Εμφανίζει 24 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Μικρά Ασία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης
Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης
Αρχείο Francis H. Bacon
Αρχείο Francis H. Bacon
Αρχείο William Bell Dinsmoor
Αρχείο William Bell Dinsmoor
Αρχείο Ίωνος Δραγούμη
Αρχείο Ίωνος Δραγούμη
Αρχείο Αριστείδη Στεργιάδη
Αρχείο Αριστείδη Στεργιάδη
Αρχείο Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης
Αρχείο Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης
Αρχείο Ευγένιου Δαλέζιου
Αρχείο Ευγένιου Δαλέζιου
Αρχείο Ιωάννη Πολίτη
Αρχείο Ιωάννη Πολίτη
Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού
Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού
Αρχείο Σέντερ
Αρχείο Σέντερ
Αρχείο τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων
Αρχείο τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων
Δούκας, Στρατής
Δούκας, Στρατής
Ζερβού, Ιωάννης (συλλογή) (Κ45)
Ζερβού, Ιωάννης (συλλογή) (Κ45)
Καραπάνος, Γεράσιμος
Καραπάνος, Γεράσιμος
Κασιγόνη, Αυγή (Συλλογή οικογενειακών εγγράφων)
Κασιγόνη, Αυγή (Συλλογή οικογενειακών εγγράφων)
Κυδωνιών Μικράς Ασίας, έγγραφα (συλλογή) (Κ45α)
Κυδωνιών Μικράς Ασίας, έγγραφα (συλλογή) (Κ45α)
Παραράς, Λάμπρος
Παραράς, Λάμπρος
Συλλογή Philip B. Betancourt
Συλλογή Philip B. Betancourt
Συλλογή Έλδας Λαμπίση
Συλλογή Έλδας Λαμπίση
Συλλογή φωτογραφιών Μικράς Ασίας
Συλλογή φωτογραφιών Μικράς Ασίας
Σωτηρίου, Διδώ
Σωτηρίου, Διδώ
Σύμμεικτα (1910, 1913, 1919, 1975)
Σύμμεικτα (1910, 1913, 1919, 1975)
Σύμμεικτα (1918, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1918, Χ.χ.)
Τουρκικές σφραγίδες (Κ62ε)
Τουρκικές σφραγίδες (Κ62ε)