Εμφανίζει 47 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Κωνσταντινούπολη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Etablis" (αρχείο) (Κ398)
"Etablis" (αρχείο) (Κ398)
Dorothy Horrax Sutton Papers
Dorothy Horrax Sutton Papers
E. Levantis "Affaires Maritimes", εμπορικός οίκος (αρχείο) (Κ136β)
E. Levantis "Affaires Maritimes", εμπορικός οίκος (αρχείο) (Κ136β)
Mordtmann, οικογένεια (συλλογή) (Κ118)
Mordtmann, οικογένεια (συλλογή) (Κ118)
Αλληλογραφία James Black
Αλληλογραφία James Black
Αρχείο William M. Frick
Αρχείο William M. Frick
Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ83α, Κ83β)
Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ83α, Κ83β)
Αρχείο Αμβροσίου Φραντζή
Αρχείο Αμβροσίου Φραντζή
Αρχείο Ευγένιου Δαλέζιου
Αρχείο Ευγένιου Δαλέζιου
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Αρχείο Οικογενείας Μπαλτατζή - Μαυροκορδάτου
Αρχείο Οικογενείας Μπαλτατζή - Μαυροκορδάτου
Αρχείο Σ. Καρίπη (φωτογράφου) (Οπτικ. 19)
Αρχείο Σ. Καρίπη (φωτογράφου) (Οπτικ. 19)
Αρχείο Σέντερ
Αρχείο Σέντερ
Αρχείο Σκιαδά
Αρχείο Σκιαδά
Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη
Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη
Αρχείο οικογένειας Μαυροκορδάτου-Ρωκ
Αρχείο οικογένειας Μαυροκορδάτου-Ρωκ
Αρχείο οικογένειας Μελά
Αρχείο οικογένειας Μελά
Βλαστού, Λ. εμπορικού οίκου (συλλογή)(Κ48ιβ)
Βλαστού, Λ. εμπορικού οίκου (συλλογή)(Κ48ιβ)
Βογιατζής, Αλέξανδρος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ75γ)
Βογιατζής, Αλέξανδρος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ75γ)
Γρυπάρης, Ιωάννης
Γρυπάρης, Ιωάννης
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Κωνσταντινούπολης & Θράκης (Κ85στ)
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Κωνσταντινούπολης & Θράκης (Κ85στ)
Επιτροπή Φιλελευθέρων Κωνσταντινούπολης (Κ289)
Επιτροπή Φιλελευθέρων Κωνσταντινούπολης (Κ289)
Η Αγία Γραφή (Κ259)
Η Αγία Γραφή (Κ259)
Κέπετζη, οικογένεια
Κέπετζη, οικογένεια
Μελά, οικογένεια
Μελά, οικογένεια
Μοστράτος, Δημήτριος
Μοστράτος, Δημήτριος
Νέμπαρης Γιώργος, Νέμπαρη Θάλεια, Παπάζογλου Ελένη
Νέμπαρης Γιώργος, Νέμπαρη Θάλεια, Παπάζογλου Ελένη
Παπάζογλου, Αβραάμ
Παπάζογλου, Αβραάμ
Πατριάρχη Καλλινίκου Δ΄, αλληλογραφία (Κ140)
Πατριάρχη Καλλινίκου Δ΄, αλληλογραφία (Κ140)
Πράσινος, Λύσανδρος
Πράσινος, Λύσανδρος
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινουπόλεως (Κ102β)
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινουπόλεως (Κ102β)
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης (αρχείο) (Κ102α)
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης (αρχείο) (Κ102α)
Σπαθάρης, Αυρήλιος (αρχείο) (Κ342)
Σπαθάρης, Αυρήλιος (αρχείο) (Κ342)
Σπαθή, Νικ. &Πλατή, Κωνσταντίνου οικογένειες (συλλογή) (Κ107α)
Σπαθή, Νικ. &Πλατή, Κωνσταντίνου οικογένειες (συλλογή) (Κ107α)
Σταύρου, Τατιάνα
Σταύρου, Τατιάνα
Συλλογή Δ. Μ. Σάρρου (Κ258)
Συλλογή Δ. Μ. Σάρρου (Κ258)
Συλλογή οθωμανικών εγγράφων Γεωργίου Λαδά
Συλλογή οθωμανικών εγγράφων Γεωργίου Λαδά
Σωφρόνιος, Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως (Κ85β-ε)
Σωφρόνιος, Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως (Κ85β-ε)
Σύμμεικτα (1529, 1796, 1798, 1819, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1529, 1796, 1798, 1819, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1874)
Σύμμεικτα (1874)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ194)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ194)
Τουρκικά έγγραφα Νάξου (συλλογή Β')
Τουρκικά έγγραφα Νάξου (συλλογή Β')
Τουρκικά έγγραφα της Πόλης (Συλλογή Γενναδίου)
Τουρκικά έγγραφα της Πόλης (Συλλογή Γενναδίου)
Τουρκικά έγγραφα της Πόλης (συλλογή Σκάρα)
Τουρκικά έγγραφα της Πόλης (συλλογή Σκάρα)
Χώτζη, Ιωάννη (συλλογή) (Κ48ιη)
Χώτζη, Ιωάννη (συλλογή) (Κ48ιη)
Χώτζη, οικογένεια (αρχείο) (Κ90)
Χώτζη, οικογένεια (αρχείο) (Κ90)