημερίδες και περιοδικά, ελληνικά και ξένα που συνέλεξε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
7000 τόμοι βιβλίων σχετικοί με την ιστορία της τέχνης, την ελληνική και ξένη λογοτεχνία, την ιστορία, την ποίηση, τη φιλοσοφία, τη λαογραφία, τα ταξίδια και τις θρησκείες.
Κατάλογοι εκθέσεων και προσκλήσεις.

[Έπιπλα / Αντικείμενα
Έπιπλα από την οικία του στην Κριεζώτου και ορισμένα που έχουν διασωθεί από το κατεστραμμένο αρχοντικό του στην Ύδρα.
Έπιπλα επιζωγραφισμένα από τον ίδιο.
Σύνεργα και υλικά ζωγραφικής καθώς και καβαλέτα.
Τσανάκ καλέ, βάζα, δοχεία, αγαλματίδια και ειδώλια, αντικείμενα τέχνης και αναμνηστικά από την Άπω Ανατολή, κινέζικη συλλογή με πάνω από 100 snuff-bottles].

Χατζηκυριάκος - Γκίκας, Νίκος

Αρχείο Τμήματος Δ’ Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 • Αρχείο
 • 1971 - 1994

Κώδικες Φορολογικής Συμμόρφωσης (Κ.Φ.Σ.)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Τμήμα Δ’ Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Αρχείο Διεύθυνσης Ελεγκτηρίου Δαπανών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

 • Αρχείο
 • 1980 - 1993

Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., καταστάσεις δαπανών, δικαιολογητικά ετήσιων δοσοληψιακών ελέγχων και φύλλα ελέγχου υπομνήματος.

Ελληνική Αστυνομία, Αρχηγείο, Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών

Αρχεία οικογένειας Λούντζη

 • Αρχείο
 • 1800 - 1993

Τα οικογενειακά αυτά αρχεία καλύπτουν χρονικά ολόκληρο σχεδόν τον δέκατο ένατο αιώνα και τον μισό εικοστό. Η συντριπτική πλειονότητα των τεκμηρίων αναφέρεται στη δράση του ιστορικού Ερμάννου Αναστ. Λούντζη και του μικρότερου γιου του, Αναστασίου, ενώ ένα πολύ μικρό τμήμα αφορά τον μεγαλύτερο γιο του Νικόλαο-Ιωάννη, καθώς και τα παιδιά του Αναστασίου-εγγόνια του Ερμάννου-Αλεξάνδρα σύζ. Φίλ. Καρρέρ και Αλέξανδρο. Το ογκωδέστερο και πλουσιότερο τμήμα του υλικού αποτελούν τα κατάλοιπα του Ερμάννου Λούντζη: χειρόγραφα από δημοσιευμένα και ανέκδοτα, άγνωστα, έργα του, αντιγραμμένο πρωτογενές υλικό που χρησισμοποίησε ατις ιστορικές μελέτες του, οικονομικά κατάστιχα και δικαιοπρακτικά έγγραφα, πλούσια προσωπική αλληλογραφία με διαφόρους επιφανείς Επτανησίους και Ευρωπαίους, λογοτεχνικά σχεδιάσματα, ημερολόγια, τετράδια σημειώσεων, κλπ. Ακολουθούν τα τεκμήρια των δύο γιων του, του μικρότερου Αναστασίου και του Νικολάου-Ιωάννη. Στα προσωπικά αρχεία των γιων του, πολιτικών και πνευματικών παραγόντων της Ζακύνθου, εκτός από τα δικά τους κατάλοιπα, τα κατάστιχα ή τα εκδομένα τους έργα, σώζεται η αξιόλογη αλληλογραφία τους με πολιτικές προσωπικότητες και κυρίως οι περίφημες επιστολές του πατέρα τους, μέρος των οποίων είχε δημοσιεύσει το 1962ο Ντίνος Κονόμος. Περιέχονται επίσης αρκετά βιβλία, φυλλάδια και έντυπα, κυρίως επτανησικά. Τα υπόλοιπα "υπο-αρχεία", της Αλεξάνδρας Αναστ. Λούντζη συζ. Φίλιππου Καρρέρ, του Αλεξάνδρου Αναστ. Λούντζη και του Νίκου (Νίκια) Αλεξ. Λούντζη δεν συγκροτούν ολοκληρωμένα σώματα.

Λούντζης, Ερμάννος Αναστ.

Συλλογή Nancy A. Winter

 • GR ASCSA NAM 104
 • Αρχείο
 • 1974-1993

Αυτή η συλλογή περιέχει περίπου 1400 έγχρωμες διαφάνειες και ασπρόμαυρα αρνητικά ελληνικών αρχαιολογικών χώρων και αρχιτεκτονικής τερακότα, αρνητικά και εκτυπώσεις από το διδακτορικό της Winter (“Terracotta Representations of Human Heads Used as Architectural Decoration in the Archaic Period," 1974), κάρτες με σημειώσεις, φωτογραφίες και σχέδια για το 'Greek Architectural Terracottas: From the Prehistoric to the End of the Archaic Period' (Oxford 1993) της Winter. Το αρχείο της Nancy Winter (σημειώσεις, διαφάνειες, φωτογραφίες και σχέδια) πάνω στην αρχιτεκτονική τερακότα των Ετρούσκων έχουν δωρηθεί στο Museo delle Antichità Etrusche e Italiche at La Sapienza University στη Ρώμη

Winter, Nancy A.

