Αρχείο ADM053.04 - Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-SER ADM053.04

Τίτλος

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

Ημερομηνία(ες)

  • 1955 - 2002 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

0 βιβλία, 1 τετράδιο, 15 βιβλιάρια, 27 έντυπα, 4 ΦΕΚ, 20 φ. εφημερίδων, 100 φάκελοι, 2.852 έγγραφα, 3 φωτογραφίες, 15 φιλμ.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: 2ος Βρεφικός Νηπιακός Σταθμός Ν. Σερρών
Ημερομηνία εισαγωγής: 15/10/2012
ΑΒΕ: 816

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καθολικά οικονομικής διαχείρισης, βιβλία συσσιτούντων μαθητριών, εγκύκλιες διαταγές, κοινή αλληλογραφία, φάκελοι προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, ατομικοί φάκελοι τροφίμων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης