Εμφανίζει 323 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ημαθία (Νομός)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας
Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας
Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας
Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας
Αρχείο ΟΑΕΔ Βέροιας
Αρχείο ΟΑΕΔ Βέροιας
Αρχείο ΟΑΕΔ Υ.Ν. Ημαθίας
Αρχείο ΟΑΕΔ Υ.Ν. Ημαθίας
Αρχείο ΟΑΕΔ Βέροιας
Αρχείο ΟΑΕΔ Βέροιας
Αρχείο ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Αλεξάνδρειας
Αρχείο Δ/νσης Εσωτερικών Ν. Ημαθίας
Αρχείο Δ/νσης Εσωτερικών Ν. Ημαθίας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Δ/νση Διοικητικών
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Δ/νση Διοικητικών
Αρχείο Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Δ/νσης Προγραμματισμού Ν.Α. Ημαθίας
Αρχείο Δ/νσης Προγραμματισμού Ν.Α. Ημαθίας
Αρχείο Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
Αρχείο Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας
Αρχείο Επιμελητηρίου Ημαθίας
Αρχείο Επιμελητηρίου Ημαθίας
Αρχείο Επιμελητηρίου Ημαθίας
Αρχείο Επιμελητηρίου Ημαθίας
Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας
Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας
Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας
Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας
Αρχείο Δ/νσης Δ/γενή, Τρ/γενή Τμ/τος. Τ.Ε.Ο. (Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας)
Αρχείο Δ/νσης Δ/γενή, Τρ/γενή Τμ/τος. Τ.Ε.Ο. (Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας)
Αρχείο Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τμήμα ΤΕΟ
Αρχείο Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τμήμα ΤΕΟ
Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Ημαθίας
Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Ημαθίας
Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Ημαθίας
Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Ημαθίας
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας
Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας
Αρχείο Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
Αρχείο Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
Αρχείο Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
Αρχείο Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας
Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας
Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Βέροιας
Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Βέροιας
Αρχείο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Βέροιας
Αρχείο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Βέροιας
Αρχείο ΟΑΕΕ Βέροιας
Αρχείο ΟΑΕΕ Βέροιας
Αρχείο Β Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Ημαθίας (ΕΦΚΑ) (Πρώην ΟΑΕΕ Βέροιας)
Αρχείο Β Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Ημαθίας (ΕΦΚΑ) (Πρώην ΟΑΕΕ Βέροιας)
Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας
Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας
Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας
Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας
Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας
Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας
Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας
Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας
Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας
Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Ημαθίας
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Νάουσας
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Νάουσας
Αρχείο Δ.Ο.Υ. Βέροιας
Αρχείο Δ.Ο.Υ. Βέροιας
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Βέροιας
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας
Αρχείο Νομαρχ. Μον. Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας
Αρχείο Νομαρχ. Μον. Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας
Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας
Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας
Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας
Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας (Ν.Μ.Υ.) ΙΚΑ Βέροιας
Αρχείο ΝΜΥ - ΙΚΑ Βέροιας
Αρχείο ΝΜΥ - ΙΚΑ Βέροιας
Αρχείο ΙΚΑ Βέροιας
Αρχείο ΙΚΑ Βέροιας
ΙΚΑ ΕΤΑΜ Βέροιας
ΙΚΑ ΕΤΑΜ Βέροιας
Αρχείο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Βέροιας
Αρχείο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Βέροιας
Αρχείο Υγειονομικού του Κέντρου Υγείας Βέροιας - (πρώην Ι.Κ.Α.)
Αρχείο Υγειονομικού του Κέντρου Υγείας Βέροιας - (πρώην Ι.Κ.Α.)
Αρχείο ΟΑΕΔ Τ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ Τ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ Τ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ Τ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ Τ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ Τ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ -ΤΥ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ -ΤΥ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΟΑΕΔ Αλεξάνδρειας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ημαθίας (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ημαθίας (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ημαθίας (Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ημαθίας (Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ημαθίας (Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ημαθίας (Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)
Αρχείο Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας
Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Αλεξάνδρειας ( ΙΚΑ )
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Αλεξάνδρειας ( ΙΚΑ )
Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας
Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας
Αρχείο Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών (ΕΦΚΑ) Αλεξάνδρειας Ημαθίας (Πρώην ΙΚΑ)
Αρχείο Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών (ΕΦΚΑ) Αλεξάνδρειας Ημαθίας (Πρώην ΙΚΑ)
Ε.Φ.Κ.Α. Αλεξάνδρειας (Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αλεξάνδρειας - Πρώην Ι.Κ.Α.)
Ε.Φ.Κ.Α. Αλεξάνδρειας (Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αλεξάνδρειας - Πρώην Ι.Κ.Α.)
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας (Τ.Μ.Υ.) ΙΚΑ Νάουσας
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας (Τ.Μ.Υ.) ΙΚΑ Νάουσας
Αρχείο Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ Νάουσας
Αρχείο Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ Νάουσας
Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας
Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας
Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας
Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας
Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας (Αλεξάνδρειας)
Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας (Αλεξάνδρειας)
Αρχείο Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
Αρχείο Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
Αρχείο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχειο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ν. Ημαθίας
Αρχειο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ν. Ημαθίας
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας
Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Βέροιας
Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Βέροιας
Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Βέροιας
Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Βέροιας
Αρχείο Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας
Αρχείο Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας
Αρχείο Τμήματος Ασφαλείας Νάουσας
Αρχείο Τμήματος Ασφαλείας Νάουσας
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 323