Ελληνική Βιομηχανία Υπολειμμάτων Νάφθης Α.Ε. (ΕΛΒΥΝ)

 • GR PIOP FOD5
 • Αρχείο
 • 1929-1993

Το αρχείο της Ελληνικής Βιομηχανίας Υπολειμμάτων Νάφθης διαρθρώνεται ως εξής:
Σειρά 1: Διοίκηση
Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, μελέτες βιωσιμότητας και επαναλειτουργίας
Σειρά 2: Αλληλογραφία
Γενική αλληλογραφία, αλληλογραφία με συνεργάτες
Σειρά 3: Δραστηριότητες
Διυλιστήρια, προσφορές-προτάσεις, συνεργασίες, προϊόντα
Σειρά 4: Οικονομικά στοιχεία
Φορολογικά στοιχεία, ισολογισμοί
Σειρά 5: Διάφορα
Νομοθεσία, μελέτες/εκθέσεις, επιστολόχαρτα, διαφημιστικά φυλλάδια ΕΛΒΥΝ, χάρτες
Σειρά 6: Άρθρα εφημερίδων-περιοδικών
Σειρά 7: Φωτογραφίες

Ελληνική Βιομηχανία Υπολειμμάτων Νάφθης Α.Ε.

Λεντάκης, Ανδρέας

 • Αρχείο
 • 1935-1993

Δημοσιεύματα Λεντάκη: Δημοσιεύματα για τον Α. Λεντάκη και για το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης»
Λεντάκης : Κείμενα του Α. Λεντάκη (άρθρα, συνεντεύξεις, προσωπικές σημειώσεις, ομιλίες, επιστολές για διάφορες περιστάσεις που καταχωρούνται ακόμα)
ΕΔΑ: Προσωπικό αρχείο του Α. Λεντάκη μέχρι το 1993, που παραιτήθηκε από Πρόεδρος της.
Πολιτική Άνοιξη: Κείμενα που αναφέρονται στην Πολιτική Άνοιξη, το καταστατικό της ίδρυσης του κόμματος, ομιλίες, πρακτικά βουλής καθώς και επερωτήσεις του Α. Λεντάκη
Φοιτητικά Κινήματα: Συλλογή του Α. Λεντάκη για τα Φοιτητικά Κινήματα, αρχείο δημοσιευμάτων στην Ελευθεροτυπία, στα οποία θα αναφερθώ εκτενέστερα στη συνέχεια.
Κίνημα Ειρήνης: Αρχείο δημοσιευμάτων της εποχής και αταξινόμητο ακόμη υλικό.
Τοπική Αυτοδιοίκηση: Συλλογή κειμένων του Α. Λεντάκη 1978-1988, όταν επί τρεις συνεχόμενες 4ετίες διετέλεσε Δήμαρχος Υμηττού.
Συνασπισμός: Αναφορές από τη συνεργασία του με το τότε κόμμα του Συνασπισμού
ΕΘΝΟΣ: Σειρά δημοσιευμάτων του Α. Λεντάκη στο ΕΘΝΟΣ
ΕΠΤΑΕΤΙΑ: Πλήρης συλλογή εφημερίδων από την Επταετία
'74: Τεύχη '74 '75
ΑΝΤΙ: Τεύχη ΑΝΤΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ: Συλλογή άρθρων και περιοδικών για το γυναικείο ζήτημα
Κ.Κ.Ε.: Εφημερίδες και περιοδικά του Κ.Κ.Ε., καθώς και προεκλογικά έντυπα του κόμματος
Μ. Θεοδωράκης: Δημοσιεύματα σχετικά με την παραίτηση Θεοδωράκη 1972
ΠΑ.ΣΟ.Κ: Συνδιάσκεψη 1981
Φωτογραφίες: Διάφορες φωτογραφίες βασικά του Ανδρέα Λεντάκη και άλλων προσωπικοτήτων από πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτικά γεγονότα, συναντήσεις κομμάτων και διάφορες περιστάσεις.

Λεντάκης, Ανδρέας

Αρχείο Νικόλαου Καραμολέγκου

 • GRHAE Α15
 • Αρχείο
 • 1976-1993

Οι ενότητες του αρχείου
α) Τράπεζα Εργασίας (1976-1993)

Ρυθμιστικά και θεσμικά κείμενα σχετικά με τη λειτουργία της Τράπεζας Εργασίας.
Απολογισμοί, εγχειρίδια και περιοδικές εκδόσεις.

β) Ergodata (1983-1991)

Διαφημιστικά έντυπα.
Προσωπικά έγγραφα και αλληλογραφία.

Καραμολέγκος, Νικόλαος

Αρχείο Κύμης Ευβοίας του συγκροτήματος Σκαλιστήρη

 • Αρχείο
 • 1916 - 1993

Περιλαμβάνει τμήμα των Λιγνιτωρυχείων Κύμης, της ΑΕ Επιχειρήσεων Μεταλλευτικών Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών και το αρχείο των Μεταλλείων Βωξίτου

Συγκρότημα Σκαλιστήρη

Αρχείο Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών και Λοιπών Κινδύνων Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας

 • GRGSA-CA- ADM491.01
 • Αρχείο
 • 1951-1993

Το αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος : συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές, εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων, εφαρμογή της αντιπυρικής πολιτικής, μέριμνα για την προμήθεια και συντήρηση του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού, συνεργασία με φορείς κ.ά. Επίσης, τον σχεδιασμό, την πρόληψη και την καταστολή ασθενειών από μικροοργανισμούς και έντομα κ.ά

Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών και Λοιπών Κινδύνων

Ελληνικός Αμίαντος Α.Ε.

 • GR PIOP FO C8
 • Αρχείο
 • 1955 - 1992

Το αρχείο της Α.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:

 1. Διοικητικά: Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικών Συνελεύσεων
 2. Αλληλογραφία: Αλληλογραφία, εκθέσεις κ.λπ.
 3. Προσωπικό: Μισθοδοτικές καταστάσεις κ.λπ.
 4. Οικονομικά: Βιβλία ταμείου, ημερολόγια διαφόρων πράξεων, παραστατικά, φορολογικές δηλώσεις κ.λπ.
 5. Διάφορα: σχέδια κ.λπ.

Ελληνικός Αμίαντος Α.Ε.

Αρχείο Καούρη

 • Ψ 65
 • Αρχείο
 • 1932-1992 (περίπου)

Διάφορες εκδοχές σε λυτά χειρόγραφα φύλλα των απομνημονευμάτων του για τη στρατιωτική θητεία και τον πόλεμο της Αλβανίας, σκέψεις, προσχέδια, αντίγραφα και «σημειώματα» από την Κατοχή κλπ., δύο ανυπόγραφα θεατρικά έργα {«Σαβοναρόλα» και
«Καίσαρ Βοργίας»), γράμματα Σωτήρη Σκίπη στον Καούρη (1946-1952) με φωτογραφίες, ποιήματα και δακτυλογραφημένη του διάλεξη στο Παρίσι (1951), δύο ομιλίες του Καούρη για το Σκίπη (1946,1953).

Καούρης, Επαμεινώνδας

Αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας

 • Αρχείο
 • 1984-1992

Υπάρχουν κυρίως αντίτυπα αδικημάτων – συμβάντων. Καλύπτονται επίσης οργανωτικά θέματα της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και δημοσιεύσεις (αρχείο αποκομμάτων Τύπου)

Ελληνική Αστυνομία, Αρχηγείο

Βενιζέλος, Ελευθέριος

 • GR ELIA-MIET αρ.comp 068
 • Αρχείο
 • 1882-1992

Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου
Το αρχείο αποτελείται από δεκαέξι (16) φακέλους ξεκινώντας από την αλληλογραφία, επίσημη και μη, με Έλληνες και ξένους επιστολογράφους, τις επιστολές Βενιζέλου προς διαφόρους και τις επιστολές τρίτων (φάκελοι 1-4), τα υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της χώρας για τους Βαλκανικούς πολέμους, τις επιχειρήσεις του πολέμου και τις σχέσεις των εμπλεκομένων χωρών (φάκελοι 5-6) και κατόπιν τα διοικητικά και πολιτικά των περιοχών που περιήλθαν στην Ελλάδα (φάκελος 7). Ακολουθούν τα πολιτικά και κυβερνητικά θέματα (φάκελος 8), τα ζητήματα των ελληνικών πληθυσμών που έπρεπε να επιλυθούν από τη συνδιάσκεψη της ειρήνης (φάκελος 9), οι λόγοι, ομιλίες και σημειώσεις του Βενιζέλου για τα περισσότερα από τα παραπάνω θέματα (φάκελος 10), τα εκλογικά-πολιτικά της εποχής του διχασμού (φάκελος 11), η σύσταση και λειτουργία του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού (φάκελος 12), ποικίλα (φάκελος 13), οι εφημερίδες για το θάνατο και την κηδεία του Βενιζέλου (φάκελος 14), το τεκμηριωτικό υλικό και τα φωτοαντίγραφα διαφόρων εγγράφων, εφημερίδων και φωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν στις εκθέσεις για τον Βενιζέλο (φάκελοι 15-16).
Το περιεχόμενο του αρχείου παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία για την εξωτερική πολιτική και τις διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδος και του Βενιζέλου, την προετοιμασία του στρατού και του ναυτικού πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, για την ίδια τη διεξαγωγή τους καθώς και τα αποτελέσματά τους, για το Ηπειρωτικό ζήτημα και για ορισμένα διοικητικά και πολιτικά θέματα των Νέων Χωρών. Σημαντικά είναι επίσης τα στατιστικά στοιχεία για τον ελληνισμό της Θράκης και της Μικράς Ασίας, καθώς και οι χειρόγραφες σημειώσεις (agenda) του Βενιζέλου που προσφέρουν στοιχεία για την προσωπικότητα και πολιτική του σκέψη.
Στο αρχείο περιλαμβάνονται επίσης αντίγραφα αρχειακών συλλογών για τον Βενιζέλο, την οικογένειά του και την επανάσταση του Θέρισου το 1905.

Βενιζέλος, Ελευθέριος

Σύμμεικτα (1989, 1992)

 • Αρ.Εισ. 488
 • Αρχείο
 • 1989, 1992

α) 1989: Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (Ε.Μ.Ε.ΙΣ.), Τρία χρόνια δραστηριότητας (1986-1989), Αθήνα 1989, σσ. 24.
β) 1992, Μαρτίου 11-14: Κατάλογος έκθεσης με τον τίτλο «Ο τραγικός χειμώνας της πείνας, 1941-1942». Διοργανώθηκε από την Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας και τον Δήμο Αθηναίων.
γ) 1992, Μαρτίου 11-14: Αφίσα της έκθεσης «Ο τραγικός χειμώνας της πείνας 1941-42».
δ) 1992: Ανατύπωση των εφημερίδων Ασύρματος της 28 Οκτωβρίου 1940, Ελληνικόν Μέλλον της 17 Αυγούστου 1940 και 28 Οκτωβρίου 1940, Ακρόπολις της 17 Αυγούστου 1940, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην έκδοση της Interamerican, «Εποποιία 1940-1941, Ιστορικές σελίδες».

Αρχείο Μενελάου Παρλαμά

 • Αρχείο
 • 1931-1992

Περιλαμβάνει επιστολές από σημαντικούς φιλολόγους όπως ο Ν.Β. Τωμαδάκης, Μ.Ι. Μανούσακας, Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Γρηγόρης Σηφάκης και άλλους, χειρόγραφα κείμενα του ιδίου του Μ. Γ. Παρλαμά όπως Το Ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη, Οι Αγιογδύτες (Χριστουγεννιάτικο διήγημα), ομιλία για τον Παρλαμά, ομιλία στα εγκαίνια του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης το 1953. Επίσης, περιέχει ένα μυθιστόρημα του Λευτέρη Αλεξίου με τίτλο «Στο μεσοστράτι της ζωής», 21 φύλλα εφημερίδων, τιμητικό δίπλωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης υπογεγραμμένο από τον Ευγένιο (Μητροπολίτη Κρήτης) του έτους 1966.

Παρλαμάς, Μενέλαος

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ι' Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1967 - 1992

Βιβλίο καταχωρήσεων αποφάσεων Συμβουλίου Επικρατείας, βιβλίο καταχώρησης προσφυγών, βιβλία καταχώρισης αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, βιβλίο καταχώρισης ενδίκων μέσων εφέσεων και βιβλίο αναιρέσεων

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Ι' Αθηνών

Οπτικοακουστικό αρχείο (1991)

 • Αρ.Εισ. 476
 • Αρχείο
 • 1991

Θέμα: Νίκου Σκαλκώτα, 36 ελληνικοί χοροί για ορχήστρα (1931-1936), Κρατική Φιλαρμονική ορχήστρα Ουραλίων (Σβερντλόφσκ), Διευθυντής Ορχήστρας: Βύρων Φιδετζής, Μουσικές εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών Αρ. 2, Αθήνα 1991.

ΑΛΦΑ ΑΒΕ Τηλεπικοινωνιών και Σηματοδοτήσεων

 • GR PIOP FOC14
 • Αρχείο
 • 1974-1991

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους λογιστηρίου, αρχείο της νομικής υπηρεσίας της εταιρείας (δικογραφίες, συμβάσεις, συμβόλαια), αλληλογραφία, φάκελοι προσωπικού

ΑΛΦΑ ΑΒΕ Τηλεπικοινωνιών και Σηματοδοτήσεων

Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορεύσεως Ασφαλίσεων ΑΣΠΕΡ Α.Ε.

 • GR PIOP FOC18
 • Αρχείο
 • 1981-1991

Το αρχείο της Α.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:
1.Διοικητικά: Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικών Συνελεύσεων
2.Αλληλογραφία: Πρωτόκολλο, αλληλογραφία, εκθέσεις κλπ.
3.Προσωπικό: Μισθοδοτικές καταστάσεις κλπ.
4.Οικονομικά: Ημερολόγια διαφόρων πράξεων, παραστατικά, φορολογικές δηλώσεις κλπ.
5.Διάφορα

Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορεύσεως Ασφαλίσεων ΑΣΠΕΡ Α.Ε.

Αρχείο Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ

 • Αρχείο
 • 1973 - 1991

Πληρωμές υπολόγων διαχειριστών επαρχίας, μηχανογραφημένες καταστάσεις μητρώου συνταξιούχων, κατασκηνώσεις, χορηγηθέντα προσωπικά δάνεια, τμήμα οικονομικών υπηρεσιών, γνωματεύσεις Κεντρικής Υγειονομικής Επιτροπής, πληρωμές υπολόγων διαχειριστών επαρχίας, επιταγές συντάξεων

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Αρχείο Χρυσούλας Μπουρλώτου

 • Αρχείο
 • 1772-1991

Απεικονίζουν την οικογενειακή ζωή και την κοινωνική - επαγγελματική τους δράση

Μπουρλώτου, Χρυσούλα

Αρχείο Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM377.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 1990

Αρχειακό υλικό που αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄ Διοικητικής Οργάνωσης και Νομοθετικού Συντονισμού: οργάνωση υπηρεσιών Υπουργείου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, οργάνωση εποπτευόμενων νομικών προσώπων, επεξεργασία / εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και περιγραφή θέσεων εργασίας, μέριμνα για συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων πολιτικού προσωπικού ΥΕΝ, μέριμνα για τη συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, κωδικοποίηση νομοθεσίας, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Περιέχονται φάκελοι και υπηρεσιακά βιβλία (κυρίως πρωτόκολλα αλληλογραφίας). Από τα νομικά πρόσωπα υπάρχουν φάκελοι που αφορούν, κυρίως, τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) και τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Το αρχείο συγκεντρώθηκε στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής μετά την μεταφορά αρμοδιοτήτων της προκάτοχης Διεύθυνσης: Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως (1977-1988).

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής (ΔΟΠ) (1988-1999)

Αρχείο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

 • Αρχείο
 • 1914 - 1990, κυρίως 1950 - 1990

Αλληλογραφία, νομοθετικά διατάγματα και συμβάσεις, θέματα προσωπικού, οικονομικά θέματα, έντυπα - βιβλία, αποκόμματα εφημερίδων, "Επιτροπή Γενικής Τεχνολογικής Εξελίξεως. Ομάς Μεταφορών", επιστολές και τηλεγραφήματα.

Προεδρία της Δημοκρατίας (1975-), Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

Αρχείο Εμμ. Λ. Δρακάκη

 • Αρχείο
 • αρχές 20ου αι. - 1990

Αναφέρεται σε γεγονότα της ιστορίας του Τυμπακίου καθώς και σε θεολογικά θέματα

Δρακάκης, Εμμανουήλ

Αρχείο Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας

 • Αρχείο
 • 1947-1990 (περίπου)

Περιλαμβάνεται το χαρακτηρισμένο ως «ιστορικό αρχείο» του τέως Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού, έντυπου, φωτογραφικού και λοιπού αρχειακού υλικού, καθώς και τμήμα του αρχείου της Σχολής Αναβρύτων.

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

Αρχείο Στράτη Μυριβήλη

 • GR GL SM 053
 • Αρχείο
 • 1890-1990

Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα έργων του Σ.Μ., επιστολές, προσωπικά έγγραφα, δημοσιεύματα και κείμενα από ραδιοφωνικές εκπομπές, αποκόμματα από τον τύπο - κυρίως δημοσιευμάτων του αλλά και κρίσεων για το έργο του - τεύχη περιοδικών και εφημερίδων που κρατούσε και μεταφράσεις των έργων του. Ακόμα υπάρχουν πολλές μελέτες του έργου του και της συμβολής του στην νεοελληνική λογοτεχνία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Σ.Μ. είχε αναλάβει και διατηρούσε το αρχείο του ο γιος του Λάμπης, ενώ μετά το θάνατο του συγγραφέα τόσο ο γιος του όσο και οι κληρονόμοι του συνέχισαν να συμπληρώνουν το αρχείο με δευτερογενές υλικό, κυρίως μελέτες άλλων για το Σ.Μ. και το έργο του και αποκόμματα του τύπου για το Σ.Μ.

Μυριβήλης, Στράτης

Αρχείο του Εργοστασίου Πλινθοκεραμοποιείας Αφών Τσαλαπάτα

 • GR DIKI ARCH 71/2Β6
 • Αρχείο
 • 1923 - 1990

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά κυρίως την οικονομική διαχείριση της εταιρείας, τους πελάτες της και το προσωπικό της, καθώς και στοιχεία που αφορούν τις πρώτες ύλες, την αποθήκη και παραγωγή των προϊόντων. Η οργάνωσή της διαφαίνεται από την αλληλογραφία.

Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιείας Αφών Τσαλαπάτα

Ματσάγγου Ν. Αφοί Καπνοβιομηχανία Α.Ε.

 • GR PIOP FOC2
 • Αρχείο
 • 1964 - 1990

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής:

 1. Διοίκηση
 2. Αλληλογραφία
 3. Προσωπικό
 4. Οικονομικά
 5. Νομικά
 6. Διάφορα

Ελληνική Καπνοβιομηχανία Ματσάγγος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

Αρχείο Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων της Διευθύνσεως Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM376.01
 • Αρχείο
 • 1984-1990 (κυρίως 1984-1988)

Το αρχείο αποτελείται από επιλογή εισερχόμενης αλληλογραφίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων (Δ2/Α) / (από 1991) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης. Δύο έγγραφα προέρχονται από τη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2 στο οργανόγραμμα του 1981)
Φάκελος 1 Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων
Υποφ. 1.1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) (1988)
Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ
Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερολιμένας Αθηνών (ΚΑΑ) (1987)
Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ
Υποφ. 1.3 Κεντρικός Αερολιμένας Χανίων (ΚΑΧ) (1987)
Προβλήματα – Θέματα ΚΑΧ (δελτία)
Υποφ. 1.4 Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (1984-1987)
Ορισμός διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων
Υποφ. 1.5 Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2) (1989-1990)
Πρακτικό 31 του Συμβουλίου Έργων Πολιτικής Αεροπορίας και χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων
1990-1992 ελληνοσοβιετικής συνεργασίας.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων

Παντελάκης, Στέφανος του Νικολάου

 • GR NPAN FO 04
 • Αρχείο
 • 1929-1990

Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια που αφορούν τη ζωή και το έργο του Στέφανου Παντελάκη. Περιλαμβάνει τεκμήρια από την ερευνητική του δραστηριότητα στον τομέα της ιατρικής, από την αντιδικτατορική πολιτική και κοινωνική του δράση.

Παντελάκης, Στέφανος

Συλλογή Sara C. Bisel

 • GR ASCSA SCB 101
 • Αρχείο
 • 1970-1990

Φύλλα συλλογής δεδομένων, ερευνητικές σημειώσεις και αποτυπώματα σχετικά με (φυσική) ανθρωπολογική εργασία σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα (π.χ. Ασίνη, Αθηναϊκή Αγορά, Λέρνα, Καλαπόδι, Κουκουναριές Πάρος κ.λπ.) και Τουρκία (π.χ. Kalinkata, Kalenderhane).

Bisel, Sara C.

Αρχείο Virginia R. Grace

 • GR ASCSA VRG 039
 • Αρχείο
 • 1931-1990

Το αρχείο περιέχει επαγγελματική αλληλογραφία, φωτογραφίες, αποτυπώσεις με μολύβι και σημειώσεις εργασίας, το Πρόγραμμα Amphora (χιλιάδες κάρτες καταλόγου με πληροφορίες για ενσφράγιστες λαβές αμφορέων σε όλη τη Μεσόγειο), καθώς επίσης και την επιστημονική βιβλιοθήκη της Grace, η οποία είναι εξαιρετικά πολύτιμη, εφόσον περιλαμβάνει σπάνια ανάτυπα τα οποία έστελναν οι συγγραφείς τους σε εκείνη.

Grace, Virginia R.

Αρχείο Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

 • GR-KAHUAESTIA HA2
 • Αρχείο
 • 1990-

Αρχειακό υλικό του Τμήματος Οικιακής Οκονομίας και του Τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διεθνής Εξαγωγική Πλεκτοβιομηχανία ΑΒΕΕ

 • GR PIOP FOC10
 • Αρχείο
 • 1969-1990

Το αρχείο περιλαμβάνει πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, αλληλογραφία, οικονομικά στοιχεία, φακέλους προσωπικού κ.ά.

Διεθνής Εξαγωγική Πλεκτοβιομηχανία ΑΒΕΕ

Οργανισμός Τουριστικής Πίστεως

 • GR PIOP FO Α1
 • Αρχείο
 • 1946 - 1964 ( - 1990)

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής:

 1. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (1946-1964)
 2. Δάνεια (1946-1964(-1990)
 3. Καρτέλες

Οργανισμός Τουριστικής Πίστεως

Αρχείο ΕΚΙΜ

 • Αρχείο
 • 1951-1990

Περιλαμβάνει έγγραφα από την ίδρυση της το 1951 από πνευματικούς ανθρώπους του Ηρακλείου (Μ.Γ. Παρλαμάς, Ανδρέας Καλοκαιρινός, Κ. Λασσιθιωτάκης, Ν. Πλάτων) έως το 1990. Έγγραφα εισερχόμενα και εξερχόμενα κατ’ έτος που μαρτυρούν την πολυποίκιλη πνευματική δράση της Εταιρίας.

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών

Δράκου, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 437
 • Αρχείο
 • 1818-1990

Το αρχείο καλύπτει κυρίως την περίοδο 1820-1958. Αναφέρεται σε μέλη κυρίως δύο οικογενειών: Δράκου και Μπότσαρη.
Ο πρώτος φάκελος περιέχει υλικό (περιορισμένο) σχετικά με τον Γεωργάκη Δράκο αλλά ο κύριος όγκος του αναφέρεται στον γιο του Ιωάννη: χειρόγραφες ημερολογιακές σημειώσεις του Ιωάννη Δράκου από την παραμονή του στη Βαμβέργη όπου συνόδευε τον εξόριστο βασιλιά Όθωνα, αλληλογραφία (προσωπική και υπηρεσιακή), διπλώματα, σημειώσεις.

Ο δεύτερος φάκελος επικεντρώνεται στον Νικόλαο Ι. Δράκο, τη σύζυγό του Αιμιλία και τα τέκνα τους: υπηρεσιακή και προσωπική/οικογενειακή αλληλογραφία του Νικολάου Ι. Δράκου και προσωπική/οικογενειακή αλληλογραφία της Αιμιλίας Ν. Δράκου.

Ο τρίτος φάκελος περιέχει έγγραφα της Αθηνάς Ν. Δράκου, της Μαρίας Ιακ. Κορέσση, της Αικατερίνης και του συζύγου της Κωνσταντίνου Λιόλιου καθώς και της Θεοδώρας Κ. Λιόλιου.

Δράκου, οικογένεια

Ιστορικό αρχείο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 • Αρχείο
 • 1925 - 1990

Αλληλογραφία ΒΕΘ με διάφορους επαγγελματικούς οργανισμούς, υπουργεία και δημόσιους φορείς, καθώς και με οικονομικούς και τραπεζικούς οργανισμούς. Επίσης, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων, βιβλία μητρώου, καθώς και αρχεία - βιβλία οργάνων διοίκησης.

Μέσα στο αρχείο περιλαμβάνονται τα βιβλία του Μητρώου Επωνυμιών Επιχειρήσεων, όπου φαίνεται ότι η ίδρυση πολλών επιχειρήσεων έγινε κατά τον 19ο αιώνα.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Αρχείο ΔΟΥ Β΄ Καλλιθέας

 • Αρχείο
 • δεκαετίες 1950-1990

16 φάκελοι υποθέσεων κληρονομιών που περαιώθηκαν τη δεκαετία του 1990.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Β' Καλλιθέας

Αρχείο William M. Frick

 • GR GL WMF 061
 • Αρχείο
 • 1855-1990

Η συλλογή αποτελείται από τις σημειώσεις έρευνας / εργασίας του William M. Frick για τον Ταγματάρχη Bernhard Steffen, καθώς και αντίγραφα της αλληλογραφίας του Steffen, εισερχόμενης και εξερχόμενης, και μερικές πρωτότυπες επιστολές.

Frick, William M.

Αρχείο Έρσης Ιωάννου

 • Ψ61
 • Αρχείο
 • 1950 - 1990 (περ.)

Επιστολές και προσωπικά έγγραφα, φωτογραφίες, αντίτυπα βιβλίων, δοκίμια και μακέττες, δελτία τύπου, βιβλιοκριτικές και διάφορα ενθύμια, μαζί με λιγοστά χειρόγραφα κατάλοιπα του Αντωνίου Κεραμόπουλου

Ιωάννου Έρση

Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • GRGSA-CA- ADM372.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1990

Το αρχειακό υλικό αφορά διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου που άσκησαν τις λειτουργίες υγείας και πρόνοιας. Θέματα δημόσιας υγείας (λοιμώδη νοσήματα), νοσοκομεία, αιμοδοσίες, προμήθειες φαρμάκων, ζητήματα πρόνοιας, παιδικές κατασκηνώσεις. Διοικητικά: φάκελοι και πρωτόκολλα εμπιστευτικής αλληλογραφίας (1919-1972), θέματα προσφύγων, θέματα προσωπικού (προσλήψεις κ.ά) Οικονομικά: Προμήθειες κ.ά. Δημόσιες σχέσεις: Εορτασμοί, ανακοινώσεις, κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εγκύκλιοι Υπουργείου, δελτία διερεύνησης μέθης. Το σημαντικότερο τμήμα του αρχείου, σε όγκο και σημασία είναι αυτό που αφορά την εμπιστευτική αλληλογραφία (1919-1972). Σημαντικό, αν και μικρότερο σε όγκο είναι επίσης το τμήμα που αφορά τις παιδικές κατασκηνώσεις (δεκαετία 1950). Τα υπόλοιπα τμήματα χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και χρονολογικά είναι νεώτερα (δεκαετίες 1970 και 1980).

Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αρχείο Ιστορικού Αρχείου Σάμου

 • GRGSA-CA- ADM051.01
 • Αρχείο
 • 1988-1990

Αποστολή προς το Τμήμα Ιστορικών Αρχείων του ΥΠΕΠΘ εργασιών του ΠροΪσταμένου του Ιστορικού Αρχείου Σάμου Ηρακλή Μιχαηλιάδη : εργαλεία έρευνας, μελέτες.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ιστορικό Αρχείο Σάμου

Αρχείο Βάσου Καπάνταη

 • VK
 • Αρχείο
 • 1940-1990

Φωτογραφίες, διοικητική και προσωπική αλληλογραφία, δημοσιεύματα σχετικά με το έργο του καλλιτέχνη σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, βιβλία και καταλόγους, βιβλιοθήκη του καλλιτέχνη, οπτικοακουστικό υλικό.

Καπάνταης, Βάσος

Αρχείο Ρένας Κυριακού

 • Αρχείο
 • 1922-1990

Περιλαμβάνει πρωτότυπα προγράμματα των συναυλιών της Ρ. Κυριακού μαζί με κριτικές των συναυλιών της. Επιπλέον, επιστολές σπουδαίων καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων προς τη Ρ. Κυριακού (1929-1934), δημοσιεύματα και επιστολές που αφορούν στη ζωή και το έργο της καλλιτέχνιδος (1922-1990), φωτογραφικό υλικό, φακέλους με το συνθετικό της έργο και μία σειρά των δίσκων της.

Κυριακού, Ρένα

Αρχείο Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου

 • Αρχείο
 • 1955-1989

Μέσα από το Αρχείο, που περιλαμβάνει κυρίως έγγραφα, επιστολές και αποκόμματα τύπου, σκιαγραφείται η πολιτική δράση του ίδιου, παρουσιάζεται η πολιτική των κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή και παρέχονται στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της μεταπολεμικής περιόδου. Το Αρχείο περιλαμβάνει πλούσιο υλικό που παρέχει χρήσιμα στοιχεία για ζητήματα, όπως την υπόθεση ΔΕΗ, την υπόθεση Βουλπιώτη, τα γεγονότα της περιόδου 1967- 1974, τα χρόνια της αποκατάστασης της Δημοκρατίας και κρίσιμα συνταγματικά θέματα. Οι θεματικές ενότητες του Αρχείου που περιέχουν ομιλίες, συνεντεύξεις, επιστολές του Κ. Παπακωνσταντίνου, παρέχουν σημαντικές πολιτικές πληροφορίες, παράλληλα συντελούν στην πληρέστερη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Κορίνθιου πολιτικού.

Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος

Αρχείο Ευάγγελου Αβέρωφ – Τοσίτσα

 • Αρχείο
 • 1956-1989

Το αρχείο συγκροτείται από τέσσερις θεματικές ενότητες:

Α. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει γενικού ενδιαφέροντος έγγραφα, και καλύπτει όλη την περίοδο της πολιτικής σταδιοδρομίας του Ευάγγελου Αβέρωφ – Τοσίτσα, με επίκεντρο ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Β. Η δεύτερη περιλαμβάνει έγγραφα που αναφέρονται στο Κυπριακό, από την στιγμή που ανέκυψε ως μείζον ζήτημα στον τομέα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τη δεκαετία του ’50, και επικεντρώνεται στην περίοδο που ο Ευ. Αβέρωφ-Τοσίτσας διετέλεσε υπουργός των Εξωτερικών (1956-1963). Επεκτείνεται, ωστόσο, και στην εξέλιξη του ζητήματος τις επόμενες δεκαετίες. Η ενότητα αυτή έχει εκτυπωθεί σε περιγραφικούς καταλόγους.

Γ. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται σε θέματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της περιόδου 1974-1981, όταν ο Ε. Αβέρωφ διετέλεσε υπουργός. Το αρχειακό υλικό της ενότητας αυτής έχει εκτυπωθεί σε περιγραφικούς καταλόγους.

Δ. Η τέταρτη ενότητα περιέχει τεκμήρια που αναφέρονται στη Νέα Δημοκρατία, με επίκεντρο την περίοδο 1981-1984, οπότε χρημάτισε πρόεδρος του Κόμματος. Η ενότητα αυτή έχει τεκμηριωθεί σε επίπεδο εγγράφου και υπάρχουν οι σχετικοί κατάλογοι

Αβέρωφ – Τοσίτσας, Ευάγγελος

Αρχείο Μηνά Νικηφοράκη

 • 8
 • Αρχείο
 • 1770 - 1989

Το αρχείο περιλαμβάνει ποικιλία υλικού σχετικά με την ιδιότητα του Μηνά Νικηφοράκη ως φωτογράφου.

Νικηφοράκης, Μηνάς

Αρχείο Γιάννη Α. Παπαϊωάννου

 • Αρ.Εισ. 469
 • Αρχείο
 • 1931-1989

Το αρχείο περιλαμβάνει όλες τις χειρόγραφες παρτιτούρες του συνθετικού έργου του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου σε χρονολογική ταξινόμηση από το 1931 έως το 1989· συμφωνική μουσική, έργα για μεμονωμένα ή περισσότερα οργανικά σύνολα, έργα μουσικής δωματίου, χορωδίας κ.ά.
Προγράμματα συναυλιών με έργα του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου (1938-1989)· ραδιοφωνικά προγράμματα, εκτελέσεις και αναμεταδόσεις έργων του από το ραδιόφωνο (1939-1989).
Έγγραφα σχετικά με την υποτροφία της U.N.E.S.C.O. (1949-1950).
Αναφορές, συνεντεύξεις, ανακοινώσεις (1936-1989)· έγγραφα σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύνθεσης «Βασίλισσα Ελισάβετ του Βελγίου» (1953)· την ίδρυση και τις δραστηριότητες του Ελληνικού Συνδέσμου Σύγχρονης Μουσικής (Ε.Σ.Σ.Υ.Μ., 1965).
Αλληλογραφία εκτεταμένη, κυρίως επιστολές προς τον Γιάννη Α. Παπϊωάννου (1950-1989)· επιστολές των μαθητών του· οικογενειακή αλληλογραφία.
Τιμητικές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βραβείο Gottfried von Herder (1970), βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (1983) κ.ά.
Διαλέξεις (1963-1975)· μαθηματικές ασκήσεις· βιογραφικά στοιχεία· προσωπικές ατζέντες και σημειωματάρια του συνθέτη. Δημοσιεύματα για το έργο του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου μετά το θάνατό του.

Παπαϊωάννου, Γιάννης Α.

Αρχείο Τμήματος Υποστήριξης Κρατικού Αερολιμένα Σκιάθου

 • GRGSA-CA- ADM214.01
 • Αρχείο
 • 1989

Αλληλογραφία Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου για θέματα προσωπικού και σχεδιασμού λειτουργίας του αεροδρομίου.

Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου, Τμήμα Υποστήριξης

Αρχείο Doreen Canaday Spitzer

 • GR ASCSA DCS 007
 • Αρχείο
 • 1933-1989

Το αρχείο περιλαμβάνει περισσότερες από 1000 εικόνες από την περίοδο που βρισκόταν η Doreen Canaday στην Ελλάδα από 1936-1938, προσωπική αλληλογραφία, και επαγγελαμτική που σχετίζεται με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (για την επαγγελματική της αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, βλ. Διοικητικό Αρχείο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, Σειρά 300) και μια μικρή συλλογή από προσωπικά βιβλία και άρθρα, περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται από την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

Canaday Spitzer, Doreen

Αρχείο Francis R. Walton

 • GR GL FRW 075
 • Αρχείο
 • 1930-1989

Το αρχείο περιλαμβάνει αλληλογραφία, διαλέξεις μαθημάτων, ταχυδρομικά δελτάρια, αποκόμματα εφημερίδων και φωτογραφίες

Walton, Francis, R.

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Χαλανδρίου / πρώην Υγειονομικής Υπηρεσίας Χαλανδρίου /

 • GRGSA-CA- ADM319.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1989

Στελέχη συνταγολογίων. Περιέχονται και στελέχη συνταγολογίων του Τοπικού Ιατρείου Βρηλισσίων. Τα έγγραφα του αρχείου δημιουργήθηκαν όταν η Τοπική Μονάδα Χαλανδρίου ονομαζόταν Υγειονομική Υπηρεσία Χαλανδρίου.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου

Αρχείο Στρατή Βελουδάκη

 • 1.3
 • Αρχείο
 • 1944 - 1989

Το αρχείο του Στρατή Βελουδάκη, καπετάνιου του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ), περιλαμβάνει βιογραφίες, σημειώσεις από τη δράση του αγωνιστή, έγγραφα, ημερολόγια, ομιλίες, αλληλογραφία, δημοσιεύματα, αλλά και εφημερίδες.

Βελουδάκης, Στρατής

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς"

 • GRGSA-CA- ADM416.01
 • Αρχείο
 • 1946-1989

Περιλαμβάνονται μητρώα ασθενών (κυρίως) και άλλα βιβλία (μητρώα χειρουργικών επεμβάσεων, πρωτόκολλα κ.ά.). Προέρχονται από τις παρακάτω μονάδες: Α΄, Β΄, Γ΄ Χειρουργικές Κλινικές, Α΄, Β΄, Δ΄ Παθολογικές Κλινικές, Νευροχειρουργική Κλινική, Ωτορινολαρυγγική Κλινική, Ουρολογική Κλινική, Ορθοπεδική Κλινική, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πλαστικής Χειρουργικής, Κρατικό Οφθαλμολογικό Κέντρο Αθηνών.

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς"

Λεοντίδου, Ιωάννα

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 603
 • Αρχείο
 • 1875-1989

Τεκμήρια (διορισμοί, μεταθέσεις, προαγωγές κ.ά.) από την υπηρεσία της Ιωάννας Λεοντίδου στην Μέση Ανατολή, κατά την διάρκεια της Κατοχής. Τιμητική διάκριση, αλληλογραφία και προσωπικά τεκμήρια δικά της και των γονιών της. Προσωπικά αντικείμενα δικά της και των γονιών της, ποιήματα και άλλα ενθυμήματα, φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, αποκόμματα εφημερίδων, εργασίες ελβετίδων μαθητριών.

Λεοντίδου, Ιωάννα

Σαρόγλου, Κωνσταντίνος και Καλλιόπη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε 79/07
 • Αρχείο
 • 1920-1989

Πρόκειται για τμήματα των αρχείων δύο ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), της Μακεδονικής Γεωργικής Εταιρείας και της Ελληνικής Οικονομικής Εταιρίας.

Μακεδονική Γεωργική Εταιρία: Το αρχείο καλύπτει την περίοδο 1920-1989 και αφορά δικηγορικά έγγραφα σχετικά με την υπόθεση κληρονομιάς της Μακεδονικής Γεωργικής Εταιρείας, συμβολαιογραφικά έγγραφα πωλήσεων κτημάτων, βιβλία πωλήσεων, αναλυτικά καθολικά, βιβλία εσόδων και εξόδων, βιβλία γενικών συνελεύσεων κ.ά.

Ελληνική Οικονομική Εταιρία: Το αρχείο περιλαμβάνει ΦΕΚ που αφορούν την εταιρία (1936-1965), συμβολαιογραφικά έγγραφα πωλήσεων και μεταπωλήσεων ακινήτων (1964-1965), ημερολόγια ταμείου, γενικά και αναλυτικά καθολικά.

Πρακτικά συνεδρίων και άλλα σχετικά με το παιδί.

Σαρόγλου, Καλλιόπη

Αρχείο Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας Κηφισιάς

 • GRGSA-CA- ADM192.01
 • Αρχείο
 • 1974-1988

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς με το Υπουργείο Εργασίας, εργοδοτικούς φορείς κ.ά. σχετικά με εργατικά θέματα. Ενδεικτικά: βεβαιώσεις εργασίας, εργατικά ατυχήματα, υπερωρίες, μισθοδοσία, συλλογικές συμβάσεις κ.ά.

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς

Δημάκης, Μηνάς

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 13/12
 • Αρχείο
 • 1929-1988

Ποιήματα και ποιητικές συλλογές, μεταφράσεις ποιημάτων του Δημάκη σε άλλες γλώσσες, δοκίμια, άρθρα και κείμενα διαλέξεων για την λογοτεχνία, λογοτεχνικές μεταφράσεις του ιδίου, εκδόσεις των ποιητικών συλλογών του Μ. Δημάκη και δημοσιεύματά του στον Τύπο, κείμενα και αναφορές στον Δημάκη, βιογραφικά-εργογραφικά, αλληλογραφία, τετράδια εκμάθησης ξένων γλωσσών, έργα τρίτων με χειρόγραφες αφιερώσεις προς τον Δημάκη, συλλογή δημοσιευμάτων, χαρτών, φυλλαδίων και εντύπων, προσωπικά, οικονομικά, φωτογραφίες και υποστρώματα ήχου.

Δημάκης, Μηνάς

Αποτελέσματα 201 έως 300 από 5916