Εμφανίζει 2228 αποτελέσματα

Θέματα
Όρος Σημείωση περιεχομένου Αποτελέσματα
Ιστορία, Τοπική - Δωδεκάνησα 1
Ιταλοκρατία - Δωδεκάνησα 1
Τραγούδι, Ρεμπέτικο 2
Τοπική αυτοδιοίκηση - Αγρίνιο 1
Εθνική Αντίσταση, 1941-1944 - Αιτωλοακαρνανία 1
Στασιαστικά κινήματα 3
Διώρυγα της Κορίνθου - Εγκαίνια 1
Πόλεμος - Διεξαγωγή 1
Ναύσταθμος Σαλαμίνας - Ίδρυση 1
Νομοσχέδια 1
Ψυχιατρική 1
Ιστορία, Τοπική - Αχαΐα 2
Επανάσταση του 1878 - Θεσσαλία 1
Ιστορία, Τοπική - Κυκλάδες 4
Ιατρική - Εγχειρίδια 1
Ιατρική - Περιοδικά 1
Βιβλία - Επιστημονικά - Ιατρικά 0
Στρατός - Περίθαλψη, Ιατρική 1
Στρατός - Μουσική 1
Στρατιωτικοί - Νυμφεύσεις 2
Αριστεία 3
Δικαστήρια, Προξενικά - Σμύρνη 1
Ιταλοκρατία - Κάρπαθος 2
Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Επιμελητεία 1
Κυβέρνηση Καποδίστρια - Εκκλησία 1
Κυβέρνηση Καποδίστρια - Εκπαίδευση 1
Εφημερίδες - Ύδρα 1
Επιμελητήρια 1
Σχολές, Στρατιωτικές

Χρήση για: Στρατιωτικές σχολές

3
Προικοδοτήσεις, Στρατιωτικές

Χρήση για: Στρατιωτικές προικοδοτήσεις

4
Ναυτική δικαιοσύνη

Χρήση για: Δικαιοσύνη, Ναυτική

1
Στρατιωτική δικαιοσύνη

Χρήση για: Δικαιοσύνη, Στρατιωτική

2
Στρατιωτική εκπαίδευση

Χρήση για: Εκπαίδευση, Στρατιωτική

2
Στρατιωτικά δικαστήρια

Χρήση για: Δικαστήρια, Στρατιωτικά

2
Στρατιωτικοί ιερείς 1
Στρατιωτικοί, Βαυαροί 2
Στρατός - Πολεμοφόδια 2
Στρατός - Οπλισμός 2
Στρατός - Ιππικό 1
Στρατός - Πεζικό 1
Στρατός - Οργανισμός 2
Στρατός - Προσωπικό 3
Στρατός - Επιθεώρηση 2
Φρουραρχεία 3
Στρατιωτική νομοθεσία 2
Αρχιτεκτονική - Κτήρια 1
Οικονομία - 19ος αι. 5
Οικονομικοί έφοροι 1
Δημόσια ταμεία 1
Υγειονομεία 1
Δάση 2
Ορυκτά 1
Συνταγές 2
Διατάγματα - 19ος αι. 1
Νομοσχέδια - 19ος αι. 2
Ναυτικό - Υγειονομία 1
Στόλος, Πολεμικός 2
Ναυτικός Αγώνας, 1821-1829 - Αγωνιστές 1
Μεταφορές - 19ος αι. 1
Οικοτεχνία - 19ος αι. 1
Βιομηχανία - 19ος αι. 2
Πρόσφυγες - 19ος αι. 3
Γεωργία - 19ος 2
Ιστορία, Τοπική - Πειραιάς 2
Μοναστήρια - 19ος αι.

Χρήση για: Μονές - 19ος αι.

22
Μοναστήρια - 18ος αι.

Χρήση για: Μονές - 18ος αι.

9
Μοναστήρια - Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

Χρήση για: Μονές - Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

1
Κτήματα, Μοναστηριακά

Χρήση για: Μοναστήρια - Κτήματα

3
Κτήματα, Εθνικά - Διανομή 1
Μοναστήρια - Περιουσία

Χρήση για: Μονές - Περιουσία

9
Μοναστήρια

Χρήση για: Μονές

15
Πρεσβείες, Ελληνικές 2
Συνθήκες, Εμπορικές 1
Δικηγόροι - 19ος αι. 1
Υποθηκοφυλακεία 1
Δικαστήρια - 19ος αι. 2
Συμβολαιογραφεία 1
Δικαιοσύνη, Ποινική 2
Δικαιοσύνη, Πολιτική 2
Δικαιοσύνη, Διοικητική 1
Μνημεία 3
Ναυσιπλοΐα - Ελλάς - Ιστορία 1
Εταιρείες, Επιστημονικές 1
Σχολές, Εκκλησιαστικές 1
Επισκοπές 1
Ναοί - Ανέγερση 2
Χαρτονομίσματα - Ρωσία 1
Τοπική, Ιστορία - Κεφαλονιά 1
Θέατρο - Κεφαλονιά 1
Διασπορά, Κεφαλονίτικη 2
Διασπορά, Ελληνική - Αλεξάνδρεια 1
Ιστορία, Τοπική - Αλεξάνδρεια 1
Λαογραφία - Ικαρία 1
Νοταριακά - Ικαρία 1
Ιστορία, Τοπική - Ικαρία 1
Βουλγαρικό σχίσμα 2
Ιστορία - Μικρά Ασία 1
Καθολικοί, Πληθυσμοί - Ελλάδα 1
Δικαστήρια - Διοργάνωση 1
Ιστορία, Τοπική - Αιγαίο, Νησιά του 2
Αποτελέσματα 301 έως 400 από 2228