Εμφανίζει 37 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Κωνσταντινούπολη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Etablis" (αρχείο) (Κ398)
"Etablis" (αρχείο) (Κ398)
Dorothy Horrax Sutton Papers
Dorothy Horrax Sutton Papers
E. Levantis "Affaires Maritimes", εμπορικός οίκος (αρχείο) (Κ136β)
E. Levantis "Affaires Maritimes", εμπορικός οίκος (αρχείο) (Κ136β)
Mordtmann, οικογένεια (συλλογή) (Κ118)
Mordtmann, οικογένεια (συλλογή) (Κ118)
Αρχείο William M. Frick
Αρχείο William M. Frick
Αρχείο Αμβροσίου Φραντζή
Αρχείο Αμβροσίου Φραντζή
Αρχείο Ευγένιου Δαλέζιου
Αρχείο Ευγένιου Δαλέζιου
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Αρχείο Οικογενείας Μπαλτατζή - Μαυροκορδάτου
Αρχείο Οικογενείας Μπαλτατζή - Μαυροκορδάτου
Αρχείο Σ. Καρίπη (φωτογράφου) (Οπτικ. 19)
Αρχείο Σ. Καρίπη (φωτογράφου) (Οπτικ. 19)
Αρχείο Σέντερ
Αρχείο Σέντερ
Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη
Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη
Αρχείο οικογένειας Μαυροκορδάτου-Ρωκ
Αρχείο οικογένειας Μαυροκορδάτου-Ρωκ
Βλαστού, Λ. εμπορικού οίκου (συλλογή)(Κ48ιβ)
Βλαστού, Λ. εμπορικού οίκου (συλλογή)(Κ48ιβ)
Βογιατζής, Αλέξανδρος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ75γ)
Βογιατζής, Αλέξανδρος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ75γ)
Γρυπάρης, Ιωάννης
Γρυπάρης, Ιωάννης
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Κωνσταντινούπολης & Θράκης (Κ85στ)
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Κωνσταντινούπολης & Θράκης (Κ85στ)
Κέπετζη, οικογένεια
Κέπετζη, οικογένεια
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ83α)
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ83α)
Μελά, οικογένεια
Μελά, οικογένεια
Μοστράτος, Δημήτριος
Μοστράτος, Δημήτριος
Νέμπαρης Γιώργος, Νέμπαρη Θάλεια, Παπάζογλου Ελένη
Νέμπαρης Γιώργος, Νέμπαρη Θάλεια, Παπάζογλου Ελένη
Παπάζογλου, Αβραάμ
Παπάζογλου, Αβραάμ
Πατριάρχη Καλλινίκου Δ΄, αλληλογραφία (Κ140)
Πατριάρχη Καλλινίκου Δ΄, αλληλογραφία (Κ140)
Πράσινος, Λύσανδρος
Πράσινος, Λύσανδρος
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινουπόλεως (Κ102β)
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινουπόλεως (Κ102β)
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης (αρχείο) (Κ102α)
Προξενικό Δικαστήριο Κωνσταντινούπολης (αρχείο) (Κ102α)
Σπαθάρης, Αυρήλιος (αρχείο) (Κ342)
Σπαθάρης, Αυρήλιος (αρχείο) (Κ342)
Σπαθή, Νικ. &Πλατή, Κωνσταντίνου οικογένειες (συλλογή) (Κ107α)
Σπαθή, Νικ. &Πλατή, Κωνσταντίνου οικογένειες (συλλογή) (Κ107α)
Σταύρου, Τατιάνα
Σταύρου, Τατιάνα
Συλλογή οθωμανικών εγγράφων Γεωργίου Λαδά
Συλλογή οθωμανικών εγγράφων Γεωργίου Λαδά
Σωφρόνιος, Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως (Κ85β-ε)
Σωφρόνιος, Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως (Κ85β-ε)
Σύμμεικτα (1529, 1796, 1798, 1819, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1529, 1796, 1798, 1819, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ194)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ194)
Χώτζη, Ιωάννη (συλλογή) (Κ48ιη)
Χώτζη, Ιωάννη (συλλογή) (Κ48ιη)
Χώτζη, οικογένεια (αρχείο) (Κ90)
Χώτζη, οικογένεια (αρχείο) (Κ90)