Αρχείο 0004 - Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0004

Τίτλος

Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1941-1946 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

11 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1943 - 1958)

Διοικητική ιστορία

Η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1943 από παράνοµες αντιστασιακές και κοµµατικές οργανώσεις νέων που δρούσαν εναντίον των δυνάµεων του άξονα από την αρχή της Κατοχής. Αποτελεί την µεγαλύτερη ευρωπαϊκή αντιστασιακή οργάνωση νέων και συνδέεται οργανικά µε το ΕΑΜ. Στις αρχές του εµφυλίου πολέµου διαλύθηκε µε δικαστική απόφαση και συνέχισε τις δραστηριότητές της παράνοµα έως το 1958. Το Αρχείο του Κεντρικού Συµβουλίου της ΕΠΟΝ (1943-1947), έχει τη δική του, ιδιαίτερη ιστορία. Όταν το 1947 άρχισαν οι διώξεις, που οδήγησαν στη διάλυση της ΕΠΟΝ, το Κεντρικό Συµβούλιο της οργάνωσης αποφάσισε να ενταφιαστεί το Αρχείο στον κήπο εξοχικού σπιτιού. Το αρχείο ξεθάφτηκε κυριολεκτικά µετά το πέρας του Εµφυλίου και φυλάχθηκε σε ασφαλές µέρος. Διέφυγε από την κατάσχεση στα χρόνια της δικτατορίας των συνταγµαταρχών και τελικά, έπειτα τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, φυλάσσεται σήµερα στα ΑΣΚΙ.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το Αρχείο του Κεντρικού Συµβουλίου της ΕΠΟΝ (1943-1947), έχει τη δική του, ιδιαίτερη ιστορία. Όταν το 1947 άρχισαν οι διώξεις, που οδήγησαν στη διάλυση της ΕΠΟΝ, το Κεντρικό Συµβούλιο της οργάνωσης αποφάσισε να ενταφιαστεί το Αρχείο στον κήπο εξοχικού σπιτιού. Το αρχείο ξεθάφτηκε κυριολεκτικά µετά το πέρας του Εµφυλίου και φυλάχθηκε σε ασφαλές µέρος. Διέφυγε από την κατάσχεση στα χρόνια της δικτατορίας των συνταγµαταρχών και τελικά, έπειτα τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, φυλάσσεται σήµερα στα ΑΣΚΙ.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά µελών του Κεντρικού Συµβουλίου της ΕΠΟΝ

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Κεντρικό Συµβούλιο της ΕΠΟΝ
  • Τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις
  • Ένοπλα σώµατα της ΕΠΟΝ
  • Τεκµήρια άλλων αντιστασιακών και φοιτητικών οργανώσεων νεολαίας (ΟΚΝΕ, Λεύτερη Νέα, ΕΑΜ Νέων, Ιερός Λόχος, Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορεία Ελλάδας, κ.ά.)
  • Έντυπα της ΕΠΟΝ (φυλλάδια, προκηρύξεις, αφίσες, τρικ, εφηµερίδες τοίχου)
  • Περιοδικές εκδόσεις

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Δηµήτρης Δηµητρόπουλος και η Ευδοκία Ολυµπίτου, Αρχείο του Κεντρικού Συµβουλίου της ΕΠΟΝ, Κατάλογοι και ευρετήρια , ΙΑΕΝ/ΚΝΕ Ε.Ι.Ε, Αθήνα 2000
Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://www.iaen.gr/arheio_tou_kentrikou_simbouliou_tis_epon-b-53.html

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Το αρχείο έχει εξ ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ και βρίσκεται στις αρχειακές ψηφιακές συλλογές στο πρόγραµµα «Πολιτικές νεολαίες» (Ε.Π. ΚτΠ).

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης