Εμφανίζει 22 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ύδρα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
David, Pierre Etienne
David, Pierre Etienne
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ78β)
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ78β)
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)
Βιβλίο εισφορών των Υδραίων υπέρ του Αγώνα (Χφ67)
Βιβλίο εισφορών των Υδραίων υπέρ του Αγώνα (Χφ67)
Ημερολόγιο του πλοίου "Μιλτιάδης" του Γεωργίου Σαχίνη (Χφ205)
Ημερολόγιο του πλοίου "Μιλτιάδης" του Γεωργίου Σαχίνη (Χφ205)
Κατάστιχο λογαριασμών Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών (Χφ70)
Κατάστιχο λογαριασμών Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών (Χφ70)
Κατάστιχο λογαριασμών του Κοινού της Ύδρας (Χφ71)
Κατάστιχο λογαριασμών του Κοινού της Ύδρας (Χφ71)
Κατάστιχο του πλοίου "Τιμολέων" του Λαζάρου Πινότζη (Χφ241)
Κατάστιχο του πλοίου "Τιμολέων" του Λαζάρου Πινότζη (Χφ241)
Κοινότητα Ύδρας (Κ355)
Κοινότητα Ύδρας (Κ355)
Κοσμάς, Ανδρέας ή Κολεμανιάτης, Ανδρέας
Κοσμάς, Ανδρέας ή Κολεμανιάτης, Ανδρέας
Ματθαίου, Σοφία (συλλογή) (Κ397)
Ματθαίου, Σοφία (συλλογή) (Κ397)
Μπουντούρης, Δημήτριος Στ. (αρχείο) (Κ77α)
Μπουντούρης, Δημήτριος Στ. (αρχείο) (Κ77α)
Ναυτικοί λογαριασμοί (Ύδρα) (Χφ75)
Ναυτικοί λογαριασμοί (Ύδρα) (Χφ75)
Πλοίο «Κίμων»
Πλοίο «Κίμων»
Σαχτούρης, Γεώργιος
Σαχτούρης, Γεώργιος
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)
Συλλογή Λάζαρου Βρούσκου (Κ58α)
Συλλογή Λάζαρου Βρούσκου (Κ58α)
Συλλογή εγγράφων από την Ύδρα (Κ4α_1, Κ4α_2, Κ4α_3, Κ4β)
Συλλογή εγγράφων από την Ύδρα (Κ4α_1, Κ4α_2, Κ4α_3, Κ4β)
Συλλογή εγγράφων από την Ύδρα (Κ50γ)
Συλλογή εγγράφων από την Ύδρα (Κ50γ)
Φέσσα, Ρωξάνη
Φέσσα, Ρωξάνη