Τυπογραφικά δοκίμια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Τυπογραφικά δοκίμια

Αντίστοιχοι όροι

Τυπογραφικά δοκίμια

Σχετικοί όροι

Τυπογραφικά δοκίμια

1 Αρχειακή περιγραφή results for Τυπογραφικά δοκίμια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Θεοτοκάς, Γιώργος

  • GR_LA THE 081
  • Αρχείο
  • 1965

Τυπογραφικά δοκίμια για τις συγκεντρωτικές εκδόσεις των θεατρικών έργων του, τόμος α΄ (1965) και τόμος β΄ (1966), σε επιμέλεια Εμμ. Χ. Κάσδαγλη. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Θεοτοκάς, Γιώργος