Φιλμ

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Φιλμ

Αντίστοιχοι όροι

Φιλμ

Σχετικοί όροι

Φιλμ

3 Αρχειακή περιγραφή results for Φιλμ

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

  • GR GRGSA-SER ADM053.04
  • Αρχείο
  • 1955 - 2002

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καθολικά οικονομικής διαχείρισης, βιβλία συσσιτούντων μαθητριών, εγκύκλιες διαταγές, κοινή αλληλογραφία, φάκελοι προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, ατομικοί φάκελοι τροφίμων.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Νομού Σερρών

Συλλογή Αικατερίνης Εμμανουηλίδου

  • GR GRGSA-SER COL118.02
  • Συλλογή
  • 1993 - 2014

Φωτογραφίες εκδηλώσεων στις Σέρρες, στο Πεκίνο και στην Ιαπωνία. Έντυπα εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έντυπα Αγωγής Υγείας΄Έκδ. του Γρ. Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Αλληλογραφία του Συλλόγου : Όμιλος Unesco Σερρών, Μέλη, Οικονομική διαχείριση, Δράσεις.

Όμιλος Unesco Νομού Σερρών

Συλλογή Γιώργου Αγγειοπλάστη

  • GR GRGSA-SER COL001.05
  • Συλλογή
  • 1937 - 1960

Μονόφυλλα πολιτικού περιεχομένου, φωτογραφίες με θέμα εκθέματα και διπλώματα (γυναικεία υποδήματα) στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 1938 του Σερραίου Αναστάσιου Παναγιωτίδη, υποδηματοποιού, φωτογραφίες εσωτερικού χώρου πλυντηρίου (πλυσταριού) των Σερρών εποχής μεσοπολέμου.

Αγγειοπλάστης, Γεώργιος