Αρχείο EDU119.01 - Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζούρβας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK EDU119.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζούρβας

Ημερομηνία(ες)

  • 1923 - 1970 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 φάκελοι, 4 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Δημοτικό Σχολείο Σκινέ - Φουρνέ
Ημερομηνία εισαγωγής: 2012-08-22
ΑΒΕ: 263

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλία διδαχθείσης ύλης, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγιο

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στο βιβλίο εισαγωγής του Ι.Α.Κ. το συγκεκριμένο αρχείο έχει αριθμό 263β. Τα 4 βιβλία (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι) μεταφέρθηκαν στο κτήριο της οδού Σφακιανάκη για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που ζητηθεί απολυτήριο. Αφορούν την περίοδο 1930 - 1970

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης